Informasjon om sikkerhet

ADVARSEL:

Dexcom G7 CGM System
Hvis du ikke bruger Dexcom G7 Continuous Glucose Monitoring System (G7) og dets komponenter iht. den brugervejledning og alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og advarsler, kan det betyde, at du overser en alvorlig forekomst af hypoglycemia (lavt blodsukker) eller hyperglycemia (højt blodsukker) og/eller tager en behandlingsbeslutning, som kan resultere i personskade. Hvis dine glukosealarmer og aflæsninger fra G7 ikke svarer til dine symptomer eller forventninger, skal du måle din blodsukkerværdi ved hjælp af fingerprik med din blodglukosemåler, og herefter træffe beslutning om diabetesbehandlingen. Søg lægehjælp, hvis det er relevant. Læs produktvejledningen, før du bruger G7. Indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og andre vigtige brugeroplysninger findes på Dexcoms hjemmeside og i produktvejledningen, der følger med G7. Tal med dit sundhedspersonale om, hvordan du skal bruge de oplysninger, der vises på G7 til at hjælpe med at styre din diabetes. Produktvejledningen indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding på G7 og om systemets funktionsdata.
Dexcom G6 CGM System
Hvis du ikke bruger Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System (G6) og dets komponenter iht. den brugervejledning og alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og advarsler, kan det betyde, at du overser en alvorlig forekomst af hypoglycemia (lavt blodsukker) eller hyperglycemia (højt blodsukker) og/eller tager en behandlingsbeslutning, som kan resultere i personskade. Hvis dine glukosealarmer og aflæsninger fra G6 ikke svarer til dine symptomer eller forventninger, skal du måle din blodsukkerværdi ved hjælp af fingerprik med din blodglukosemåler, og herefter træffe beslutning om diabetesbehandlingen. Søg lægehjælp, hvis det er relevant. Læs produktvejledningen, før du bruger G6. Indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og andre vigtige brugeroplysninger findes på Dexcoms hjemmeside og i produktvejledningen, der følger med G6. Tal med dit sundhedspersonale om, hvordan du skal bruge de oplysninger, der vises på G6 til at hjælpe med at styre din diabetes. Produktvejledningen indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding på G6 og om systemets funktionsdata.

LBL012707 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region