Hvordan får jeg adgang til tidligere data fra Dexcom STUDIO?

På nuværende tidspunkt er der ingen mekanisme til at importere dataene fra Dexcom STUDIO til Dexcom CLARITY. Data lagret i Dexcom STUDIO vil fortsat kunne vises i Dexcom STUDIO.

LBL014350 Rev004

LBL014350 Rev004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region