Hvordan henter Dexcom Clarity mine data?

Hvis du bruger en modtager, skal du logge ind på Clarity via en computer, tilslutte din modtager og følge Clarity's vejledning til Upload. De data, der er gemt på din modtager, vises med det samme. Dexcom-modtagere gemmer cirka 30 dages CGM-aflæsninger med 120 kalibreringer. Det er vigtigt at overføre Dexcom-modtagerdata til Clarity mindst hver 30. dag for at sikre, at dataene ikke slettes.
Hvis du bruger en smartenhed, modtager Clarity automatisk dine data fra skyen, og de vises i Clarity cirka 3 timer senere. Det betyder, at de seneste data, som du ser i Clarity, er mindst 3 timer gamle med et smartenhed-system.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region