Hvordan kan jeg vite at Dexcom Clarity har blitt oppdatert?

For hver utgave legges det ut et varslingsbanner på toppen av Dexcom Clarity på utgivelsesdagen. Følg koblingen på banneret for å lese utgavemerknadene. Hvis opplastingsprogramvaren oppdateres, legges varslingsbanneret ut 2 uker før utgivelsen.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region