Πώς μπορώ να μεταβώ στο Dexcom Clarity;

Μεταβείτε στη διεύθυνση clarity.dexcom.eu διά μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο με σύνδεση στο διαδίκτυο. Ελέγξτε τη λίστα του Clarity με τις διαμορφώσεις υπολογιστή και διαδικτύου, εάν χρειάζεται.
Η εφαρμογή Dexcom Clarity είναι διαθέσιμη από το κατάστημα εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής