error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


DEXCOM FORTROLIGHEDSPOLITIK

DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK FRA DEXCOM ER GÆLDENDE FRA DEN 11. FEBRUAR 2019 OG ERSTATTER DEN TIDLIGERE FORTROLIGHEDSPOLITIK FRA DEXCOM.

Denne fortrolighedspolitik fra DexCom, Inc. og dets datterselskaber DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings LTD, DexCom Operating LTD, DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH a DexCom Company, og DexCom Canada (tilsammen "Dexcom"), gælder for Dexcom-webstedet på https://www.dexcom.com/, websider og andre webadresser, der er tilgængelige fra en sådan hjemmeside, herunder uden begrænsning, DexCom Store (tilsammen "Webstedet"), de programmer, vi stiller til rådighed til download på Webstedet, Apple® App Store, andre mobiltjenesteudbyderes placering eller andre placeringer, vi angiver, eller som kan tilgås via computere eller mobile enheder ("Software-apps"), Dexcom-produkter ("Dexcom-produkter") og vores datatjenester, der er tilgængelige via internettet og er stillet til rådighed for brugere af Dexcom-produkter eller Software-apps, der giver mulighed for og adgang til, indsamling, opbevaring, behandling, analyse og/eller overførsel af data, der er genereret af et DexCom-produkt eller software-app ("Datatjenester") samt enhver e-mail eller anden meddelelse, som vi sender til dig, der linker eller henviser til denne Fortrolighedspolitik (tilsammen, herunder Webstedet, Software-apps, Dexcom-produkterne, Datatjenester og de meddelelser, vi sender til dig "Dexcom produkter og tjenester").

Vi henviser til alle brugere af vores Produkter og tjenester og enhver forælder eller værge, der handler på vegne af en sådan bruger, som "dig" eller som "bruger." Vi henviser også til enhver virksomhed, på hvis vegne en bruger anvender Dexcom-produkter eller -tjenester som "dig" eller en "Bruger." Dexcom-produktet, der anvendes af den Bruger, som recepten er udstedt til, eller en uden for USA, der er juridisk bemyndiget til at bruge Dexcom-produktet, omtales som "Brugerenheden." Denne fortrolighedspolitik er underlagt Dexcoms gældende betingelser for brug, som kan ses på www.dexcom.com for dit geografiske område, og hvis der er uoverensstemmelser mellem denne Fortrolighedspolitik og Dexcoms betingelser for brug, er det vilkårene i denne Fortrolighedspolitik, der er gældende. På steder, hvor det måtte være relevant, accepterer du vilkårerne i denne Fortrolighedspolitik, hvis du bruger Dexcom-produkter eller -tjenester.

Oplysninger, vi modtager. Hvis din jurisdiktion kræver udtrykkeligt samtykke i henhold til en eller flere af betingelserne i denne Privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til, indsamling og brug af Personlige oplysninger (defineret nedenfor), gælder disse vilkår kun med dit udtrykkelige samtykke. Du giver dit udtrykkelige samtykke, når du vælger "accepter" til denne privatlivspolitik i det omfang det er tilladt efter gældende lovgivning.

De personlige oplysninger, vi modtager om dig (som vi refererer til samlet som dine "Personlige oplysninger"), omfatter oplysninger om registrering og bestilling, feedback-oplysninger, oplysninger om datatjeneste, brugsoplysninger og afledte oplysninger:

"Oplysninger om registrering og bestilling" er oplysninger, du er forpligtet til at give for at registrere dig hos os, når du registrerer dig hos Dexcom i forbindelse med din brug af et Dexcom-produkt eller en -tjeneste, eller når du sender oplysninger til Dexcom ved at bestille Dexcom-produkter eller -tjenester. Disse oplysninger kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre kontaktoplysninger, oplysninger om betaling, herunder din sygesikringsudbyder, hvis du har sådan en, samt oplysninger om din brug af Dexcom-produkter og -tjenester, herunder serienummeret på din Brugerenhed.

"Feedback-oplysninger" er oplysninger, du sender til os i forbindelse med din brug af Dexcom-produkter og -tjenester, enten gennem vores Websted, gennem vores Datatjeneste eller andet, med hensyn til Dexcom-produkter og -tjenester, eller andre forhold, der vedrører os og vores forretning, herunder metadata vedrørende disse oplysninger.

"Oplysninger om datatjenester" er oplysninger, vi modtager og overfører gennem vores produkter og tjenester, herunder:

 • Glukosemålinger:
 • Oplysninger i forbindelse med hver enkelt glukosemåling, herunder dato, tid, og enheds-id.
 • Tærskler angivet i Datatjenester eller Software-apps og de meddelelser, der kommer fra disse tærskler.
 • Al data, der genereres eller anvendes af dine Dexcom-produkter til generering af andre oplysninger om datatjenester eller som på anden måde er til rådighed for os gennem dine Dexcom-produkter, såsom data, der anvendes til teknisk support.
 • Oplysninger fra dig eller om dig fra en anden person, du har udpeget til at modtage dine Personlige oplysninger via en funktionalitet i et Dexcom-produkt eller en -tjeneste ("Udpeget modtager").
 • Oplysninger fra en tredjepartdatatjeneste, som du tillader at blive sendt til os, enten gennem denne tredjepartdatatjeneste eller gennem en mulighed, vi stiller til rådighed for dig gennem vores Datatjenester (alle disse tredjepartdatatjenester, som du tillader at give oplysninger til os, eller som du giver os tilladelse til at give dine oplysninger til, kaldes "Udpeget tredjepartstjeneste").

"Brugsoplysninger" indbefatter:

 • Oplysninger, vi modtager fra computeren, mobiltelefonen eller en anden enhed du bruger i forbindelse med Dexcom-produkter og -tjenester, og oplysninger, vi modtager fra disse produkter og tjenester vedrørende din brug, hvilket kan omfatte din IP-adresse og andre oplysninger om din computer, din internettjeneste, hvilken browser du bruger, og dine aktiviteter, mens du bruger Dexcom-produkter og -tjenester, såsom hvor ofte du åbner Software-apps, dine indstillinger og anden aktivitet vedrørende din brug af komponenterne i Dexcom-produkter og -tjenester.
 • Oplysninger, vi modtager fra dig i forbindelse med vores anmodning om kommentarer eller feedback om tredjeparter.
 • Oplysninger, vi kan få fra annoncører og andre tredjeparter, når du klikker på reklamer eller links til tredjeparts websteder, mens du bruger Dexcom-produkter og -tjenester, herunder de sider, du besøger, din aktivitet på disse sider og dine indkøb eller andre transaktioner med disse tredjeparter.

"Afledte oplysninger" er oplysninger, som vi skaber ved at kombinere og/eller analysere nogle af eller alle dine Personlige oplysninger.

Hvis nogen af de Personlige oplysninger beskrevet ovenfor ikke afslører din specifikke identitet, kan vi bruge en sådan "Anden oplysning" til ethvert formål, medmindre vi er forpligtet til at gøre noget andet i henhold til gældende lov. Hvis vi er forpligtet til at behandle Andre oplysninger som Personlige oplysninger i henhold til gældende lov, så kan vi videregive dem og bruge dem til samme formål som Personlige oplysninger.

Dine rettigheder og forpligtelser

Generelt har du ret til at få adgang dine Personlige oplysninger på ethvert tidspunkt. Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning og til at overføre nogle af disse oplysninger til andre organisationer eller begrænse behandlingen af dem. Du kan også have ret til at gøre indsigelse mod behandling og, hvor vi har bedt om dit samtykke til at behandle dine data, til at trække dette samtykke tilbage. Disse rettigheder kan være begrænset i visse situationer - for eksempel, hvis opfyldelsen af din anmodning afslører Personlige oplysninger om en anden person, eller hvor vi kan påvise, at vi har et juridisk krav om at behandle dine data. I nogle tilfælde kan det betyde, at vi må opbevare data, selvom du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker oplysninger om eventuelle begrænsninger af dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesteam. Nærmere beskrevet:

 • Du kan til enhver tid opdatere dine Registrerings- og bestillingsoplysninger ved at logge ind på din konto på vores Websted, og du accepterer at holde dine Registrerings- og bestillingsoplysninger opdaterede hele tiden, mens din konto er aktiv.
 • Gennem din Brugerkonto kan du gennemgå, opdatere og slette visse personlige oplysninger, og ved at opsige din Brugerkonto, kan du opsige din brug af visse Dexcom-tjenester. Gennem funktionerne i visse Datatjenester, kan du muligvis være i stand til at gennemgå, opdatere og slette bestemte delinger eller brug af Personlige oplysninger, og du kan opsige din brug af visse Datatjenester gennem Datatjenesten. Du kan også ophøre med at bruge en Software-app eller en Datatjeneste, der kræver en Software-app ved at fjerne Softwaren-appen fra din computer, telefon eller anden enhed, som den er installeret på.
 • Du kan også gennemgå, rette, opdatere, tilbageholde eller slette dine Personlige oplysninger eller trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på privacy@dexcom.com. I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke Personlige oplysninger, du gerne vil have ændret, om du gerne vil have dine Personlige oplysninger tilbageholdt i vores database, eller på anden måde lade os vide, hvilke begrænsninger, du gerne vil sætte på vores brug af dine Personlige oplysninger. For at beskytte dig, kan vi kun gennemføre anmodninger med hensyn til Personlige oplysninger knyttet til den enkelte e-mailadresse, som du bruger til at sende os din forespørgsel, og vi kan være nødsaget til at bekræfte din identitet, før vi implementerer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning, så snart det er praktisk muligt. Bemærk, at vi kan være nødsaget til at bevare visse oplysninger til dokumenteringsformål og/eller for at gennemføre transaktioner, som du startede, før du anmodede om denne ændring eller sletning. Der kan også være resterende oplysninger, der forbliver i vores databaser og andre optegnelser, som ikke vil blive fjernet.
 • Hvis du sender nogen Personlige oplysninger om andre folk til os eller til vores tjenesteudbydere, erklærer du, at du har godkendelse til at gøre det, og til at give os tilladelse til at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik.
 • Hvor dine Personlige oplysninger er påkrævet for at overholde lovmæssige eller kontraktlige forpligtelser, er angivelse af sådanne oplysninger obligatorisk: hvis sådanne data ikke angives, vil vi ikke være i stand til at styre relationen eller opfylde de forpligtelser, der påhviler os. I alle andre tilfælde er angivelse af de anmodede Personlige oplysninger valgfri.

Hvad vi gør med de oplysninger vi modtager (formålet med indsamling og brug af dine personlige oplysninger)

Oplysninger om registrering og bestillinger:Vi indsamler og bruger Registrerings- og bestillingsoplysninger til at administrere din konto og de Dexcom-produkter og -tjenester, der er gældende for dig, og som ellers beskrevet nedenfor. Vi indsamler og bruger også din e-mailadresse til at kontakte dig vedrørende din konto. Vi gør ikke nogen Oplysninger om registrering og bestilling offentlige. Vi bruger din Brugerkonto og Oplysninger om registrering og bestilling til at tilknytte din brug af Dexcom-tjenester og software-apps til din brug af Dexcom-produkter, og dette kan være tilgængeligt for vores personale, der yder Dexcom-tjenester.

Feedback-oplysninger: Du er ikke forpligtet til at give os nogen Feedback-oplysninger, men hvis du vælger at gøre det, er det vores oplysninger, som vi kan bruge, som vi vil, så længe vi ikke identificerer dig eller medtager oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Feedback-oplysninger kan bruges af os og videregives til vores kunder og tredjeparter, i samme format, som du har givet dem til os, såvel som i uddrag eller samlet og anonymiseret format, med eller uden tilskrivning af dig som kilde. Vi kan også bruge Feedback-oplysninger i vores reklamer, markedsføring og anden kommunikation med offentligheden og til vores forretningsforbindelser samt i vores interne kommunikation, altid uden tilskrivning af dig som kilde. Derudover kan vi identificere dig som kilden til Feedback-oplysningerne i det omfang, du giver samtykke til det.

Oplysninger om datatjenester: Vi indsamler og bruger Oplysninger om Datatjenester og gemmer dem på vores servere, behandler dem ved hjælp af Datatjenester, og sender dem til Brugeren og hver Udpegede bruger og udpegede tredjepartstjeneste som du har anmodet om, hvor det er relevant for Dexcom-produkter og -tjenester. Vi kan bruge Oplysninger om datatjenester i forbindelse med vores udbud af Datatjenester og til vores drift, administration og produktudvikling, vedligeholdelse og support i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse.

Brugsoplysninger: Vi indsamler og bruger Brugsoplysninger og gemmer dem på vores servere, behandler dem ved hjælp af vores systemer og analyserer dem til forretningsmæssige formål. Vi afslører ikke nogen Brugsoplysninger til tredjepart, der kan identificere dig (bortset fra det, der er tilladt i denne Fortrolighedspolitik).

Afledte oplysninger: Vi kan bruge Afledte oplysninger til at fastsætte de oplysninger, herunder Henvendelser (defineret i næste afsnit), der skal sendes til dig, offentligheden eller til målrettede grupper, og til vores forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i denne Fortrolighedspolitik.

Personlige oplysninger og Anmodninger: I henhold til gældende lov, kan vi bruge Personlige oplysninger om dig og dine Udpegede modtagere, hvis det er relevant, til at fastsætte, hvilke e-mails og underretninger, vi sender til dig og dine Udpegede modtagere, hvis det er relevant, herunder e-mails og meddelelser om muligheder vedrørende vores Produkter og tjenester (vi henviser til disse e-mails, som "Henvendelser"). I henhold til gældende lov, kan vi dele din e-mailadresse eller andre oplysninger om registrering og bestilling med tredjepartsudbydere, der handler på vores vegne, som vi indgår aftaler med, med henblik på at give dig henvendelser, som vi mener, kan have interesse for dig. Du kan fravælge (eller hvis du er i en jurisdiktion, der kræver bekræftende samtykke og gerne vil tilbagekalde det samtykke, du har givet med hensyn til) vores deling af dine oplysninger med tredjepart til disse formål, ved at kontakte os på:

 • Hvis du er i et andet land end Canada, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@dexcom.com, eller via post på adressen som er angivet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor eller,
 • Hvis du er i Canada, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@dexcom.com, eller via post på adressen
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4; eller, via telefon på 1-844-832-1810.

Vær opmærksom på, at hvis du fravælger at modtage markedsføringsrelaterede e-mails fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative beskeder, som du ikke kan vælge fra. Vi deler ikke dine Personlige oplysninger med tredjeparter, så de kan kontakte dig på deres egne vegne uden dit samtykke.

Hvis du er i Korea eller Japan, indsamler, bruger eller deler vi ikke dine personlige oplysninger til at fremsende Henvendelser. Kontakt venligst forhandleren, som du har modtaget dit Dexcom-produkt fra, hvis du har markedsrelaterede spørgsmål eller se dennes privatlivspolitik.

Personlige oplysninger og din oplevelse hos Dexcom: Vi kan indsamle og bruge Personlige oplysninger, der tilhører dig og dine Udpegede modtagere, hvis det er relevant, til at skræddersy din/jeres oplevelse med Dexcom til dig/jer, når du/I bruger Dexcom-produkter eller -tjenester og det indhold, der ses ved brug af Dexcom-produkter eller -tjenester. Vi kan indsamle og bruge Personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse til at administrere vores Produkter og tjenester, herunder vores Websted, for at forbedre vores forretning og udarbejde nye funktioner til vores Websted og produkter og tjenester, og til på anden måde at administrere vores forretning.

Andre tredjeparter Normalt vil vi indsamle og bruge udbydere til at udføre tjenester eller opgaver på vores vegne. Vi tillader ikke, at disse tredjeparter må gemme, bruge eller udlevere dine Personlige oplysninger, bortset fra til at levere de tjenester, vi har bedt dem om. Vi kan give dine Personlige oplysninger til et andet selskab i forbindelse med virksomhedssalg, fusion, overtagelse eller opløsning, der involverer Dexcom.

Retshåndhævelse og retssager: Vi indsamler og bruger og videregiver Personlige oplysninger, som vi er forpligtet til at gøre i henhold til gældende lovgivning, herunder love uden for bopælslandet, og kan videregive Personlige oplysninger på anmodning af de retshåndhævende myndigheder eller myndighedskrav, herunder offentlige og statslige myndigheder udenfor dit bopælsland, eller når vi konstaterer, at en sådan videregivelse er passende under omstændighederne, i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Vi kan indsamle og bruge og videregive Personlige oplysninger for at beskytte vores, vores datterselskabers, dine eller andres rettigheder, data, sikkerhed eller ejendom for at beskytte vores eller vores datterselskabers drift, håndhæve denne Fortrolighedspolitik og til at tillade os at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse skader, der tilkommer os, altid i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Afidentifikation: Vi kan afidentificere dine Personlige oplysninger ved at fjerne oplysninger, som kunne identificere dig, og vi kan bruge sådanne afidentificerede oplysninger til ethvert formål, medmindre vi er forpligtet til at gøre noget andet i henhold til gældende lov.

Andre former for brug: Vi kan indsamle og bruge dine Personlige oplysninger til andre formål end dem, der er tilladt i denne Fortrolighedspolitik, men først efter du har givet samtykke hertil.

Retsgrundlaget for behandling

Vi er nødt til at gemme, behandle og overføre dine Personlige oplysninger, men udelukkende til lovlige forretningsformål i overensstemmelse med gældende love, forordninger og retningslinjer, og disse videregives kun på et need-to-know-basis til dem, der har tilladelse til at bruge dem til disse formål.

Vi behandler de Personlige oplysninger, der er anført ovenfor på grund af følgende:

 • Som det er påkrævet af os af kontraktmæssige forhold, som vi er forpligtet til at oprette og udføre, opretholdelse eller ophævelse af disse og for at vi kan administrere din konto og de Dexcom-produkter og -tjenester, der er gældende for dig.
 • Som det er påkrævet af os for at kunne drive vores forretning og forfølge vores legitime interesser, og hvor vores interesser ikke tilsidesættes af dine rettigheder til databeskyttelse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om den legitime interesse, kan du kontakte vores Databeskyttelsesteam.
 • Overholdelse af gældende love og beskyttelse af vores legitime forretningsmæssige interesser, juridiske rettigheder og forpligtelser.
 • Hvor du har givet samtykke.

Hvad sker der med de Oplysninger, du deler med andre

Vi har ingen kontrol over Udpegede modtagere, og når en Udpeget modtager får dine oplysninger om Datatjenster, er dennes brug af disse en sag mellem dig og den Udpegede modtager. Vi bekræfter ikke de kontaktoplysninger, du giver for hver Udpegede modtager. Når du giver sådanne kontaktoplysninger, og indtil du opsiger udpegelsen, sender vi Oplysninger om datatjenester til de kontaktoplysninger, du har givet, og du er ansvarlig for rigtigheden af ​​disse oplysninger.

Dine Udpegede modtagere kan dele dine Personlige oplysninger med Dexcom som led i deres brug af Dexcom-produkter og -tjenester, og vi bruger sådanne Personlige oplysninger i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik. Hvis dine Udpegede modtagere har dine Personlige oplysninger, giver du derved tilladelse til, at de må angive disse Personlige oplysninger til os, som de vil.

Når du deler Personlige oplysninger med en tredjepart, herunder Udpegede tredjepartstjenester, har vi ingen kontrol over disse Personlige oplysninger, og hvordan de bruges af denne tredjepart. Du bør læse tjenestevilkår, fortrolighedspolitik og andre bestemmelser på websteder tilhørende enhver tredjepart du har givet dine Personlige oplysninger til eller Udpeget tredjepartstjeneste, du har givet din tilladelse.

For visse af vores Software-apps, kan du efter eget skøn, vælge at dele glukosemålinger og andre personlige oplysninger med Apple Health-appen og andre Udpegede tredjepartstjenester, der gemmer eller overfører sådanne målinger. Når vores Software-app deler sådanne målinger og andre Personlige oplysninger, har vi ikke længere nogen kontrol over sådanne målinger og andre Personlige oplysninger og brug af eller adgang til sådanne målinger og Personlige oplysninger, så du skal forstå vilkårene for brug af hver tredjeparts produkter og fortrolighedspolitik, før du vælger, at vores Software-app må dele nogen af ​​dine Personlige oplysninger med en sådan tredjepart eller Udpegede tredjepartstjenester.

Hvem vil vi dele dine Personlige oplysningermed

De fleste Personlige oplysninger bliver hos os, men vi kan dele dine Personlige oplysninger til ovennævnte formål med følgende modtagere:

 • Datterselskaber: Vi kan dele Personlige oplysninger med andre koncernselskaber i og udenfor EU, hvis det er nødvendigt, med de formål, der er forklaret i denne Underretning og i overensstemmelse med gældende lovgivning og andre forpligtelser vi måtte have givet til dig. Disse selskaber er bundet, som loven kræver, for at sikre, at Personlige oplysninger er beskyttet i overensstemmelse med EU-standarder som forklaret nedenfor samt gældende love, forordninger og retningslinjer i andre jurisdiktioner.
  • Hvis du er i Korea eller Japan, er Dexcom Inc.s datterselskab, med hvilket dine Personlige oplysninger kan deles, Dexcom UK Limited (for at gemme og analysere data med hensyn til klager relateret til dine Dexcom-enheder, rapportere til US Food and Drug Administration (FDA), og bevare forretningsdokumenter i overensstemmelse med forsigtig forretningspraksis). Dexcom, Inc. og FDA er placeret i USA; og Dexcom UK Limited er placeret i Storbritannien.
 • Tjenesteudbydere: Personlige oplysninger kan også deles med tredjepartstjenesteudbydere, som behandler det på vegne af os til ovennævnte formål. Sådanne tredjeparter omfatter, men er ikke begrænset til, tjenesteudbydere til betaling af løn, IT-tjenesteudbydere, rejsebureauer og rejsearrangører, banker, kreditkortselskaber, mæglere, kursusudbydere, spørgeskemaudbydere, efterforskere og dataopbevaringsudbydere og
  • Hvis du er i Korea, er disse tjenesteudbydere Google i Tyskland (for at gemme data i skyen og udføre analyser), Amazon Web Services, Inc. i Tyskland (for at gemme data i skyen og udføre analyser) Oracle America, Inc. i USA med tjenester i Tyskland (for at modtage, behandle og dokumentere klager og forespørgsler om Dexcoms produkter og tjenester) og SendGrid, Inc. i Storbritannien (for at sende e-mails og kommunikation, som du indleder gennem Clarity.)
  • Hvis du er i Japan, er disse tjenesteudbydere Google (for at gemme data i skyen og udføre analyser), Oracle America, Inc. i USA med tjenester i Tyskland (for at modtage, behandle og dokumentere klager og forespørgsler om Dexcoms produkter og tjenester) og SendGrid, Inc. i Storbritannien (for at sende e-mails og kommunikation, som du indleder gennem Clarity.)
 • Offentlige og retshåndhævende myndigheder: Personlige oplysninger kan deles med offentlige og/eller retshåndhævende myndigheder, hvis det kræves i henhold til ovenstående, hvis det er lovbestemt, eller hvis det kræves for retlig beskyttelse af vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.
  • Hvis du er i Korea, omfatter disse myndigheder FDA.
  • Hvis du er i Japan, omfatter disse myndigheder FDA, Pharmaceuticals og Medical Device Agency; og the Ministry of Health, Labour and Welfare.
 • Andre ikke associerede tredjeparter. Vi kan videregive dine Personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt til ovennævnte formål, hvis det er lovbestemt, eller hvis det kræves for retlig beskyttelse af vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.
  • Hvis du er i Korea, og du sender os en meddelelse om produkter og tjenester fra Dexcom, sender vi din meddelelse (herunder Personlige oplysninger, du har leveret inden for sådan kommunikation) til Huons Co., Ltd, ("Huons") for at give det mulighed for at administrere og servicere det kundeforhold, de har med dig og Synex Consulting, Ltd. ("Synex") for at give dem mulighed for at udføre deres regelmæssige rapportering. Indsamling, brug og opbevaring af din kommunikation gennem Huons og Synex styres af deres respektive privatlivspolitikker.
  • Hvis du er i Japan, og du sender os en meddelelse om produkter og tjenester fra Dexcom, sender vi din meddelelse (herunder Personlige oplysninger, du har leveret inden for sådan kommunikation) til Terumo Corporation ("Terumo") for at gøre det lettere at administrere og servicere det kundeforhold, du har med forhandleren, fra hvem du har modtaget dine Dexcom-produkter og -tjenester og, Cobridge Co., Ltd. ("Cobridge") for at sikre, at de kan udføre deres regelmæssige rapportering. Indsamling, brug og opbevaring af din kommunikation gennem Terumo og Cobridge styres af deres respektive privatlivspolitikker.

Hvis du er i et andet land end Korea eller Japan, kan du få en liste over de tredjeparter, eller kategorier af tredjeparter, der behandler Personlige oplysninger, ved at kontakte vores Databeskyttelsesteam.

Cookies og andre teknologier

Hvis du er bosiddende i EU, kan du besøge About Cookies (Om Cookies) for oplysninger om vores brug af cookies og andre sporingsteknologier med hensyn til din brug af vores Produkter og tjenester.

Hvis du er bosiddende i USA eller noget anden sted udenfor EU, er der nedenfor en beskrivelse af, hvordan vi bruger cookies og andre lignende teknologier i forbindelse med vores Produkter og tjenester.

Cookies: Cookies er oplysninger, der gemmes direkte på den computer, du bruger. Cookies gør det muligt for os at indsamle oplysninger, såsom browsertype, tid brugt på Tjenester, besøgte sider, sprogindstillinger og andre anonyme trafikdata. Vi og vores tjenesteudbydere bruger oplysningerne til sikkerhedsmæssige formål, for at lette navigationen, for mere effektivt at vise oplysninger og for at personliggøre din oplevelse, mens du bruger Tjenesterne. Vi bruger også cookies til at indsamle statistiske oplysninger om brugen af Produkter og tjenester med henblik på til stadighed at forbedre deres design og funktionalitet, til at forstå, hvordan de bruges og til at hjælpe os med at svare på spørgsmål vedrørende disse. Cookies gør det også muligt for os at vælge, hvilke af vores reklamer eller tilbud er mest tilbøjelige til at appellere til dig og vise dem, mens du bruger Produkterne og tjenesterne.

Hvis du ikke vil have, at dine oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, kan det nemt fravælges i de fleste browsere, hvor du får mulighed for automatisk at afvise cookies eller afslå eller acceptere overførslen af en bestemt cookie (eller cookies) til din computer fra et bestemt websted. Du kan også klikke her for flere oplysninger. Men hvis du ikke accepterer disse cookies, kan du opleve nogle gener i din brug af Produkter og tjenester. For eksempel er vi muligvis ikke i stand til at genkende din computer, og det kan være nødvendigt at logge ind hver gang du besøger Webstedet.

Vores Produkter og tjenester kan endnu ikke genkende eller efterleve browserens spor-ikke-signaler.

Analyser: Vi kan bruge tredjepartsanalyser, såsom Google Analytics, i forbindelse med Produkter og tjenester. Sådanne tredjepartstjenester kan bruge cookies og lignende teknologier til at indsamle og analysere oplysninger om brugen af ​​Produkter og tjenester og til at rapportere om aktiviteter og tendenser. Sådanne tjenester kan også indsamle oplysninger om brugen af ​​andre websteder, apps og online-tjenester. For flere oplysninger om Google Analytics kan du klikke her. Du kan downloade Google Analytics afmeldingsbrowser tilføjelsesprogram ved at klikke her.

Brug af pixel-tags og lignende teknologier: Pixel tags (også kendt som web-beacons og klare GIF'er) kan anvendes i forbindelse med nogle af vores Produkter og tjenester til blandt andet at spore brugernes handlinger (herunder e-mailmodtagere), måle succesen af ​​vores markedføringskampagner og indsamle statistik om brug og svarprocenter.

Brug af Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Shared Objects ("Flash LSO’er")) og lignende teknologier: Vi kan bruge Flash LSO'er og andre teknologier til blandt andet at indsamle og opbevare oplysninger om din brug af Produkter og tjenester. Hvis du ikke vil have Flash LSO'er gemt på din computer, kan du ændre indstillingerne for din Flash-afspiller, så den blokerer Flash LSO-lagring ved hjælp af de værktøjer, der er indeholdt i Website Storage Settings Panel. (Webstedets indstillingspanel for lagring) Du kan også styre Flash LSO'er ved at gå til det Global Storage Settings Panel (Globale indstillingspanel for lagring) og følge instruktionerne (som kan omfatte instruktioner, der forklarer, for eksempel, hvordan man kan slette eksisterende Flash LSO'er (omtales som "Oplysninger" på Macromedia-siden), hvordan man kan forhindre, at Flash LSO'er bliver gemt på din computer uden din tilladelse, og (for Flash Player 8 og nyere) hvordan man kan blokere Flash LSO'er, der ikke bliver leveret af operatøren af ​​den side, du er på, på det tidspunkt). Bemærk, at hvis du indstiller Flash Player til begrænset accept, kan Flash LSO'er sænke eller hindre funktionaliteten af ​​nogle Flash-applikationer.

Interessebaseret reklame: Vi kan bruge tredjeparts reklamebureauer til at vise annoncer om varer og tjenester, der kan have interesse for dig, når du får adgang til og bruger Produkter og tjenester og andre websteder eller online-tjenester, der er baseret på oplysninger om din adgang til og brug af Produkter og tjenester og andre websteder og tjenester. For at kunne gøre dette, kan disse virksomheder placere eller genkende en unik cookie i din browser (også gennem brug af pixel tags). Hvis du ønsker flere oplysninger om denne praksis og lære om dine muligheder i forbindelse med dette, kan du besøge Network Advertising Initiative opt out site (Netværket for reklametiltags afmeldingsside) og Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Selvreguleringsprogrammet for digitale reklameforbund).

HIPAA

Vi kan modtage nogle af dine helbredsoplysninger, som er "beskyttede helbredsoplysninger" under Health Insurance Portability and Accountability Act af 1996 ("HIPAA"). Når vi modtager beskyttede oplysninger om sundhed, vil sådanne oplysninger være omfattet af kravene i HIPAA og HITECH Act og de gældende regler under hver af disse love.

Når du vælger at dele dine beskyttede helbredsoplysninger med en Udpeget tredjepartstjeneste, såsom via Apple Health-appen, vælger du at give dine data til en tredjepart, som muligvis ikke er omfattet af kravene i HIPAA og HITECH-lovene og de gældende regler under hver af disse love. Du styrer de oplysninger, der leveres, og din godkendelse varer, indtil du trækker den tilbage gennem appen, Dexcom-tjenesten eller en anden komponent, hvor du har foretaget valget. Hvad den Udpegede tredjepartstjeneste må bruge med dine beskyttede helbredsoplysninger bestemmes af de vilkår, der er gældende for den Udpegede tredjepartstjeneste, og den brug har vi ikke kontrol over. Du forstår, at din tilbagekaldelse ikke påvirker oplysningerne, du tidligere har givet tilladelse til for den Udpegede tredjepartstjeneste, men den vil opsige levering af oplysninger fremover. Om du vælger at dele dine beskyttede helbredsoplysninger med en Udpeget tredjepartstjeneste eller ej, påvirker ikke de Dexcom-produkter og -tjenester, du har ret til at bruge.

Mere om Databeskyttelse

Beskyttelse af børns privatliv online: Dexcom tillader ikke, at personer under 18 år (eller under 20 år hvis du er bosiddende i Japan) selv abonnerer på Dexcom-tjenester eller Software-apps eller selv kan købe Dexcom-produkter. En forælder eller værge kan abonnere på vegne af en Bruger, der er under 18 år (eller under 20 år hvis du er bosiddende i Japan), men ingen personer under 18 år (eller under 20 år hvis du er bosiddende i Japan) må bruge Dexcom-produkter eller -tjenester uden udtrykkelig accept fra en forælder eller værge af vilkårene i aftalen, som blandt andet kræver, at denne forælder eller værge er ansvarlig for at udpege Udpegede modtagere, at forbinde Brugerenheden til Dexcom-tjenester eller Software-apps, at stå for al kommunikation med Dexcom-tjenester og Software-apps, og sikre, at al kommunikation med os er med denne forældre eller værge og ikke fra personen, der er under 18 år (eller under 20 år hvis du er bosiddende i Japan).

Voksne med værger, plejere eller andre former for juridisk tilsyn: Dexcom tillader ikke en person, der ikke har juridisk kompetence til at indgå en kontrakt og være bundet af vilkår i en aftale, selv at abonnere på Dexcom-tjenester eller Software-apps eller selv at købe Dexcom-produkter. En værge, plejer eller en anden person med juridisk ret til at gøre det, må abonnere for en Bruger, der ikke selv har juridisk kompetence til at indgå en kontrakt eller være bundet af vilkår i Aftalen, men denne Bruger må ikke bruge Dexcom-tjenester eller Software-apps uden udtrykkelig tilladelse fra en værge, plejer eller en anden person med juridiske ret til at give en sådan accept af vilkårene i Aftalen, hvilket blandt andet kræver, at en sådan værge eller en anden person er ansvarlig for at udpege Udpegede modtagere, forbinde Brugerenheden til Dexcom-tjenester og Software-apps, kommunikere på alle måder med Dexcom-tjenester og Software-apps, og sikre, at al kommunikation med os foregår gennem en sådan værge eller en anden person, og ikke gennem den bruger, der mangler juridisk kompetence.

Phishing: Vi anmoder ikke om og vil ikke på noget tidspunkt anmode om Oplysninger om registrering og bestilling i en ikke-sikker eller uønsket e-mail eller via et telefonopkald. Identitetstyveri og det, der er kendt som "phishing", er noget, vi bekymrer os meget om. Sikring af oplysninger for at beskytte dig mod identitetstyveri er en prioritet for os. For at få flere oplysninger om phishing, kan du gå til Federal Trade Commission.

Sikkerhed: Dexcom bruger kommercielt rimelige standarder inden for teknologi og operationel sikkerhed for at beskytte Personlige oplysninger i vores organisation. Personlige oplysninger, der overføres via Dexcom-produkter og -tjenester sendes i krypteret form. Desværre er ingen dataoverførsel eller intet lagersystem 100 % sikkert. Hvis du føler at din interaktion med os ikke længere er sikker, skal du straks underrette os i overensstemmelse med afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

Links til tredjeparts websteder: Dexcom-produkter og -tjenester kan indeholde links til tredjeparts websteder, applikationer eller andet. Vi påtager os intet ansvar for oplysningspraksis for disse hjemmesider, applikationer eller andre steder, og vores brug af et link betyder ikke, at vi står inde for det linkede websted eller den linkede tjeneste. Hertil kommer, at denne Fortrolighedspolitik ikke er gældende for Personlige oplysninger eller anden praksis hos en eventuel tredjepart, herunder enhver tredjepart, der styrer et websted eller en tjeneste, som vores produkter eller tjenester linker til, eller en hvilken som helst tredjepartleverandør af en app, social medieplatform, operativsystem, trådløs tjeneste eller enhed. Vi opfordrer dig til at gennemgå hver tredjeparts fortrolighedspolitik, inden du afslører personlige oplysninger til nogen tredjepart eller bruger deres produkter eller tjenester.

Do Not Track Disclosure: I overensstemmelse med de Do-Not-Track-ændringer i californiens Online Privacy Protection Act, informerer vi dig om, at vi ikke på nuværende tidspunkt efterlever din browsers signaler eller lignende meddelelser om ikke at spore.

Opbevaring: Vi opbevarer dine Personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik medmindre en anden lagringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

Opsigelse af din konto

Du kan opsige din Dexcom-konto ved at følge anvisningerne på den relevante side på vores Websted. Følgere kan opsige deres Følger-status ved at annullere Brugeren i den gældende Dexcom-tjeneste eller ved at slette den gældende Software-app.

Når du opsiger din konto, sletter vi dine Personlige oplysninger, medmindre loven kræver eller tillader andet. Vi vil slette dine Personlige oplysninger, når den gældende retentionstid udløber ved at ødelægge elektroniske filformater på en sikker måde og pulverisere eller brænde skriftlige filformater.

Du kan kontakte os på e-mail eller via den postadresse, der er angivet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor for at anmode om, at vi sletter dine Personlige oplysninger, og vi vil hurtigt fjerne dine oplysninger fra vores aktive systemer.

Databeskyttelsesanmodninger for alle jurisdiktioner

Hvis du vil sende en anmodning om udøvelse af de datarettigheder, der gælder for dig (eller den umyndige, hvis du er en værge, der udøver datarettigheder på vegne af en umyndig), skal du kontakte os på gdpr@dexcom.com og inkludere følgende Information:

 • For- og efternavn
 • Brugernavn tilknyttet emne-kontoen
 • Fødselsdag
 • Bopælsland
 • E-mailadresse tilknyttet emne-kontoen
 • Dit forhold til patient (f.eks. selv, værge osv.)
 • Detaljer vedrørende din anmodning

Overførsel på tværs af landegrænser

Dine Personlige oplysninger kan blive gemt og behandlet i lande, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere og ved at bruge Dexcom-produkter og -tjenester, giver du samtykke til overførsel af oplysninger til lande uden for dit bopælsland eller hvis du er i en jurisdiktion, der kræver udtrykkeligt samtykke, ved at give dit udtrykkelige samtykke. De lande, som dine personlige oplysninger overføres til, kan have forskellige regler om databeskyttelse som afviger fra reglerne i dit eget land.

For personlige oplysninger, som DexCom, Inc. modtager fra datterselskaber og virksomheder i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, er DexCom, Inc. forpligtet til at håndtere sådanne Personlige oplysninger i overensstemmelse med de europæiske principper for internationale overførsler, såsom EU standardkontraktbestemmelserne eller Værn om privatlivets fred, nærmere beskrevet nedenfor.

Værn om privatlivets fred

Dexcom kan modtage Personlige oplysninger om beboerne i landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som omfatter 28 EU-medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein fra tredjeparter eller direkte fra beboerne selv, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer, bestillingsoplysninger og oplysninger om medicinske eller sundhedsmæssige forhold, som anses som personfølsomme oplysninger. Vi henviser til sådanne Personlige oplysninger som "Personlige europæiske oplysninger." Vi henviser til sådanne Personlige oplysninger som "Personlige europæiske oplysninger". Vi anerkender, at lovgivningen i Det Europæiske Fællesskab begrænser selskaber i EØS fra at overføre Europæiske personoplysninger til USA, medmindre der er "tilstrækkelig beskyttelse" af sådanne Personlige europæiske oplysninger. For at give tilstrækkelig beskyttelse, hvor der ikke er indført anden beskyttelse af Europæiske personoplysninger og opfylde kravene i gældende love om databeskyttelse, som vi er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser fra af den amerikanske Federal Trade Commission, overholder vi EU-US rammearbejde for Værn om privatlivets fred ("Værn om privatlivets fred"), der er udgivet af det amerikanske handelsministerium (www.privacyshield.gov) med hensyn til de Europæiske personoplysninger, som vi modtager. For eksempel kan vi blive enige om en standardkontrakt i særlige tilfælde, som er godkendt af Europa-Kommissionen (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm), og vilkårene i denne standardkontrakt ville gælde i det tilfælde.

Principper for Værn om privatlivets fred

Dexcom overholder EU-US rammearbejde for værn om privatlivets fred, som er fastlagt af det amerikanske handelsministerium og vedrører indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra EU-medlemslande. Dexcom garanterer, at de overholder Principperne for værn om privatlivets fred inden for Underretning, Valgfrihed, Ansvar for videreoverførsel, Sikkerhed, Dataintegritet og formålsbegrænsning, Adgang og Klageadgang, Håndhævelse og Ansvar. Hvis der er nogen konflikt mellem politikkerne i denne Fortrolighedspolitik og Principperne for værn om privatlivets fred Principper, er det Principperne for værn om privatlivets fred, der er gældende. For at få mere at vide om programmet Værn om privatlivets fred, kan du se vores certificeringsside på https://www.privacyshield.gov/

Underretning

Vi og vores datterselskaber deltager i Værn om privatlivets fred. Listen over deltagere i Værn om privatlivets fred er tilgængelig på: https://www.privacyshield.gov/list og vedligeholdes af det amerikanske handelsministerium.

Dexcom producerer, distribuerer og supporterer Dexcom-produkter, der kontinuerligt overvåger glukoseniveauet ("Dexcom CGM’er"). Dexcom CGM’er måler regelmæssigt en Brugers glukoseniveau. Vi distribuerer og supporterer også Software-apps, som modtager, gemmer, behandler og overfører Brugerens glukoseniveau målt med Dexcom CGM’er og andre oplysninger, for at hjælpe Brugere af Dexcom CGM’er og deres læger og andre, de udpeger til at styre deres glukoseniveauer. Vi indsamler og bruger Europæiske personoplysninger i forbindelse med brugen af ​​sådanne Software-apps, til at kommunikere med Brugere om deres brug af Dexcom-produkter og Software-apps, til at give oplysninger om nye Dexcom-produkter og Software-apps og for at gennemføre relaterede opgaver til legitime forretningsformål. Vi vil også videregive Europæiske personoplysninger som svar på lovmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder til at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævende krav.

Vi kan også indsamle og behandle HR-Europæiske personoplysninger afhængig af Værn om privatlivets fred.

Valgfrihed

I overensstemmelse med kravene i Værn om privatlivets fred tilbyder vi, at personer, hvis Europæiske personoplysninger er i vores besiddelse, kan vælge (afmelde), om personens Personlige europæiske oplysninger skal videregives til tredjemand eller skal anvendes til et formål, der afviger væsenligt fra de(t) formål, som de oprindeligt blev indsamlet til eller efterfølgende blev godkendt til af personen.

Ved personfølsomme oplysninger indhenter vi samtykke (tilmeld) fra personer, hvis deres Europæiske personoplysninger skal videregives til tredjemand eller anvendes til et andet formål end det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til eller efterfølgende blev godkendt til af personerne gennem muligheden for at tilmelde. Vi behandler Europæiske personoplysninger som personfølsomme, hvis den tredjepart, vi modtager oplysningerne fra, behandler dem som værende personfølsomme.

Også for jurisdiktioner, der kræver bekræftende udtrykkeligt samtykke med henblik på at behandle eller dele dine Personlige oplysninger, får vi dit udtrykkelige samtykke i det omfang, der kræves, før behandlingen eller deling af dine Personlige oplysninger.

Ansvar for videreoverførsel

For at overføre personlige oplysninger til en tredjepart, der handler som kontrollant, overholder vi Principperne om oplysningspligt og valgfrihed. Vi vil også indgå en kontrakt med denne tredjepartskontrollant, der foreskriver, at sådanne oplysninger kun kan behandles til begrænsede og specificerede formål, som stemmer overens med samtykket fra den enkelte person, og at modtageren vil behandle oplysningerne med det samme beskyttelsesniveau eller højere som Værn om privatlivets fred, og at vi skal underrettes, hvis disse forpligtelser ikke længere kan opfyldes. Kontrakten fastsætter, at når dette sker, skal tredjepartskontrollanten ophøre behandlingen eller tage andre rimelige og passende foranstaltninger for at afhjælpe dette.

For at overføre personlige data til en tredjepart, der fungerer som en agent, vil vi: (i) kun overføre sådanne oplysninger til begrænsede og specificerede formål; (ii) kontrollere, at agenten er forpligtet til at give det samme databeskyttelsesniveau eller højere, som Værn om privatlivets fred påkræver; (iii) træffe rimelige og passende foranstaltninger for at sikre, at agenten behandler de personlige oplysninger, der overføres i overensstemmelse med vores forpligtelser i Værn om privatlivets fred; (iv) kræve at agenten underretter os, hvis det besluttes, at denne ikke længere kan opfylde sin forpligtelse til at give det samme beskyttelsesniveau, som det er påkrævet i Værn om privatlivets fred; (V) ved underretning, herunder i henhold (iv), tage rimelige og passende skridt mod at standse og afhjælpe uautoriseret behandling; og (vi) give et resumé eller en repræsentativ kopi af de relevante bestemmelser om privatlivets fred, der står skrevet i agentens kontrakt, til det amerikanske handelsministerium, hvis der anmodes herom.

Med hensyn til Princippet for ansvar for videreoverførsel, forbliver vi ansvarlige, hvis vores agent behandler sådanne personlige oplysninger på en måde, der er uforenelig med Principperne til værn om privatlivets fred, medmindre vi beviser, at vi ikke er ansvarlige for det, der medførte skaden.

Sikkerhed

Vi træffer rimelige og passende foranstaltninger for at beskytte Europæiske personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og sletning, idet der tages behørigt hensyn til risici til behandlingen og de Europæiske personoplysningers karakter.

Dataintegritet og formålsbegrænsning

I overensstemmelse med Værn om privatlivets fred, bliver Europæiske personoplysninger begrænset til de oplysninger, der er relevante i forbindelse med behandlingen. Vi vil ikke behandle Europæiske personoplysninger på en måde, der er uforenelig med de formål, som de indsamlet til eller efterfølgende godkendt af personen til. I det omfang det er nødvendigt til disse formål, tager vi rimelige skridt til at sikre, at Europæiske personoplysninger er pålidelige til den påtænkte anvendelse, nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Vi overholder Principperne til værn om privatlivets fred så længe, vi opbevarer Europæiske personoplysninger.

Europæiske personoplysninger vil blive bevaret i en form, der kun identificerer personen så længe, det tjener et formål med behandling eller andre formål, der tillades i Værn om privatlivets fred. Vi vil træffe rimelige og passende foranstaltninger for at opfylde denne bestemmelse.

Adgang

En person, hvis Europæiske personoplysninger er i vores besiddelse, vil have ret til at få adgang til at rette, ændre eller slette disse Europæiske personoplysninger, hvor de er unøjagtige eller er blevet behandlet i strid med Principperne til værn om privatlivets fred, medmindre Værn om privatlivets fred tillader andet.

Klageadgang, håndhævelse og ansvar

Vi vil fortsat have robuste mekanismer til at sikre overholdelse af Værn om privatlivets fred i overensstemmelse med kravet om beskyttelse af Værn om privatlivets fred.

I overensstemmelse med EU-US principper til værn om privatlivets fred, forpligter Dexcom sig til at behandle klager over dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine Europæisk personoplysninger. EU-borgere med forespørgsler eller klager vedrørende denne Fortrolighedspolitik bør først kontakte Dexcoms Databeskyttelsesansvarlige via kontaktoplysningerne nedenfor.

Dexcom har endvidere forpligtet sig til at henvise uløste klager om privatlivets fred under EU-US principper til værn om privatlivets fred til BBB EU VÆRN OM PRIVATLIVETS FRED, som er en non-profit og alternativ konfliktløsningstjeneste, der hører hjemme i USA og drives af Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse på din klage, eller hvis din klage ikke er behandlet tilfredsstillende, kan du besøge www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for flere oplysninger og for at indgive en klage.

Vi er forpligtet til at lade klager afgøre ved voldgift og overholde betingelserne i bilag I for Værn om privatlivets fred, som kan ses på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction..

Schweizisk-amerikansk værn om privatlivets fred

Hvad angår Schweiz, overholder Dexcom det schweizisk-amerikanske rammearbejde til Værn om privatlivets fred, som er fastlagt af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra Schweiz. Dexcom har attesteret, at de overholder de Schweizisk-amerikanske principper til værn om privatlivets fred for underretning, valgfrihed, videregivelse, sikkerhed, dataintegritet, adgang og håndhævelse. Hvis der er nogen konflikt mellem politikker i denne fortrolighedspolitik og de Schweizisk-amerikanske Principper til værn om privatlivets fred, vil de Schweizisk-amerikanske principper til værn om privatlivets fred være gældende. For at få mere at vide om det Schweizisk-amerikanske Program for værn om privatlivets fred, kan du gå til https://www.privacyshield.gov/list (Brug venligst knappen "Avanceret" og vælg Schweizisk-amerikansk Værn om privatlivets fred under "Program").

I overensstemmelse med de Schweizisk-amerikanske principper til værn om privatlivets fred, forpligter Dexcom sig til at behandle klager over dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine personlige oplysninger. Schweiziske borgere med forespørgsler eller klager vedrørende denne fortrolighedspolitik bør først kontakte Dexcom gennem vores databeskyttelsesansvarlige via nedenstående kontaktoplysninger. Dexcom har endvidere forpligtet sig til at henvise uløste klager om privatlivets fred under Schweizisk-amerikansk værn om privatlivets fred til BBB EU/CH VÆRN OM PRIVATLIVETS FRED, som er en non-profit og alternativ konfliktløsningstjeneste, der hører hjemme i USA og drives af Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse på din klage, eller hvis din klage ikke er behandlet tilfredsstillende, kan du besøge www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for flere oplysninger og for at indgive en klage.

For yderligere oplysninger om principper til værn om privatlivets fred, underretning, valgfrihed, ansvar for videreoverførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang og klageadgang, håndhævelse og ansvar, skal du se afsnittet (EU-US) Værn om privatlivets fred herover, som også anvendes tilsvarende (dvs. ifølge) schweizisk-amerikansk værn om privatlivets fred.

Lagring af dine Personlige oplysninger

Vi gemmer kun dine personlige data i den begrænsede periode, hvor det er nødvendig for at opfylde formålet med behandlingen, der nævnes herover. Herefter bliver dine personlige data slettet. Hvis vi behandler dine personlige data baseret på dit samtykke, gemmer vi disse i den begrænsede periode, det kræves, for at opfylde formålet med behandlingen.

Hvis vi indgår en kontrakt med dig, gemmer vi dine oplysninger i den periode, som ​​kontraktforholdet tillader og i det omfang, det er tilladt, efter afslutningen af ​​dette forhold så længe det er nødvendigt for at udføre de formål, der er beskrevet i denne underretning. Kriterierne for at bestemme opbevaringsperioden er lovbestemte og kontraktlige krav, karakteren af ​​vores forhold til dig og de pågældende data, tekniske nødvendigheder. Det kan være påkrævet os ved lov at gemme visse oplysninger i bestemte perioder.

Når vi behandler personlige oplysninger til markedsføringsformål eller med dit samtykke, behandler vi disse data, indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode herefter (så vi kan nå at gennemføre dine anmodninger). Vi gemmer også et optegnelse af, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller at behandle dine data, så vi også kan respektere din anmodning fremadrettet.

I andre tilfælde kan vi opbevare data i en passende periode, efter ethvert forhold med dig er afsluttet, for at beskytte det mod retskrav, eller for at administrere dets forretning.

HR-data

Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse på din klage, eller hvis din klage ikke er behandlet tilfredsstillende af Dexcom, og din forespørgsel eller klage involverer HR europæiske personoplysninger, kan du få din klage behandlet af en uafhængig klageinstans: for EU-/EØS-registrerede, et panel ("DPA-panel") etableret af EU's databeskyttelsesmyndigheder ("DPA’er") og for Schweizisk-registrerede, den Schweiziske føderale databeskyttelses- og oplysningskommisær ("FDPIC"). For at gøre dette, henvises du til de kompetente nationale databeskyttelses- eller arbejdsmarkedsmyndigheder i det område, hvor du arbejder. Dexcom vil samarbejde med de kompetente nationale databeskyttelses- eller arbejdsmarkedsmyndigheder og overholde beslutningerne fra DPA-panelet og schweizisk FDPIC.

Ændringer

Hvis vi ændrer i denne fortrolighedspolitik, vil vi slå den nye version af vores Fortrolighedspolitik op på www.dexcom.com/privacy-policy. Når vi opdaterer denne Fortrolighedspolitik, vil vi opdatere forklaringen øverst på denne side, så den indikerer den dato, hvor denne Politik sidst blev opdateret. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle ændringer træde i kraft, når vi sender den opdaterede Politik ud på vores Websted, og din brug af vores Produkter og tjenester efter disse ændringer betyder, at du accepterer den opdaterede politik. Ved nogle lejligheder kan vi også aktivt rådgive dig om specifikke datahåndteringsaktiviteter eller væsentlige ændringer af denne meddelelse, som krævet iht. gældende lovgivning.

Hvis du uenig i en ændring, kan du lukke din konto som angivet ovenfor, og du kan vælge ikke at indsende yderligere Personlige oplysninger. Hvis gældende lov kræver dit samtykke til en bestemt ændring i denne Fortrolighedspolitik, som du tidligere har givet samtykke til, vil en sådan ændring ikke være gældende for dig, før du giver dit samtykke hertil.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller klager over vores databehandling eller denne privatlivspolitik eller ønsker at fravælge anmodninger, bedes du venligst (1) sende os en e-mail på privacy@dexcom.comeller (2) skrive til os (og inkludere din e-mailadresse) på følgende adresse:

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Da e-mailkommunikation ikke altid er sikker, skal du ikke inkludere kreditkortoplysninger eller personfølsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Hvis du har uløste problemer, har du også ret til at klage til databeskyttelsesmyndighederne. Den relevante databeskyttelsesmyndighed vil være tilsynsmyndigheden i det samme land som din kontrollant.

Version

Denne fortrolighedspolitik er dateret den 11. februar 2019.

DCP-000011 rev006