Accepterer G6 kalibreringer?

Muligheden for at indtaste kalibreringer blev inkluderet for at give en bruger mulighed for at kalibrere systemet manuelt, hvis startkalibreringskoden er gået tabt. Systemet er designet til at fungere korrekt uden kalibreringer.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region