error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


DEXCOMS BRUGSVILKÅR FOR EU

DISSE BRUGSVILKÅR FOR EU ER GÆLDENDE FRA OG MED 15. SEPTEMBER 2015 OG ERSTATTER DE FORUDGÅENDE BRUGSVILKÅR FRA DEXCOM.

Disse brugsvilkår for EU (i det følgende kaldet "denne aftale" eller "aftalen") gælder for indbyggere i lande i Den Europæiske Union. Denne aftale indgås mellem DexCom, Inc. (i det følgende kaldet “DexCom,” “vi” eller “os”) og dig vedrørende om din brug af (herunder adgang til): (a) DexComs websted på www.dexcom.com og siderne og de andre DexCom-sider, der er tilgængelige fra et sådant websted (samlet benævnt vores “Websted”), (b) software-applikationer, vi stiller til rådighed for download eller adgang på vores websted, i Apple® App Store eller på andre mobiltjenesteudbyderes sider eller andre steder, vi angiver (i det følgende kaldet “software-apps”), (c) alle DexCom-produkter købt uden for USA (i det følgende kaldet “DexCom-produkter”), og (d) datatjenester der stilles til rådighed af DexCom via internettet til brugere af DexComs produkter eller software-apps, der leverer og giver mulighed for adgang, indsamling, opbevaring, behandling, analyse og/eller overførsel af data genereret af et DexCom-produkt eller software-app (i det følgende kaldet “datatjenester"). Vi refererer til vores websted og vores datatjenester som “DexCom-tjenester”. Vi referer til dig, og ethvert mindreårigt barn eller en anden person, for hvis brug og på hvis vegne du har den juridiske ret til at købe et DexCom-produkt, som en “bruger”. Visse DexCom-produkter er receptpligtige (i det følgende kaldet “receptenhed”), og sådanne produkter må kun anvendes af den person, til hvem recepten er udstedt (denne person benævnes “receptenhedsbruger”).

Ved at bruge (herunder at tilgå) ethvert DexCom-produkt, DexCom-tjenester eller software-app eller ved at klikke "Jeg accepterer" til denne aftale, accepterer du denne aftale. Endvidere erklærer og garanterer du, at du er bosiddende i et land i Den Europæiske Union, og at din brug af (samt enhver adgang til) et DexCom-produkt, DexCom-tjeneste eller software-app primært vil finde sted i EU. Hvis du ikke er bosiddende i et land i Den Europæiske Union eller din brug af ethvert DexCom-produkt, DexCom-tjeneste eller software-app ikke primært finder sted i Den Europæiske Union, vilbrugsvilkårene og ikke vilkårene i denne aftale, finde anvendelse for din brug af (herunder adgang til) ethvert DexCom-produkt, DexCom-tjeneste eller software-app.

For nemheds skyld har vi formuleret nogle af vilkårene i denne aftale i et spørgsmål og svar-format. Alle de følgende vilkår udgør én enkelt juridisk aftale mellem dig og DexCom. Hvis et ord eller en sætning i denne aftale er indrammet med “anførselstegn” og markeret med fed skrift, betyder det, at ordet eller sætningen kan bruges igen, og at den vil have den samme betydning som angivet i det afsnit, der indeholder ordet eller sætningen i anførselstegn og fed tekst.

1. Rammerne for denne aftale - ikke læge- og sundhedstjenester.

1.1 DexCom-tjenester er ikke læge- eller sundhedstjenster.Du forstår, at DexCom ikke er en sundhedsfaglig enhed og ikke yder lægelige, sundhedsrelaterede eller andre professionelle tjenester eller rådgivning, ligesom vi heller ikke kontroller rigtigheden af brugerdata (dette udtryk er defineret i afsnit 4.2 nedenfor). DexCom-tjenester og software-apps kan ikke erstatte ordentlig lægehjælp, og du accepterer, at brugeren eller receptenhedsbrugeren, alt efter hvad der er relevant, er eneansvarlig for at opnå ordentlig behandling for sine lidelser. Du har ret til at give oplysninger og rapporter modtaget fra datatjenester til brugerens eller receptenhedsbrugerens, alt efter hvad der er relevant, leverandører af sundhedsydelser på eget ansvar. Du forstår endvidere i denne forbindelse, at software-apps og datatjenester leveres uden garanti undtagen som påkrævet ved lov eller andet, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale.

1.2 Er der yderligere vilkår, der gælder for din brug af DexComs tjenester eller produkter? Ja, i tillæg til de vilkår, der er fastsat i denne aftale, vil alle andre vilkår og betingelser, som vi publicerer eller gør tilgængelige via enhver DexCom-tjeneste, eller som vi på anden måde stiller til rådighed for dig, gælde for din brug af DexComs tjenester, software-apps og produkter og er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale. Disse ekstra vilkår omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Enhver beskrivelse på vores websted.
 • Meddelelse om tredjeparts ophavsret samt andre meddelelser vist på vores websted.
 • DexComs meddelelser om ophavsret og varemærkebeskyttelse på vores websted.
 • Enhver dokumentation fra DexCom i vejledningen eller emballagen til et DexCom-produkt, software-app eller DexCom-tjeneste, eller på som anden måde leveres til dig af DexCom, herunder eventuelle brugsanvisninger, indikationer for brug, kontraindikationer og produktadvarsler og sikkerhedserklæring (“DexCom-produktmærkning”).
 • Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger (i det fælgende kaldet “fortrolighedspolitikken”).

1.3 Hvor kan du bruge DexComs tjenester, produkter og software-apps? Alle kan bruge DexComs tjenester, produkter og software-apps, men DexCom-produkterne leveres af DexCom fra USA.    DexComs tjenester og software-apps leveres af DexCom i enten USA eller England og er ikke beregnet til at underlægge DexCom for nogen jurisdiktion eller andet end som fastsat i afsnit 6 nedenfor.

1.4 Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål om dit DexCom-produkt? Hvis du har købt et DexCom-produkt uden for USA, er det pågældende DexCom-produkt solgt af en tredjepartsforhandler og ikke af DexCom. Du skal derfor kontakte forhandleren, hvis du har spørgsmål eller har brug for support, og du skal konsultere den pågældende forhandler - og dermed ikke DexCom - i forbindelse med enhver garanti eller andre rettigheder, der leveres til dit DexCom-produkt (f.eks. enhver garanti, der er inkluderet på den gældende DexCom-produktmærkning).

2. Ændringer

2.1 Kan DexCom lave ændringer til denne aftale? Ja, med forbehold af gældende lov kan DexCom ændre vilkårene i denne aftale ved at underrette dig om sådanne ændringer med rimelige midler, herunder ved at vise en meddelelse om nye vilkår på vores websted. Hvis du klikker på "Jeg accepterer" til de nye vilkår eller fortsætter din brug af DexCom-produktet, DexCom-tjenesten eller software-appen efter en sådan ændring, udgør dette din accept af de nye vilkår. Sådanne ændringer vil ikke gælde for enhver tvist mellem dig og os der opstår forud for den dato, hvor vi har meddelt dig om den reviderede aftale, der indarbejder sådanne ændringer. Hvis du ikke kan acceptere de nye vilkår, har du ret til at afbryde din brug af DexComs tjenester og software-apps som beskrevet i afsnit 5.2 nedenfor (med titlen "Kan du opsige din brug af DexCom-tjenester eller din brug af software-apps?").

2.2 Kan DexCom ændres DexCom-tjenester eller software-apps?DexCom-tjenester og software-apps, samt forretningsdrift, udvikling og aktiviteter i DexCom, kan blive ændret som bestemt fra tid til anden af DexCom efter deres skøn ved at underrette dig om sådanne ændringer på enhver rimelig måde, herunder ved opslag af en meddelelse på vores websted, eller på anden måde give dig varsel gennem den gældende DexCom-tjenester eller software-app. I henhold til gældende lov udgør din fortsatte brug af DexComs produkt, tjeneste eller software-app efter en sådan ændring din accept af de nye vilkår. Vi forbeholder os ret til at indføre nye funktioner eller funktionalitet, som der skal betales gebyrer for. Hvis du ikke kan acceptere din ændringer, som er beskrevet i afsnit 5.2 nedenfor (med titlen "Kan du opsige din brug af DexCom-tjenester eller din brug af software-apps?«), har du ret til at afbryde din brug af Dexcoms tjenester, produkter og software-apps.

3. Hvad kræves af dig at for bruge vores websted? Vores websted er tilgængeligt via internettet med enhver smartphone eller en anden smart-enhed (vi referer til begge som en “smart-enhed”) eller computer, i hvert tilfælde med en kompatibel webbrowser. Du er ansvarlig for alle computere eller smart-enheder, du bruger til at få adgang til vores websted, herunder at tilvejebringe og opretholde korrekt kørende kompatibel opdateret software, en passende internetforbindelse, en passende firewall og virusscanningssoftware.

4. Brug af vores datatjenester og software-apps

4.1 Hvad er vores software-apps? Vi kan levere software-apps til din brug på din computer eller smart-enheder i forbindelse med din brug af DexComs produkter. Software-apps kan levere selvstændig funktionalitet, kan anvendes i forbindelse med vores datatjenester eller begge dele.

4.2 Hvad er vores datatjenester? Vores datatjenester er beregnet til at give en bruger eller receptenhedsbruger, alt efter hvad der er relevant, mulighed for at bruge de data, der genereres af eller oprettes i forbindelse med brugen af deres DexCom-produkt (i det følgende kaldet “brugerdata”) for hvilke datatjenesten er kompatibel (i det følgende kaldet “brugerenhed”) til at hjælpe brugeren eller receptenhedsbrugeren med at styre sin diabetes i overensstemmelse med den gældende DexCom-produktmærkning. Brug af vores datatjenester kræver en internetkompatibel smart-enhed eller computer. Alle datatjenester modtager brugerdata fra en software-app, der downloades til din smart-enhed eller computer.    Vores datatjenester behandler brugerdata ved anvendelse af proprietære metoder, leverer data og, hvis det er relevant, giver rapporter til brugere eller receptenhedsbrugere. Vores datatjenester kan også tillade brugere eller receptenhedsbrugere at dele brugerdata, rapporter og andre oplysninger vedrørende brugeren eller receptenhedsbrugeren. Receptenhedsbrugere har ret til at levere, eller få datatjenesten til at levere, sådanne data og rapporter til andre personer, som de vælger på eget ansvar.    Du anerkender og accepterer, at datatjenester ikke udgør en erstatning for regelmæssig overvågning og lægehjælp, og at du vil sikre, at der ydes alle former for passende behandling, opmærksomhed og indsats af eller til gavn for brugeren eller receptenhedsbrugeren til at opretholde hans eller hendes sundhed og velvære.    Vores indsamling, lagring og videresendelse af brugerdata og alle andre oplysninger, du giver til DexCom gennem DexCom-tjenester og software-apps er underlagt vores fortrolighedspolitik.

4.3 Hvad kræves af dig at for bruge vores datatjenester og software-apps? Den enkelte datatjeneste eller software-app kan kræve oprettelse af en DexCom-brugerkonto på vores websted (i det følgende kaldet “brugerkonto”).    Hvis dette er tilfældet, er du forpligtet til præcist at udfylde og vedligeholde brugerkontoen samt give os alle nødvendige oplysninger. Det er dit egent ansvar at anskaffe, vedligeholde og betale for al hardware, software, telekommunikation og andre tjenester, der er nødvendige for anvendelsen af datatjenesterne og/eller software-apps herunder, men ikke begrænset til, korrekt kørende kompatibel opdateret software, en passende internetforbindelse, en passende firewall og virusscanningssoftware, et ordentligt kabel til at forbinde din brugerenhed til din computer eller til en smart-enhed samt en korrekt vedligeholdt brugerenhed.

4.4 Hvordan bruger du vores datatjenester? Vores datatjenester kan interface og fungere direkte sammen med dit DexCom-produkt, eller de kan kræve download af en software-app. Visse datatjenester kan give dig mulighed for at sende dine brugerdata til visse tredjeparter valgt af dig.    Hvis du vælger en tredjepart (som kan være en person, et software program, eller en anden virksomhed), giver du os ret til at sende dine brugerdata til alle de parter, du har valgt.    DexCom vil ikke verificere eller validere nogen oplysninger om sådanne tredjeparter eller de oplysninger, du har givet med hensyn til disse. Når dine oplysninger er givet til en tredjepart, der er valgt af dig, har DexCom ikke yderligere kontrol med eller ansvar for disse oplysninger. Vores indsamling, lagring og videresendelse af data i forbindelse med datatjenester er underlagt vores fortrolighedspolitik. Du er ansvarlig for at forbinde din computer eller smartenhed, der kører software-appen eller datatjenesten til internettet.

4.5 Opdateringer af tredjepartssoftware. Vores software-apps køre på bestemte versioner af tredjeparts styresystemer og browser-software til din computer eller smart-enhed (“Platformssoftware”). Når tredjepartsleverandøren udsender en opdatering til platformssoftwaren, vil vi få brug for ekstra tid til at levere en kompatibel opdatering til software-appen. Hvis du opdaterer platformssoftwaren forud for vores tilrådighedsstillelse af en passende opdatering til en software-app, er du muligvis ikke længere i stand til at bruge den pågældende software-app, eller software-appen vil muligvis ikke fungere korrekt. Vi kan vælge ikke at levere en kompatibel opdatering til software-appen, og før opdaterer platformssoftwaren, skal du derfor først kontrollere det pågældende sted hvor du oprindeligt hentede software-appen for at afgøre, om der er behov for en opdatering til software-appen eller datatjenesten.

4.6 Overensstemmende brug. Visse af DexComs produkter, tjenester og software-apps vil arkivere og gemme data, der genereres af den pågældende brugerenhed (denne arkivering og lagring og opbevaring er underlagt fortrolighedspolitikken). Derfor må sådanne produkter, tjenester og software-apps fra DexCom kun bruges med den pågældende brugerenhed og tilhørende brugerkonto. I modsat fald kan det (1) medføre at det pågældende DexCom-produkt DexCom-tjeneste eller software-app ikke virker korrekt, eller slet ikke vil virke, (2) ødelægge brugerdata eller (3) medføre tilknytning af unøjagtige brugerdata til brugeren eller bevirke, at brugerdata vises eller analyseres unøjagtigt.

4.7 Hvilke rettigheder har du til DexComs tjenester og software-apps? Ved din accept af denne aftale, og så længe du overholder betingelserne i denne aftale, og indtil en af parterne opsiger denne aftale, giver DexCom dig en personlig, begrænset og ikke-eksklusiv ret til at bruge (a) vores websted til din personlige ikke-kommercielle brug, (b) datatjenester, som de er beregnet til at blive brugt som beskrevet på den relevante side på vores websted eller i materialer, der leveres via datatjenester, og (c) software-apps, som de er beregnet til at blive brugt, som beskrevet på den relevante side på vores websted, i software-appen eller i materialer fra os eller til den software-app eller DexCom-produkt, som software-appen er kompatibel med - alt sammen i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. DexCom og tredjeparter, fra hvilke vi licenserer bestemt teknologi (i det følgende kaldet "licensgivere") ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i DexComs tjenester og software-apps, oplysninger, illustrationer og andet indhold tilgængeligt gennem eller på DexCom-tjenester og software-apps, processer, metoder, dokumenter og andre materialer, vi bruger til at levere DexComs tjenester og software-apps, eller som vi leverer til dig i forbindelse med din brug af DexComs produkter, tjenester eller software-apps samt til alle patenter, ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder og andre rettigheder af enhver art som følger af eller på nogen måde relaterer til DexComs produkter, tjenester og software-apps (i det følgende kaldet"intellektuelle ejendomsrettigheder"). DexComs produkter, tjenester og software-apps er underlagt meddelelser om intellektuelle ejendomsrettigheder, som DexCom viser på vores websted, og du skal overholde kravene i alle sådanne meddelelser. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt DexCom og dets licensgivere, og du tildeles ingen intellektuelle rettigheder undtagen som anført i dette afsnit 4.7. Varemærker, tjenestemærker, firmaidentiteter, logoer, navne og andre symboler, der identificerer DexCom, DexComs tjenester, produkter og software-apps samt goodwill i forbindelse hermed, ejes af DexCom og dets licensgivere. Du må ikke fjerne eller ændre nogen meddelelse fra DexCom på eller i forbindelse med DexComs produkter, tjenester eller software-apps.

4.8 Hvilke tredjepartskav skal du overholde? DexComs produkter, tjenester og software-apps kan indeholde software, data eller andre emner, som er licenseret til os af tredjeparter. Din brug af sådanne tredjepartsemner er omfattet af bestemmelserne i denne aftale, medmindre andet er påkrævet fra den pågældende licensgiver. Du skal overholde de yderligere licensbestemmelser, der kræves af leverandører af disse tredjepartsemner, der vises af os på vores websted, eller som vi på anden måde leverer eller stiller til rådighed for dig, i den form som de ændres af os fra tid til anden. Versionen af sådanne licensvilkår, der er gældende for din brug, er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale.

4.9 Hvor gammel skal du være for at bruge DexComs tjenester og software-apps? Ved at acceptere denne aftale, erkærer du, at du er atten (18) år eller ældre, og at du har juridisk kapacitet til at indgå denne aftale.

4.10 Kan du bruge tredjepartssoftware eller udstyr til DexComs produkter, tjenester eller software-apps? DexCom hverken støtter, anbefaler eller godkender nogen tredjepartssoftware eller udstyr til brug med DexComs produkter, tjenester eller software-apps. Din brug af sådan tredjepartssoftware eller -udstyr sker på egen risiko. Vi påtager os intet ansvar som følge af din brug af en sådan tredjepartssoftware eller -udstyr, herunder skader på dine DexCom-produkter eller problemer, unøjagtigheder eller funktionsfejl i DexComs produkter, tjenester eller software-apps som følge af en sådan anvendelse.

4.11 Hvilke andre begrænsninger gælder for din brug af DexCom-tjenester og software-apps? Du må ikke, og du må heller ikke tillade nogen under din kontrol at gøre eller forsøge at gøre et af følgende:

 • Bruge DexComs tjenester eller software-apps til at skade, true eller chikanere nogen som helst person eller organisation.
 • Bruge DexComs produkter, tjenester eller software-apps til kommercielle formål eller til gavn for tredjepart.
 • Bruge eller forsøge at bruge uautoriserede midler til at ændre, omdirigere eller få adgang til DexCom-tjenester.
 • Beskadigede, deaktivere, overbelaste, forstyrre eller forringe DexCom-tjenester (eller eventuelt netværk eller enhed tilsluttet en DexCom-tjeneste).
 • Gøre det muligt for uautoriserede tredjepartsprogrammer at få adgang til DexComs produkter eller tjenester eller interface med en software-app.
 • Dele din adgangskode til kontoen eller på anden måde bemyndige en tredjepart til at få adgang til eller bruge DexComs tjenester eller software-apps på dine vegne, medmindre vi leverer en godkendt mekanisme.
 • Underlicensere eller overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til denne aftale.
 • Ændre, kopiere eller lave afledte værker baseret på en DexCom-tjeneste eller software-app.
 • Foretage reverse engineering af eller udlede kildekoden til ethvert produkt, tjeneste eler software-app fra Dexcom, som ikke er givet til dig i kildekodeformat, undtagen i det omfang en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lovgivning.
 • Oprette "internetlinks" til eller fra en hvilken som helst DexCom-tjeneste eller lave "frame" eller "mirror" af enhver form for indhold, som er en del af en tjeneste eller software-app fra Dexcom.
 • Bruge en automatiseret proces eller tjeneste (såsom en bot, en spider eller periodisk caching af oplysninger) til at få adgang til eller bruge en DexCom-tjeneste eller software-app, eller til at kopiere eller skrabe data fra et produkt, tjeneste eller software-app fra Dexcom.
 • På enhver anden måde bruge et program, tjeneste eller software-app fra Dexcom på nogen måde, der overstiger det anvendelsesomfang, du har fået tildelt i denne aftale eller som er angivet i en hvilken som helst DexCom-produktmærkning.
 • Bruge uautoriseret software eller hardware til at få adgang til ethvert produkt, tjeneste eller software-app fra DexCom på hvilken som helst uautoriseret måde (f.eks. gennem uautoriserede reparationer, uautoriserede opgraderinger eller uautoriserede downloads).

4.12 Hvad kan der ske, hvis du misbruger dit produkt, tjeneste eller software-app fra DexCom? Misbrug af et produkt, tjeneste eller software-app fra DexCom, forkert adgang til den eller de oplysninger, der behandles og sendes, eller udførelse af andre uautoriserede handlinger, kan bringe brugeren (eller dennes brugerdata) i fare, forårsage funktionsfejl i produktet, tjenesten eller software-appen fra DexCom eller på anden måde forhindre eller hæmme den korrekte og påtænkte anvendelse af produkter, tjenester og software-apps fra DexCom. Derfor er sådanne typer misbrug ikke tilladt. Sådant misbrug omfatter (men er ikke begrænset til) "jailbreaking" af et DexCom-produkt, hvilket indebærer uautoriseret fjernelse af restriktioner for et DexCom-produkt til ethvert formål, herunder at tillade installation af uautoriseret software eller til at hente data fra et sådant DexCom-produkt. Hertil kommer, at "jailbreaking" af en smart-enhed, der anvendes i forbindelse med enhver software-app, produkt eller tjeneste fra DexCom kan bringe brugeren (eller dennes brugerdata) i fare eller på anden måde forhindre eller hæmme en korrekt og tilsigtet anvendelse af sådan DexComs software-app, produkt eller tjeneste.

4.13 Hvis sker der, hvis DexComs tjenester eller software-apps ikke er tilgængelige? DexComs tjenester og software-apps kan blive afbrudt eller utilgængelige. Hvis dette sker, skal du benytte helbredsovervågningsfunktionen i brugerens eller receptbrugerens apparat.

4.14 Hvad sker der, hvis du giver feedback til DexCom? Du kan give skriftlig eller mundtlig feedback, forslag, kommentarer eller input til os vedrørende DexComs tjenester, software-apps, produkter, brugerenheder eller andre muligheder for vores eksisterende eller fremtidige aktiviteter (i det følgende kaldet “feedback”). Ved at give feedback til os tildeler du os den verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ubegrænset, vedvarende, uopsigelig (på hvilket som helst grundlag), royalty-fri ret til at bruge en sådan feedback på hvilken som helst måde, vi finder passende, herunder gennem tredjeparter, uden nogen forpligtelse til dig med hensyn til godtgørelse, tilskrivelse, regnskab eller på anden måde. Du må kun give os feedback, som du har ret til at give os rettighederne til, i henhold til foregående afsnit.

4.15 Ved at købe, registrere eller bruge DexComs produkter, tjenester eller software-apps, giver du visse garantiforpligtelser til DexCom. Du erklærer, garanterer og accepterer, at alle oplysninger, du giver os, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og at du kun vil bruge DexComs tjenester, produkter og software-apps til personlig gavn for den pågældende bruger elle receptenhedsbruger i overensstemmelse med denne aftale.

4.16 DexCom er ikke ansvarlig for tredjepartsforhold.Uden at begrænse bestemmelserne i denne aftale eller udvide området for DexComs ansvar, hæfter DexCom ikke for afbrydelser eller nedbrud i strømforsyning, telekommunikation, computere, smart-enheder, tredjepartssoftware eller enhver anden hændelser, der er uden for DexComs direkte kontrol.

5. Suspendering og opsigelse af DexComs tjenester

5.1 Kan DexCom suspendere eller opsige sine tjenester eller software-apps? DexCom kan suspendere eller opsige enhver af sine tjenester eller software-apps, eller suspendere eller opsige din ret til at bruge en tjeneste eller software-app efter eget skøn og uden at pligt til at give nogen begrundelse herfor. Som eksempel kan vi suspendere eller opsige en DexCom-tjeneste eller software-app, hvis du har, eller hvis vi har begrundet mistanke om at du har, overtrådt denne aftale eller i forbindelse med en hændelse eller juridisk udvikling uden for vores kontrol, som hindrer eller forhindrer vores evne til at tilbyde en af DexComs tjenester eller software-apps. I det omfang, der skønnes rimeligt, vil vi underrette dig om en sådan suspension eller opsigelse mindst fireogtyve (24) timer i forvejen.    Hvis du overtræder denne aftale i væsentligt omfang (herunder enhver brug af DexComs ressourcer, der overstiger eller omgår DexComs rimelige restriktioner, såsom adgang, opkald eller andre anvendelser af ethvert interface til applikationsprogrammering eller serverressourcer som DexCom stiller til rådighed), kan vi straks suspendere eller opsige din ret til at bruge alle DexComs tjenester eller software-apps. Derudover har vi ingen forpligtelse til at understøtte nogen version af et produkt, tjeneste eller software-app fra DexCom, når en ny version af et sådant produkt, tjeneste eller software-app bliver udgivet af DexCom.

5.2 Kan du opsige din brug af DexComs tjenester eller din brug af software-apps? Du kan opsige din brug af enhver DexCom-tjeneste ved at stoppe med at bruge den pågældende DexCom-tjeneste. Du kan opsige din brug af enhver software-app ved at slette den fra din smart-enhed, fjerne den fra din Windows®-baserede computer ved hjælp af operativsystemets sletningsprocedurer eller ved at fjerne den fra din Apple®-baserede computer ved at downloade et afinstallationsprogram fra vores websted. Du er ikke forpligtet til at fortsætte med at bruge en datatjeneste eller software-app, uanset om du opsiger den.

5.3 Hvad sker der, hvis din brug af en tjeneste fra DexCom opsiges? Hvis din brug af en tjeneste eller software-app fra DexCom opsiges uanset grund, (a) kan vi beholde alle dine personlige oplysninger (som defineret i fortrolighedspolitikken) i forbindelse med din brug af et produkt, software-app eller tjeneste fra DexCom, som du er registreret til, med forbehold af din ret til at anmode om sletning af sådanne personlige oplysninger i henhold til gældende lov eller som på anden måde er angivet i fortrolighedspolitikken, (b) dine rettigheder til at bruge DexComs tjeneste eller software-app ophører, og (c) afsnit 1, 4.2 (kun sidste sætning), 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 5.3, og 6-15 vil forblive i kraft efter en sådan opsigelse og vil fortsat gælde for parterne. Hvis du på et senere tidspunkt genaktiverer din konto, og vi har gemt dine personlige oplysninger, vil vi igen knytte dine gemte personlige oplysninger til din nyligt genaktiverede konto, hvis vi er i stand til at gøre det, forudsat at du giver os de relevante oplysninger, som vi skal bruge til at udføre denne tilknytning. Uanset ovenstående kan vi, hvis din brug af en software-app eller DexCom-tjeneste ophører, og uanset grund, og uden ansvar over for dig eller nogen tredjepart, straks deaktivere eller slette dit brugernavn, adgangskode og konto samt alle tilhørende materialer (herunder personlige oplysninger), uden nogen forpligtelse til at give yderligere adgang til sådanne materialer.

6. Tvister og lovvalg

6.1 Hvordan løses tvister i henhold til denne aftale? Tvister, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale eller din brug af enhver tjeneste, produkt eller software-app fra DexCom, vil udelukkende blive afgjort ved domstolene beliggende i London, England, og du og DexCom giver hinanden uigenkaldeligt samtykke til, at værnetinget for sådanne tvister er domstolene beliggende i London, England.

6.2 Hvilke love regulerer denne aftale? Denne aftale (herunder ethvert krav eller tvister af enhver art, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale) er underlagt og vil blive fortolket i overensstemmelse med den interne lovgivning i England og Wales, der gælder for kontrakter indgået og udført inden for England og Wales, med undtagelse af modstridende lovvalg eller retsprincipper.

6.3 Meddelelse om tvist. I tilfælde af en tvist i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, skal den stridende part give den anden part skriftlig meddelelse om tvisten, herunder de faktiske omstændigheder for tvisten, og det retsmiddel, der søges af den stridende part. Vi vil sende en sådan meddelelse via e-mail til din e-mail-adresse. Du skal sende en sådan meddelelse til DexCom med post eller dag-til-dag levering til følgende adresse: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States.

6.4 Ret og rimelig kompensation Enhver overtrædelse af en parts intellektuelle eller industrielle ejendomsret vil forårsage den ikke-krænkende part uoprettelig skade, for hvilken økonomisk erstatning er et utilstrækkeligt middel, og den ikke-krænkende part er berettiget til midlertidige, foreløbige og permanente påbud og specifik ydelse uden at skulle stille garanti eller anden sikkerhed, eller - hvis det er påkrævet - kun stille den mindste tilladte garanti eller sikkerhed, der kræves.

7. Ingen garantier

7.1 I DET OMFANG DER KRÆVES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF ENHVER BEGRÆNSET GARANTI, DER ER OMFATTET AF DET GÆLDENDE DEXCOM-PRODUKTS MÆRKNING, LEVERES DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG SOFTWARE-APPS "SOM DE ER" OG "SOM DE FOREFINDES" UDEN NOGEN GARANTI , HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG DIN BRUG AF DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG SOFTWARE-APPS SKER PÅ EGEN RISIKO.

7.2 MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG EN SÅDAN BEGRÆNSNING ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER DEXCOM ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG, UFORSTYRRET NYDELSESRET, PRÆCISION, DRIFT, OVERHOLDELSE MED DOKUMENTATION OG IKKE-KRÆNKELSE. DEXCOM FRASKRIVER, OG DENNE AFTALE OMFATTER IKKE, BESTEMMELSERNE I DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM AFTALER OM INTERNATIONALE KØB AF VARER SAMT ALLE ØVRIGE UNDERSTÅEDE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE, HVIS DE IKKE ER FRASKREVET.

7.3 DEXCOM GIVER IKKE NOGEN GARANTI FOR, AT DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER, SOFTWARE-APPS, DATA ELLER RAPPORTER, DER LEVERES AF DEXCOM, VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER KAN GENDANNES, IKKE VIL BLIVE AFBRUDT, VÆRE RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI ELLER AT ALLE FEJL BLIVER AFHJULPET.

7.4 DEXCOM GIVER IKKE NOGEN GARANTI FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER SOFTWARE-APPS.

7.5 DEXCOM GIVER INGEN GARANTI FOR NOGEN TREDJEPARTSENHED, SMART-ENHED, SOFTWARE, TJENESTE ELLER DATA, SOM DU KAN BRUGE I FORBINDELSE MED ET PRODUKT, SOFTWARE-APP ELLER TJENESTE FRA DEXCOM, UANSET OM ET SÅDANT TREDJEPARTSPRODUKT ER BESKREVET I, TILGÆNGELIGT I ELLER DER KAN OPRETTE FORBINDELSE TIL DET GENNEM HVILKET SOM HELST PRODUKT, SOFTWARE-APPE ELLER TJENESTE FRA DEXCOM.

7.6 INGEN INFORMATION ELLER KOMMUNIKATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, DER MODTAGES FRA ELLER GENNEM DEXCOM, DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG SOFTWARE-APPS VIL UDGØRE NOGEN SOM HELST GARANTI DOG MED UNDTAGELSE AF ENHVER BEGRÆNSET GARANTI, DER ER INKLUDERET PÅ DET PÅGÆLDENDE DEXCOM-PRODUKTS MÆRKNING.

7.7 DEXCOM GARANTERER IKKE FOR EN BRUGERENHEDS NØJAGTIGHED, OG DATA, DER UPLOADES FRA EN BRUGERENHED OG MODTAGES AF DEXCOM LEVERES TIL BRUGEREN "SOM DE ER". DEXCOM PÅTAGER SIG INGEN PLIGT TIL, OG GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DER BLIVER OPRETTET ELLER INKLUDERET YDERLIGERE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET TIL DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER SOFTWARE-APPS.

8. Ansvarsbegrænsninger og dit ansvar

8.1 I DET MAKSIMALE OMFANG DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, HÆFTER DEXCOMS SØSTERSELSKABER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER OG ANDRE TREDJEPARTER, MED HVILKE DEXCOM HAR INDGÅET EN KONTRAKT (HERUNDER DERES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, KONSULENTER OG REPRÆSENTANTER) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SOM FOR SKADER SOM FØLGE AF ELLER I RELATION DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER SOFTWARE-APPS ELLER DENNE AFTALE, UANSET OM DER ER TALE OM DIREKTE ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR SKADER.

8.2 UNDTAGEN I DET OMFANG EN SÅDAN BEGRÆNSNING ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING HÆFTER HVERKEN DEXCOM, DETS SØSTERSELSKABER ELLER DETS ELLER DERES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER REPRÆSENTANTER ELLER LEVERANDØRER (SAMLET KALDET "DEXCOMS PARTER") FOR NOGEN SKADER AF BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER SOFTWARE-APPS.

8.3 UNDTAGEN I DET OMFANG EN SÅDAN BEGRÆNSNING ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, HÆFTER INGEN AF DEXCOMS PARTER FOR FØLGESKADER, UFORUDSIGELIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, STRAFFERETLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER SKADER SOM FØLGE AF TAB AF DATA ELLER DRIFTSTAB UANSET OM KRAVET ELLER SKADERNE ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), STRENGT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OGSÅ SELVOM DEXCOM, DETS SØSTERSELSKABER ELLER EN PERSON, DER ER TILKNYTTET ET AF DISSE, HAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER, DER ER UDELUKKET I DETTE AFSNIT 8, OGSÅ SELVOM SÅDANNE UNDTAGELSER MEDFØRER, AT DENNE AFTALE ELLER MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT PRIMÆRE FORMÅL.

8.4 UNDTAGEN I DET OMFANG EN SÅDAN BEGRÆNSNING ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV HÆFTER INGEN AF DEXCOMS PARTER FOR NOGEN FORM FOR ERSTATNING FOR ETHVERT KRAV SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER SOFTWARE-APPS, DER HAR ET SAMLET BELØB SOM OVERSTIGER €500.

8.5 UNDTAGEN I DET OMFANG EN SÅDAN BEGRÆNSNING ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV HÆFTER INGEN AF DEXCOMS PARTER FOR EN BRUGER ELLER TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UNDTAGELSER.

8.6 NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VISSE SKADER. DERFOR GÆLDER NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE VISSE YDERLIGERE RETTIGHEDER. SÅFREMT VI IKKE KAN FRASKRIVE NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BEGRÆNSE VORES ANSVAR I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL OMFANGET OG VARIGHEDEN AF EN SÅDAN GARANTI SAMT OMFANGET AF VORES ANSVAR VÆRE DET MINIMUM, DER TILLADES AF DEN PÅGÆLDENDE LOVGIVNING, OG DENNE AFTALE VIL BLIVE BETRAGTET SOM VÆRENDE ÆNDRET TIL DET MINDSTE OMFANG, DER ER NØDVENDIGT FOR AT OVERHOLDE DEN PÅGÆLDENDE LOVGIVNING.

8.7 Intet i dette afsnit 8 har til formål at begrænse eller udelukke ansvar, hvis et sådant ansvar er obligatorisk i henhold til gældende lovgivning, og skyldes følgende: (a) Dødsfald eller personskade som direkte følge af forsætlig(e) eller uagtsom(me) handling(er) eller undladelse fra DexCom eller nogen af dets ansatte eller repræsentanter, (b) enhver svigagtig vildledning hos DexCom, (c) enhver tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser eller (d) enhver forsætlig forsømmelse fra DexComs side.

8.8 Dit ansvar. Undtagen i det omfang det er forbudt i henhold til gældende lov, accepterer du at skadesløsholde, forsvare og holde DexCom, vores søsterselskaber, licensgivere, leverandører og andre kontraktforhold (herunder bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, konsulenter og repræsentanter for disse) fra og mod alle tredjepartskrav, ansvar, skader, tab, omkostninger, udgifter, gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger), som sådanne parter kan pådrage sig som følge af (1) de oplysninger, du indgiver, sender eller transmitterer gennem DexComs tjenester eller software-apps, (2) din brug af DexComs produkter, tjenester eller software-apps, der er i strid med denne aftale, eller (3) din overtrædelse af en anden persons eller enheds rettigheder.

9. Meddelelser.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds i denne aftale, vil vi sende alle meddelelser i henhold til denne aftale via e-mail til din e-mailadresse. Du skal sende en sådan meddelelse til DexCom med post eller dag-til-dag levering til følgende adresse: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States.

DexComs tjenester forvaltes af:

DexCom, Inc.

Registreret adresse:              6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States

Forretningssted:                  6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States

E-mailadresse:                          Legal@dexcom.com

CVR-NR.:                                            33-0857544

10. Adskillelighed.

Såfremt en domstol vurderer, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan bestemmelse blive ændret til det minimum, der er nødvendigt for at være gældende, gyldig og kunne håndhæves og samtidig bevare parternes oprindelige intentioner i videst muligt omfang. De øvrige bestemmelser i denne aftale forbliver i fuld kraft og effekt, og håndhæves i henhold til deres vilkår.

11. Overdragelse.

Vi kan til enhver tid overdrage denne aftale helt eller delvist med varsel (et sådant varsel kan ske via et opslag på vores websted). Du må ikke overdrage denne aftale eller overføre rettigheder til brug af DexComs tjenester eller software-apps.

12. Eksportbegrænsninger.

Software-apps kan være underlagt USAs eksportkontrollove. Som et resultat erklærer og garanterer du, at du ikke (a) er bosiddende i eller hjemmehørende eller statsborger i et land omfattet af et amerikansk embargo eller anden begrænsning eller i ethvert land, der er udpeget af USAs regering som en "terroriststøttende" land (klik her for flere oplysninger) og (b) på nogen af den amerikanske regerings lister over begrænsede slutbrugere (f.eks. listen over "særligt designerede statsborgere", der kan fås ved at klikke her).

13. Apple-specifikke vilkår.

I tillæg til ovenstående, og uanset hvad der er angivet heri, gælder følgende bestemmelser med hensyn til din brug af enhver version af enhver Software-app, der er kompatibel med iOS-operativsystemet Apple Inc. (i det følgende kaldet “Apple”). Apple er ikke part i denne aftale, og ejer ikke og er ikke ansvarlig for nogen software-app. Apple yder ikke nogen garanti for nogen software-app med undtagelse af at refundere købsprisen for den, hvor dette er relevant. Apple er ikke ansvarlig for vedligeholdelse eller andre støttetjenester for nogen software-app og vil ikke være ansvarlig for alle andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter med hensyn til en hvilken som helst software-app, herunder eventuelle krav fra tredjepart om produktansvar, krav om at enhver software-app ikke overholder enhver gældende lov eller andre retsforskrifter, krav der opstår under forbrugerbeskyttelses- eller lignende lovgivning og krav med hensyn til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Eventuelle forespørgsler eller klager vedrørende brug af enhver software-app, herunder dem, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, skal rettes til os i overensstemmelse med afsnit 9 ("Meddelelser"). Licensen, du har fået tildelt heri, er begrænset til en ikke-overdragelig licens til at bruge en software-app på en Apple-mærkevare, der kører Apples iOS-operativsystem og som ejes eller kontrolleres af dig, eller som er tilladt af de brugsregler, der er angivet i brugsbetingelsernes til Apples App Store. Derudover skal du overholde vilkårene i alle tredjepartsaftaler, der gælder for dig, når du bruger enhver software-app, såsom din trådløse datatjenesteaftale. Apple og Apples datterselskaber er begunstigede tredjeparter i denne aftale, og når du har accepteret vilkårene og betingelserne i denne aftale, har de ret (vil og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne aftale mod dig som en begunstiget tredjepart. Uanset ovenstående er vores ret til at indgå, ophæve eller opsige enhver variation, afkald på eller afvikling i henhold til denne aftale ikke omfattet af samtykke fra tredjemand.

14. Forhold - ingen begunstigede tredjeparter.

Vores forhold til dig er som en selvstændig leverandør, og intet i denne aftale skaber et agenturforhold eller partnerskab. Med undtagelse af DexComs licensgivere er der ingen begunstigede tredjeparter til denne aftale.

15. Aftalens helhed.

Denne aftale udgør den komplette og endelige aftale mellem parterne vedrørende DexComs produkter, tjenester og software-apps. Den erstatter alle tidligere aftaler eller kommunikation mellem parterne og kan kun ændres som beskrevet i denne aftale (se afsnit 2.1 (med titlen "Kan DexCom ændre vilkårene i denne aftale?")). Manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i denne aftale vil ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Titlerne på afsnit i denne aftale gives udelukkende af hensyn til brugervenlighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.