Какво представлява кодът на сензора и защо ми е необходим такъв?

Кодът на сензора ви позволява да използвате системата за CGM Dexcom ONE без необходимост от взимане на кръв от пръста или калибриране.* Когато стартирате нов сензор, трябва да въведете код в устройството с дисплей ръчно или като направите снимка, тъй като всеки сензор има свой собствен код, отпечатан на гърба на лепенката.
Не използвайте код от друг сензор или не въвеждайте измислен код. Ако го направите, сензорът ви няма да работи толкова добре и може да покаже неточни данни.
* Взимането на кръв от пръста е необходимо за вземане на решения относно лечението на диабет, ако симптомите или очакванията не съвпадат с показанията.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион