error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Legge inn senderens serienummer i Dexcom-mottakeren

Senderens serienummer er en rekke tall og/eller bokstaver som du finner på følgende steder:

  • På etiketten på senderesken – senderens serienummer er det samme som serienummeret på esken.
  • På bunnen av senderen – senderens serienummer er det samme som serienummeret på bunnen av senderen.

Du kan kun legge inn senderens serienummer når du ikke er i en sensorøkt. Mens en økt pågår, vil Senderserienr. ikke være et valg i innstillingsmenyen.

Hvis du ikke ser Senderserienr. i innstillingsmenyen, må du første velge Stopp sensor.

Merk: Hvis du velger Stopp sensor, vil du stoppe en sensorøkt som kan være i gang med din nåværende sender.

LBL014643 Rev001