Υπάρχουν ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος Android που πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσω με την εφαρμογή Dexcom ONE;

Ακολουθούν ορισμένες συνιστώμενες ρυθμίσεις για συσκευές Android, για να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις και τις μετρήσεις του αισθητήρα της εφαρμογής Dexcom ONE. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility για μια λίστα συσκευών και λειτουργικών συστημάτων συμβατών με την εφαρμογή Dexcom ONE.
Η θέση κάθε ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος.
Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες του τηλεφώνου
Αυτές οι λειτουργίες τηλεφώνου μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία της εφαρμογής. Η εφαρμογή δεν μπορεί να σας ειδοποιήσει γι' αυτές τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
Παύση εφαρμογής
Σε Android 10 και άνω, η «Παύση» απενεργοποιεί προσωρινά τις εφαρμογές. Η χρήση της Παύσης με την εφαρμογή Dexcom ONE διακόπτει όλες τις ειδοποιήσεις και τις μετρήσεις από τον αισθητήρα.
Πώς να τερματίσετε την «Παύση εφαρμογής»;
 1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής Dexcom ONE στην επιφάνεια εργασίας ή στο πλαίσιο εφαρμογών
 2. Πατήστε το κουμπί παύσης για να επεξεργαστείτε την «Παύση εφαρμογής»
Λειτουργία εστίασης
Η «Λειτουργία εστίασης» απενεργοποιεί τις εφαρμογές όταν είναι ενεργοποιημένη. Η χρήση της «Λειτουργίας εστίασης» με την εφαρμογή Dexcom ONE θα σας εμποδίσει να βλέπετε όλες τις ειδοποιήσεις και τις μετρήσεις από τον αισθητήρα.
Πώς να απενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία εστίασης»;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Βρείτε την «Ψηφιακή ευημερία»
 3. Απενεργοποιήστε τη «Λειτουργία εστίασης» ή επιβεβαιώστε ότι η εφαρμογή Dexcom ONE δεν βρίσκεται στη λίστα «Ενοχλητικές εφαρμογές»
Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας
Η «Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας» απενεργοποιεί τα δεδομένα στο παρασκήνιο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ειδοποιήσεις σας θα καθυστερήσουν.
Πώς να απενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας»;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Πατήστε «Μπαταρία»
 3. Απενεργοποιήστε τη «Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας» ή επιλέξτε την υψηλότερη διαθέσιμη απόδοση μπαταρίας
Μην ενοχλείτε
Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» επιβάλλει τη σίγαση όλων των ειδοποιήσεων Dexcom ONE. Για να ακούτε τους συναγερμούς και τις ειδοποιήσεις σας, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε».
Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Απενεργοποιήστε την πιο περιοριστική λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ή την «Ολική σίγαση»
Απαιτούμενες άδειες
Πρέπει να επιτρέψετε αυτές τις άδειες για την εφαρμογή, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί.
Γνωστοποιήσεις
Οι γνωστοποιήσεις σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε μετρήσεις του αισθητήρα και ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Επιτρέψτε τις γνωστοποιήσεις για να λειτουργήσει η εφαρμογή Dexcom ONE.
Πώς να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Βρείτε το Dexcom ONE στις εφαρμογές
 3. Πατήστε «Γνωστοποίηση»
 4. Ενεργοποιήστε την «Γνωστοποίηση»
Βελτιστοποίηση μπαταρίας
Η «Βελτιστοποίηση μπαταρίας» εμποδίζει τη λειτουργία της εφαρμογής Dexcom ONE στο παρασκήνιο όταν δεν έχετε την εφαρμογή ανοιχτή και εμφανιζόμενη στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ειδοποιήσεις σας ενδέχεται να καθυστερήσουν. Απενεργοποιήστε τη «Βελτιστοποίηση μπαταρίας» για την εφαρμογή.
Πώς να απενεργοποιήσετε τη «Βελτιστοποίηση μπαταρίας»;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Βρείτε τη ρύθμιση για τη βελτιστοποίηση της μπαταρίας (μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά στη συσκευή σας)
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεφώνου σας για να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση μπαταρίας για το Dexcom ONE
Περιορισμοί στο παρασκήνιο
Οι «Περιορισμοί στο παρασκήνιο» εμποδίζουν την εφαρμογή Dexcom ONE να εκτελείται στο παρασκήνιο όταν δεν έχετε την εφαρμογή ανοιχτή και εμφανιζόμενη στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Όταν είναι ενεργοποιημένοι για την εφαρμογή, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις και μετρήσεις από τον αισθητήρα ενώ η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο. Απενεργοποιήστε το «Περιορισμοί στο παρασκήνιο» για την εφαρμογή.
Πώς να απενεργοποιήσετε το «Περιορισμοί στο παρασκήνιο»;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Βρείτε τη ρύθμιση για τους περιορισμούς στο παρασκήνιο (μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά στη συσκευή σας)
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεφώνου σας για να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς στο παρασκήνιο για το Dexcom ONE
Τοποθεσία
Η «Τοποθεσία» πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth. Για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, το Android απαιτεί από εσάς να δίνετε στην εφαρμογή Dexcom ONE την άδεια τοποθεσίας διαρκώς. Εάν δεν το κάνετε, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή μετρήσεις από τον αισθητήρα. Η Dexcom δεν χρησιμοποιεί αυτή την άδεια για τον εντοπισμό της θέσης σας.
Πώς να ενεργοποιήσετε την άδεια τοποθεσίας;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Επιβεβαιώστε ότι η «Τοποθεσία» της συσκευής είναι ενεργοποιημένη
 3. Βρείτε το Dexcom ONE στις εφαρμογές
 4. Πατήστε «Άδεια τοποθεσίας»
 5. Πατήστε «Επιτρέπεται πάντα»
Bluetooth
Η εφαρμογή Dexcom ONE χρησιμοποιεί Bluetooth για να συνδεθεί με τον αισθητήρα σας. Πρέπει να διατηρείτε ενεργοποιημένο το Bluetooth του τηλεφώνου σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και μετρήσεις από τον αισθητήρα.
Πώς να ενεργοποιήσετε το Bluetooth;
 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής