Hvor længe holder Dexcom G6-senderen?

En G6-sender holder i tre måneder (lige som G5 Mobile).

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region