Искам да си купя нов телефон. Ще повлияе ли това на моята система Dexcom ONE?

Различни смартфони с iOS и Android са съвместими с приложението Dexcom ONE. За да видите списъка със съвместими смартфони, посетете dexcom.com/compatibility.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион