Ποιες έξυπνες συσκευές είναι συμβατές με την εφαρμογή Dexcom ONE;

Μια ποικιλία έξυπνων συσκευών iOS και Android είναι συμβατές με την εφαρμογή Dexcom ONE. Για να δείτε μία λίστα συμβατών έξυπνων συσκευών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility. Επιλέξτε τον τύπο και το μοντέλο του τηλεφώνου σας για να επαληθεύσετε τη συμβατότητα με την εφαρμογή Dexcom ONE.
Ελέγξτε τον πίνακα συμβατότητας της Dexcom προτού εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος iOS ή Android στην έξυπνη συσκευή σας και προτού αποκτήσετε ένα νέο τηλέφωνο για χρήση με το σύστημα Dexcom ONE CGM. Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες ή και περισσότερο για να ολοκληρώσει η Dexcom τις δοκιμές στις τελευταίες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος. Εάν είναι απαραίτητο, ενημερώστε την εφαρμογή Dexcom ώστε να είναι πλήρως συμβατή με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
Σε περίπτωση που η έξυπνη συσκευή σας δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή Dexcom ONE, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Δέκτης Dexcom ONE ως συσκευή απεικόνισης. Οι δέκτες Dexcom ONE είναι διαθέσιμοι για αγορά στο κατάστημα Dexcom ONE Shop.

LBL1003381 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL1003381 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής