Er der nogle ændringer i alarmer og advarsler?

“Akut lav snart” advarslen er en ny advarsel, der kan advare brugere på forhånd (inden for 20 minutter) om en alvorlig hypoglykæmisk hændelse (55 mg/dL eller 3,1 mmol/L) - hvilket giver brugerne tid til at træffe passende foranstaltninger, inden der sker en hændelse. Med “Alarm-tidsplan” kan brugerne indstille en anden gruppe advarsler. En almindelig anvendelse ville være brugere, der ønsker at indstille forskellige varslingsplaner for dag og nat.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region