Πότε θα παραλάβω τις παραδόσεις της συνδρομής μου Dexcom ONE Flexi;

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε είτε ένα μηνιαίο είτε ένα τριμηνιαίο Συνδρομητικό πρόγραμμα Dexcom ONE Flexi και θα λαμβάνετε την παράδοση του Dexcom ONE είτε μηνιαίως είτε για την περίοδο των 90 ημερών, με επαρκή προϊόντα για όλη τη διάρκεια της περιόδου. Στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» μπορείτε να παραλείψετε ή να μετακινήσετε τις αποστολές ανάλογα με τις ανάγκες σας.
† Για να δείτε μια λίστα με συμβατές έξυπνες συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής