Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Βασικά του CGM

Είναι το έξυπνο τηλέφωνό μου συμβατό με την εφαρμογή Dexcom ONE;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Πολλά έξυπνα τηλέφωνα iOS και Android είναι συμβατά με την εφαρμογή Dexcom ONE. Για να δείτε μια λίστα με τα συμβατά έξυπνα τηλέφωνα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας