Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Βασικά του CGM

Ποιες έξυπνες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή Dexcom ONE;

Τελευταία ενημέρωση · Ιουνίου 15, 2023

Μια ποικιλία έξυπνων συσκευών iOS και Android είναι συμβατές με την εφαρμογή Dexcom ONE. Για να δείτε μία λίστα συμβατών έξυπνων συσκευών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility. Επιλέξτε τον τύπο και το μοντέλο του τηλεφώνου σας για να επαληθεύσετε τη συμβατότητα με την εφαρμογή Dexcom ONE.

Ελέγξτε τον πίνακα συμβατότητας της Dexcom προτού εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος iOS ή Android στην έξυπνη συσκευή σας και προτού αποκτήσετε ένα νέο τηλέφωνο για χρήση με το σύστημα Dexcom ONE CGM. Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες ή και περισσότερο για να ολοκληρώσει η Dexcom τις δοκιμές στις τελευταίες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος. Εάν είναι απαραίτητο, ενημερώστε την εφαρμογή Dexcom ώστε να είναι πλήρως συμβατή με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Σε περίπτωση που η έξυπνη συσκευή σας δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή Dexcom ONE, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Δέκτης Dexcom ONE ως συσκευή απεικόνισης. Οι δέκτες Dexcom ONE είναι διαθέσιμοι για αγορά στο κατάστημα Dexcom ONE Shop.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας