Hvor kan jeg få et trykt eksemplar af brugervejledningen til Dexcom Clarity?

Brugervejledningen til Clarity kan findes og udskrives fra hjælpemenuen i Clarity. Din lokale Dexcom-repræsentant kan også levere et trykt eksemplar.

LBL014350 Rev004

LBL014350 Rev004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region