Загубих кода си за сензора Dexcom ONE. Какво да направя?

За съжаление кодът на сензора е необходим, за да използвате системата Dexcom ONE. Ако сте загубили кода на сензора, ще трябва да използвате чисто нов сензор.
Не използвайте код от друг сензор или не въвеждайте измислен код. Ако го направите, сензорът ви няма да работи толкова добре и може да покаже неточни данни.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион