Hvilke smarttelefoner er kompatible med Follow-appen?

Follower-brukere kan bruke iOS- og Android-plattform. For en oppdatert oversikt over støttede enheter, kan du gå inn på http://www.dexcom.com/compatibility.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region