error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Hvordan kan jeg tilpasse Dexcom CLARITY?

I Dexcom CLARITY bruker du siden Innstillinger til å tilpasse datavisning og datadeling. Endringene gjelder kun for Dexcom CLARITY og endrer ingen innstillinger i ditt Dexcom CGM-system. Endringer som helsepersonellet gjør i Innstillinger i løpet av en klinikkøkt, gjelder kun for denne økten. 

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004