Hvordan beregnes daglige statistikker og timestatistikker?

Daglige statistikker er beregnede værdier for den enkelte ugedag i det valgte datointerval. Hvis datointervallet for eksempel er på 14 dage, så anvendes alle de CGM-værdier, der er indsamlet på de to mandage, i mandagsberegningerne.
Timestatistikker er beregnede værdier for den enkelte time på dagen i det valgte datointerval. Hvis datointervallet for eksempel er på syv dage, anvendes alle de CGM-værdier, der er indsamlet for hver enkelt time i de syv dage, i beregningerne.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region