Dexcom Clarity

Programvare for håndtering av diabetes

Dexcom Clarity er en viktig del av Dexcom-systemet for kontinuerlig glukoseovervåkning (CGM), og viser tidligere diabetesdata og blodsukkermønstre, -trender og -statistikk.
For CGM-brukere
I Dexcom Clarity-appen kan du angi mål og bruke varsler for å gjøre det enklere å holde fokus. Du kan autorisere deling av disse dataene med helsepersonellet, slik at det blir enklere for dem å hjelpe deg med diabetesbehandlingen.
For klinikker og helsepersonell
Med Dexcom Clarity kan du opprette pasientkontoer og laste opp og vise CGM-data under besøk. Vis interaktive rapporter, og lagre og skriv ut ved behov. Inviter pasienter til å bruke Dexcom Clarity-appen og dele CGM-dataene med klinikken for mer effektive avtaler, enten ansikt til ansikt eller ved bruk av telemedisin.
  • Gå til Dexcom Clarity
Logo for Dexcom Clarity-appen
Få innblikk i glukosenivåene mens du er på farten med Dexcom Clarity -appen
Se glukosestatistikk og få ukentlige varslinger* slik at du kan spore fremdriften, når som helst, hvor som helst! Last den ned fra Apple Store eller Google Play-butikken, og logg på med Dexcom-kontoen for å gjøre følgende:
  • Få tilgang til viktig blodsukkerstatistikk, for eksempel mønstre og tid innenfor området.
  • Tillate datadeling med klinikken slik at avtalene kan settes opp mer effektivt.
  • Lagre, skrive ut eller sende e-poster med alle Dexcom Clarity-rapportene.
*Varsler og e-poster er bare tilgjengelig for de som har meldt seg på dette og bruker Dexcom CGM-appen.
KORT SIKKERHETSERKLÆRING Den nettbaserte programvaren Dexcom Clarity er beregnet på å brukes både av hjemmebrukere og helsepersonell for å assistere mennesker med diabetes ved gjennomgang, analyse og evaluering av historiske CGM-data for å oppnå effektiv behandling av diabetes. Programvaren er ment å brukes som et tillegg til Dexcom CGM-enheter med datagrensesnitt. Forsiktig: Denne programvaren gir ingen medisinske råd, og man skal ikke basere seg på den for slike formål. Hjemmebrukere må snakke med helsepersonell før de foretar medisinske fortolkninger eller behandlingsendringer basert på informasjonen i programvaren. Forsiktig: Helsepersonell skal benytte informasjonen fra programvaren i sammen med annen klinisk informasjon som de har tilgjengelig.

LBL015013 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region