Какво да направя, ако получа сигнал „Неизправност на сензора“?

Ако получавате сигнал „Неизправен сензор“ на вашата система Dexcom ONE и поставеният сензор вече не предоставя стойности от CGM, премахнете неизправния сензор съгласно инструкциите за премахване на сензора в приложението.
Въведете нов сензор и се свържете с екипа по поддръжка на Dexcom на dexcom.com.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион