error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart
All informasjon du behøver er på CLARITY-dashbordet

Dexcom CLARITY programvare for diabetesbehandling

Behandle diabetes kan være komplisert. Men med Dexcom CLARITY har behandling av diabetes og rapportering av data blitt enklere.

 

Du vil ha hurtig tilgang til viktig informasjon som hjelper deg med vurderingen av din helse: høye og lave punkter, dagtid, nattetid og beste dag. I tillegg kan du finne din estimerte A1C, gjennomsnittlige blodsukkermåling, risiko for hypoglykemi og annet.

Sammenligning av blodsukkerdata, på enkelt vis

Med sammenligningsfunksjonen i CLARITY kan du vurdere din bedring av blodsukkernivåer over tid. Identifiser problemområder med de omfattende dataverktøyene og vurder om dine løsninger for behandling av diabetes virker.

Identifiser viktige mønstre med letthet

Dexcom CLARITY har en overleggsrapport som kompilerer hver dag med trenddata for blodsukker i en ukentlig oversikt.

 

Overleggsrapporten tar hensyn til hyppigheten, varigheten og intensiteten til mønstre av hypoglykemi og hyperglykemi. Dette gir deg evnen til å prioritere problemer og finne raske løsninger.

 

Dexcom CLARITY gir deg øyeblikkelig innsyn i mønstrene og de mulige behandlingsløsningene som kan diskuteres med ditt helsepersonell.

Standardisert rapportering

CLARITYs ambulatoriske blodsukkerprofil (AGP) er en lisensiert, standardisert blodsukkerrapport fra International Diabetes Center (IDC). AGP gir en generell oversikt over din diabetesbehandling og er bare en del av informasjonen om dine blodsukkermønstre.

Få innblikk i glukosenivåene mens du er på farten med Dexcom CLARITY -appen

Se glukosestatistikk og få ukentlige varslinger* slik at du kan spore fremdriften, når som helst, hvor som helst! Last den ned fra Apple Store eller Google Play-butikken, og logg på med Dexcom-kontoen for å gjøre følgende:

 

  • Få tilgang til viktig blodsukkerstatistikk, for eksempel mønstre og tid innenfor området. 
  • Tillate datadeling med klinikken slik at avtalene kan settes opp mer effektivt. 
  • Lagre, skrive ut eller sende e-poster med alle Dexcom CLARITY-rapportene.

 

*Varsler og e-poster er bare tilgjengelig for de som har meldt seg på dette og bruker Dexcom CGM-appen.

Se hvilke krav CLARITY stiller til datamaskin og programvare

KORT SIKKERHETSERKLÆRING Den nettbaserte programvaren Dexcom CLARITY er beregnet på å brukes både av hjemmebrukere og helsepersonell for å assistere mennesker med diabetes ved gjennomgang, analyse og evaluering av historiske CGM-data for å oppnå effektiv behandling av diabetes. Programvaren er ment å brukes som et tillegg til Dexcom CGM-enheter med datagrensesnitt. Forsiktig: Denne programvaren gir ingen medisinske råd, og man skal ikke basere seg på den for slike formål. Hjemmebrukere må snakke med helsepersonell før de foretar medisinske fortolkninger eller behandlingsendringer basert på informasjonen i programvaren. Forsiktig: Helsepersonell skal benytte informasjonen fra programvaren i sammen med annen klinisk informasjon som de har tilgjengelig.