Hvordan parrer jeg en ny G6-sender med min modtager?

Din nye sender skal parres med din modtager før brug. Hver gang, du skifter til en ny sender og/eller modtager, skal du indtaste senderens serienummer i din modtager.

LBL014210 Rev002

LBL014210 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region