error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


DEXCOM'S PRIVACYBELEID

DIT PRIVACYBELEID VAN DEXCOM is VANAF 11 FEBRUARI 2019 VAN KRACHT EN VERVANGT DE VORIGE BELEIDSLIJNEN VAN DEXCOM.

Dit privacybeleid van DexCom, Inc. en haar dochterondernemingen DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd, DexCom Operating Ltd, DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH een DexCom-bedrijf en DexCom (Canada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC, en Type Zero Technologies, Inc. (samen, “Dexcom“) is van toepassing op de Dexcom website https://www.dexcom.com/ en de webpagina's en andere internetadressen die toegankelijk zijn vanaf deze site, inclusief en zonder beperking, Dexcom Store (samen de “website”); de softwareapplicaties die we beschikbaar stellen om te downloaden op de website, de Apple® App Store, andere locaties van providers voor mobiele telefonie of andere locaties die we aangeven of die toegankelijk kunnen zijn via computers of mobiele toestellen ('software-apps'); Dexcom producten ('Dexcom producten') en onze datadiensten beschikbaar via het internet voor gebruikers van Dexcom producten of software-apps die zorgen voor de toegang, verzameling, opslag, verwerking, analyse en/of overdracht van gegevens die door een Dexcom product of software-app zijn gegenereerd en dit toelaten ('datadiensten'); alsook alle e-mail of andere berichten die we u zenden en een link hebben met of verwijzen naar dit privacybeleid (samen, inclusief de website, de software-apps, de Dexcom producten, de datadiensten en de berichten die we u zenden, de 'Dexcom producten en diensten').

We verwijzen naar elke gebruiker van onze producten en diensten, en alle ouders en voogden die handelen in naam van een gebruiker als 'u' of als een 'gebruiker'. We verwijzen ook naar alle bedrijven waarvoor een gebruiker Dexcom producten of diensten gebruikt als 'u' of een 'gebruiker'. Naar het Dexcom product dat wordt gebruikt door de gebruiker aan wie het voorschrift werd gegeven, of buiten de Verenigde Staten die wettelijk bevoegd is om het Dexcom product te gebruiken, wordt verwezen als het 'gebruikersapparaat'. Dit privacybeleid is onderhevig aan de geldende gebruiksvoorwaarden van Dexcom te vinden op www.dexcom.com voor uw geografische regio, en indien er een conflict is tussen dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Dexcom, gelden de voorwaarden van dit privacybeleid. In de van toepassing zijnde jurisdicties gaat u door het gebruik van een Dexcom product of dienst akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Informatie die we ontvangen. Als uw rechtsgebied uitdrukkelijke toestemming vereist met betrekking tot een of meer van de voorwaarden van dit privacybeleid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie (hierna gedefinieerd), gelden genoemde bepalingen alleen bij uw uitdrukkelijke toestemming. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u “accepteren” voor dit privacybeleid selecteert voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

De persoonsgegevens die we ontvangen over u (waarnaar we in hun geheel verwijzen als uw 'Persoonlijke informatie') omvatten registratie- en bestelinformatie, feedbackinformatie, informatie van datadiensten, gebruiksinformatie en afgeleide informatie:

“Registratie- en bestelinformatie” is informatie die u moet geven om te kunnen registreren bij ons wanneer u registreert bij Dexcom in verband met uw gebruik van een Dexcom product of dienst, of wanneer u informatie geeft aan Dexcom om Dexcom producten of diensten bij Dexcom te bestellen. Deze informatie kan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere contactgegevens, informatie omtrent betaling inclusief eventuele zorgverzekering, alsook informatie over uw gebruik van Dexcom producten en diensten, inclusief het serienummer voor uw gebruikersapparaat, bevatten.

“Feedbackinformatie” is informatie die u ons geeft in verband met uw gebruik van Dexcom producten en diensten ofwel via onze website of onze datadiensten, of ook in verband met Dexcom producten en diensten, of andere kwesties in verband met ons en onze zakelijke activiteiten, inclusief de metagegevens omtrent deze informatie.

“Informatie van datadiensten” is informatie die we krijgen en doorgeven via onze producten en diensten, inclusief:

 • Meetwaarden van bloedsuiker;
 • Informatie in verband met elke meetwaarde van bloedsuiker, inclusief datum, uur en identificator van het apparaat;
 • Invoer van drempels in datadiensten of software-apps en meldingen afkomstig van deze drempels;
 • Alle gegevens aangemaakt of gebruik door uw Dexcom producten om andere informatie van datadiensten te genereren of op een andere manier beschikbaar zijn voor ons via uw Dexcom producten, zoals gegevens gebruikt voor technische ondersteuning;
 • Informatie verstrekt door u of over u door een andere persoon die u hebt aangewezen om al uw persoonlijke informatie te krijgen via de functionaliteit van een Dexcom product of dienst (we noemen een dergelijke persoon een 'aangewezen ontvanger').
 • Informatie van een derde datadienst die u toelaat om aan ons te worden verstrekt, ofwel via deze derde datadienst of via een optie die wij u beschikbaar stellen via onze datadiensten (we noemen een dergelijke derde datadienst die u toelaat om informatie aan ons te verstrekken, of aan wie u ons toelaat uw informatie te verstrekken een 'aangewezen derde dienst').

'Gebruiksinformatie' omvat:

 • Informatie die we krijgen van de computer, mobiele telefoon of ander apparaat dat u gebruikt in verband met Dexcom producten en diensten, en informatie die we krijgen van deze producten en diensten over uw gebruik, onder andere uw IP-adres en andere informatie over uw computer, uw internetdienst, de browser die u gebruikt, en uw activiteiten tijdens het gebruik van Dexcom producten en diensten, zoals hoe vaak u software-apps opent, uw instellingen en andere activiteiten inzake uw gebruik van de onderdelen van Dexcom producten en diensten;
 • Informatie die we van u krijgen in verband met onze vraag naar opmerkingen en feedback over derden;
 • Informatie die we kunnen krijgen van adverteerders en andere derden wanneer u klikt op advertenties of links naar derde websites tijdens het gebruik van Dexcom producten en diensten, inclusief de pagina's die u bezoekt, uw activiteit op deze pagina's en uw aankopen of andere transacties met deze derden.

'Afgeleide informatie' is informatie die we samenstellen door het combineren en/of analyseren van bepaalde delen of al uw persoonlijke informatie.

Als er delen van de hierboven beschreven persoonlijke informatie uw identiteit niet onthullen, kunnen we dergelijke “Andere informatie“ voor eender welk doel gebruiken, uitgezonderd daar waar de geldende wetgeving iets anders voorschrijft. Als we andere informatie moeten behandelen als persoonlijke informatie volgens de geldende wetgeving, kunnen we het voor alle doelen gebruiken waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

U hebt algemeen gezien recht om op eender welk moment uw persoonlijke informatie te bekijken. U hebt het recht om te vragen dat delen van deze informatie worden gecorrigeerd, gewist, doorgestuurd naar andere organisaties of dat de verwerking ervan wordt ingeperkt. U kunt ook het recht hebben om bezwaren te hebben tegen bepaalde verwerking en om de toestemming in te trekken waar we uw toestemming gevraagd hebben om uw gegevens te verwerken. Deze rechten kunnen beperkt zijn in bepaalde situaties, bv. wanneer het opvolgen van uw verzoek persoonlijke informatie over een andere persoon zou onthullen of wanneer we kunnen aantonen dat we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. In bepaalde situaties kan dit betekenen dat we gegevens kunnen bijhouden zelfs als u uw toestemming intrekt. Als u informatie wilt over eventuele beperkingen van uw rechten, neem contact op met het privacyteam. Meer gedetailleerd:

 • U kunt uw registratie- en bestelinformatie op eender welk moment updaten door aan te melden in uw account op onze website, en u gaat akkoord om uw registratie- en bestelinformatie altijd bijgewerkt te houden zolang uw account actief is.
 • Via uw gebruikersaccount kunt u bepaalde persoonlijke informatie nazien, updaten en wissen, en door uw gebruikersaccount te sluiten kunt u uw gebruik van bepaalde Dexcom diensten beëindigen. Via de functies van bepaalde datadiensten kunt u bepaalde delen of gebruik van persoonlijke informatie nazien, updaten en wissen, en u kunt uw gebruik van bepaalde datadiensten via de datadienst stopzetten. U kunt ook uw gebruik van een software-app of een datadienst die een software-app nodig heeft stopzetten door de software-app van uw computer, telefoon of een ander toestel waarop het is geïnstalleerd te verwijderen.
 • U kunt ook uw persoonlijke informatie nazien, corrigeren, updaten, weglaten of wissen, of uw toestemming die u ons voordien hebt gegeven intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@dexcom.com. Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke informatie u wilt laten veranderen, of u wilt dat uw persoonlijke informatie wordt weggelaten uit onze databank, of laat ons anders weten welke beperkingen u wilt toepassen op ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor uw bescherming kunnen we enkel verzoeken uitvoeren in verband met persoonlijke informatie gelinkt aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek te verzenden, en we moeten eventueel uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We zullen proberen uw verzoek zo snel als redelijk mogelijk uit te voeren. Merk op dat we eventueel moeten bepaalde informatie bijhouden voor onze administratie en/of om eventuele transacties te voltooien die u bent gestart voordat u deze verandering en verwijdering hebt aangevraagd. Er kan ook restinformatie zijn die in onze databanken en andere documenten zal blijven en niet wordt verwijderd.
 • Als u ons of onze dienstverleners persoonlijke informatie over andere mensen verzendt, geeft u aan dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en om ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.
 • Daar waar we vereisen dat uw persoonlijke informatie voldoet aan wettelijke of contractuele verplichtingen, is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht: als deze gegevens niet worden verstrekt, zullen we de relatie niet kunnen onderhouden of voldoen aan de verplichtingen die ons worden opgelegd. In alle andere gevallen is het verstrekken van de vereiste persoonlijke informatie optioneel.

Wat doen we met de informatie die we krijgen (Doel van het verzamelen en gebruik van Uw persoonlijke informatie)

Registratie- en bestelinformatie:We verzamelen en gebruiken registratie- en bestelinformatie om uw account en Dexcom producten en diensten die op u van toepassing zijn te beheren, en zoals anders hieronder wordt beschreven. We verzamelen en gebruiken uw e-mailadres ook om met u contact op te nemen over uw account. We maken geen registratie- en bestelinformatie openbaar. We zullen uw gebruikersaccount en registratie- en bestelinformatie verzamelen en gebruiken om uw gebruik van Dexcom diensten en software-apps te linken met uw gebruik van Dexcom producten, en het kan toegankelijk zijn voor ons personeel dat Dexcom diensten verstrekt.

Feedbackinformatie: U bent niet verplicht om ons feedbackinformatie te geven, maar als u dit doet, geeft u deze aan ons om door ons te laten gebruiken zoals wij bepalen, zolang we u niet identificeren of informatie opnemen die kan worden gebruikt om u te identificeren. Feedbackinformatie kan door ons worden verzameld en gebruikt en wordt door ons verstrekt aan onze klanten en derden in de vorm zoals u deze ons geeft alsook als fragmenten en in samengestelde en geanonimiseerde vormen, met of zonder verwijzing naar u als de bron. We kunnen feedbackinformatie ook gebruiken in onze advertenties, marketing en andere communicaties met het publiek en in andere zakelijke relaties, alsook in onze interne communicaties. Hierbij wordt niet naar u verwezen als de bron. Daarnaast kunnen we u identificeren als de bron van feedbackinformatie in zover u toestemming geeft met desbetreffende identificatie.

Informatie van datadiensten: We verzamelen en gebruiken informatie van datadiensten en bewaren deze op onze servers, verwerken deze met datadiensten en geven deze door aan de gebruiker en alle aangewezen ontvangers en aangewezen derde diensten, waar dit van toepassing is voor Dexcom producten en diensten die u hebt aangevraagd. We kunnen informatie van datadiensten gebruiken in verband met onze voorziening van datadiensten en voor onze operaties, administratie en productontwikkeling, -onderhoud en -ondersteuning zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruiksinformatie: We verzamelen en gebruiken gebruiksinformatie en bewaren deze op onze servers, verwerken deze met onze systemen en analyseren deze voor onze zakelijke doelen. We geven geen gebruiksinformatie die u kan identificeren vrij aan derden (uitgezonderd indien toegestaan in dit privacybeleid).

Afgeleide informatie: We kunnen afgeleide informatie verzamelen en gebruiken om informatie, inclusief sollicitaties (gedefinieerd in de volgende rubriek), te bepalen die naar u, het publiek of gerichte groepen, moet worden verzonden, en voor onze zakelijke doelen zoals voorgeschreven door de geldende bepalingen van dit privacybeleid.

Persoonlijke informatie en sollicitaties: In zover toegestaan door de geldende wetgeving kunnen we persoonlijke informatie van u en uw aangewezen ontvangers, indien van toepassing, verzamelen en gebruiken om te bepalen welke e-mails en meldingen we naar u en uw aangewezen ontvangers, indien van toepassing, verzenden, inclusief e-mails en meldingen over opportuniteiten omtrent onze producten en diensten (we verwijzen naar deze e-mails als 'sollicitaties'). Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, kunnen we uw e-mailadressen of andere registratie- en bestelinformatie ook delen met derde dienstverleners die in onze naam handelen en waarmee we een contract hebben afgesloten om u sollicitaties te verstrekken waarvan we denken dat deze interessant kunnen zijn voor u. Als u zich wilt afmelden voor (of als u in een rechtsgebied bent dat toestemming vereist en u de toestemming wilt intrekken die u hebt gegeven met betrekking tot) ons delen van uw informatie met derden voor deze doeleinden, neem dan contact met ons op door:

 • Als u in een ander land bent dan Canada, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op gdpr@dexcom.com of per post op het adres in de rubriek “Contact met ons opnemen” hieronder; of
 • Als u in Canada bent, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op gdpr@dexcom.com; per post op
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4; of telefonisch op 1-844-832-1810.

Vergeet niet dat we als u zich afmeldt voor het krijgen van marketinggebonden e-mails van ons, u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen verzenden waarvoor u zich niet kunt afmelden. We zullen uw persoonlijke informatie niet met derden delen zodat ze u in hun naam kunnen contacteren zonder uw toestemming.

Als u in Korea of Japan bent, verzamelen, gebruiken of delen we uw Persoonlijke informatie niet om aanbiedingen te doen. Neem contact op met de distributeur van wie u uw Dexcom-product hebt ontvangen met betrekking tot kwesties in verband met marketing of raadpleeg het privacybeleid.

Persoonlijke informatie en uw Dexcom ervaring: We kunnen persoonlijke informatie die van u en uw aangewezen ontvangers, indien van toepassing, is verzamelen en gebruiken om de ervaring bij het gebruik van Dexcom producten of diensten en de inhoud die u ziet tijdens het gebruik van Dexcom producten en diensten aan u en uw aangewezen ontvangers, indien van toepassing, aan te passen. We kunnen persoonlijke informatie in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verzamelen en gebruiken om onze producten en diensten, inclusief de website, te beheren, om onze zakelijke activiteiten te verbeteren en nieuwe voorzieningen voor de website en producten en diensten aan te bieden, en ook om ons bedrijf te beheren.

Andere derden: In het normale verloop van onze zakelijke activiteiten zullen we providers verzamelen en gebruiken om diensten en functies in onze naam uit te voeren. We zullen deze derden niet toestaan om uw persoonlijke informatie te houden, gebruiken of vrij te geven uitgezonderd voor het verstrekken van diensten die we hen hebben gevraagd om te verstrekken. We kunnen uw persoonlijke informatie aan een ander bedrijf verstrekken als dit samenhangt met een zakelijke verkoop, fusie, overname of ontbinding waarbij Dexcom betrokken is.

Wetshandhaving en juridische procedures: We zullen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken en vrijgeven als we dit moeten doen volgens de geldende wetgeving, inclusief wetgevingen buiten uw verblijfsland, en kunnen persoonlijke informatie vrijgeven op verzoek van wetshandhavingsautoriteiten of regelgevende instanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten uw verblijfsland, of wanneer we vaststellen dat een dergelijke vrijgave gepast is volgens de omstandigheden; in ieder geval telkens volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken en vrijgeven om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of dat van onze dochterondernemingen, u of anderen, te beschermen; om onze operaties en die van eender welke van onze dochterondernemingen te beschermen; om dit privacybeleid te handhaven; en om ons mogelijk te maken om beschikbare oplossingen na te streven of de schade te beperken die we kunnen aannemen; in ieder geval telkens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Desidentificatie: We kunnen uw persoonlijke informatie 'desidentificeren' door informatie te verwijderen die u zou kunnen identificeren, en we kunnen deze gedesidentificeerde informatie voor eender welk doel gebruiken, uitgezonderd waar we dit niet kunnen doen volgens de geldende wetgeving.

Ander gebruik: We kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor andere doelen dan deze toegestaan in dit privacybeleid maar enkel nadat u toestemming hebt gegeven voor dit gebruik.

Wettelijke basis voor de verwerking

We mogen uw persoonlijke informatie enkel voor rechtmatige zakelijke doelen in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten, verordeningen en richtlijnen, bijhouden, verwerken en overdragen, en deze wordt enkel vrijgeven op een need-to-know basis aan zij die bevoegd zijn om deze te gebruiken voor deze doelen.

We verwerken de persoonlijke informatie die hierboven is vermeld voor de volgende doelen:

 • In zover nodig om een contractuele relatie aan te gaan en uit te voeren, om deze te onderhouden of te beëindigen en om ons mogelijk te maken om uw account en Dexcom producten en diensten die van toepassing op u zijn, te onderhouden.
 • Zoals vereist door ons om onze zakelijke activiteiten mogelijk te maken en onze rechtmatige belangen na te streven, en waar onze belangen niet worden opgeheven door uw rechten inzake gegevensbescherming. Als u meer informatie wilt over het evenwicht omtrent rechtmatige belangen, neem contact op met ons privacyteam.
 • Naleving van geldende wetgeving en bescherming van onze rechtmatige zakelijke belangen, wettelijke rechten en verplichtingen.
 • Waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Wat gebeurt er met informatie die u deelt met anderen

We hebben geen controle over aangewezen ontvangers, en wanneer een aangewezen ontvanger uw informatie van datadiensten krijgt, is het gebruik door de aangewezen ontvanger een zaak tussen u en de aangewezen ontvanger. We verifiëren de contactgegevens die u hebt gegeven voor elke aangewezen ontvanger niet. Wanneer u deze contactgegevens hebt verstrekt en totdat u de aanwijzing stopzet, sturen we informatie van datadiensten naar de contactgegevens die u hebt gegeven, en u bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze informatie.

Uw aangewezen ontvangers kunnen uw persoonlijke informatie bij Dexcom delen voor doelen omtrent hun gebruik van Dexcom producten en diensten, en we zullen dergelijke persoonlijke informatie van u gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als uw aangewezen ontvangers uw persoonlijke informatie hebben, heeft u hen hierbij de toelating om dergelijke persoonlijke informatie aan ons te verstrekken zoals ze zelf bepalen.

Wanneer u persoonlijke informatie met een derde, inclusief aangewezen derde diensten, deelt, hebben we geen controle over die persoonlijke informatie en hoe deze wordt gebruikt door deze derde. U moet de dienstvoorwaarden, het privacybeleid en andere bepalingen van de websites voor elke derde waaraan u zelf persoonlijke informatie verstrekt, en voor elke aangewezen derde dienst die u de toelating geeft, bekijken.

U kunt voor bepaalde van onze software-apps naar eigen goeddunken kiezen om meetwaarden voor bloedsuiker en andere persoonlijke informatie te delen met de Apple Health app en andere aangewezen derde diensten die dergelijke meetwaarden opslaan en overdragen. Wanneer onze software-app dergelijke meetwaarden en andere persoonlijke informatie deelt, hebben we geen controle meer over dergelijke meetwaarden en andere persoonlijke informatie en het gebruik van of toegang tot dergelijke meetwaarden en persoonlijke informatie. U moet dus de voorwaarden begrijpen voor het gebruik van elk product van derden en het privacybeleid dat erop van toepassing is voordat u kiest dat onze software-app persoonlijke informatie van u deelt met een derde of aangewezen derde diensten.

Met wie zullen we uw persoonlijke informatie delen

De meeste persoonlijke informatie blijft bij ons, maar we kunnen uw persoonlijke informatie voor de bovenstaande doelen delen met de volgende ontvangers:

 • Dochterondernemingen: We kunnen persoonlijke informatie delen met andere bedrijven van de groep binnen of buiten het land waar u bent gevestigd enkel als dit nodig is voor de doelen uitgelegd in deze kennisgeving en in overeenstemming met de geldende wetgeving en andere verbintenissen die we met u hebben aangegaan. Deze entiteiten zijn zoals vereist door de wetgeving verplicht te garanderen dat persoonlijke informatie wordt beschermd volgens de EU-normen zoals dit wordt uitgelegd hieronder, maar ook met van toepassing zijnde wetten, verordeningen en richtlijnen in andere rechtsgebieden.
  • Als u in Korea of Japan bent, is de dochteronderneming van Dexcom Inc. waarmee uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld, Dexcom UK Limited (voor het opslaan en analyseren van gegevens met betrekking tot klachten in verband met uw Dexcom-apparaten, het bieden van rapportage aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), en het bewaren van bedrijfsbescheiden overeenkomstig de voorzichtige zakelijke praktijken). Dexcom, Inc. en de FDA bevinden zich in de VS en Dexcom UK Limited bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk.
 • Dienstverleners: Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met derde dienstverleners die het voor ons zullen verwerken voor de hierboven beschreven doelen. Deze derden zijn, maar zijn niet beperkt tot, salarisadministratiekantoren, IT-dienstverleners, reisagentschappen en reisdienstverleners, banken, creditcardbedrijven, brokers, aanbieders van opleidingen, aanbieders van enquêtediensten, onderzoekers en datahostingproviders en
  • Als u in Korea bent, zijn deze dienstverleners Google in Duitsland (voor het opslaan van gegevens in de cloud en het uitvoeren van analyses); Amazon Web Services, Inc in Duitsland (voor het opslaan van gegevens in de cloud en het uitvoeren van analyses); Oracle America, Inc. in de Verenigde Staten met diensten in Duitsland (voor het ontvangen, verwerken en documenteren van klachten en vragen over producten en diensten van Dexcom); en, SendGrid, Inc. in het Verenigd Koninkrijk (voor het routeren van e-mails en berichten die u start via Clarity.)
  • Als u in Japan bent, zijn deze dienstverleners Google (voor het opslaan van gegevens in de cloud en het uitvoeren van analyses); Oracle America, Inc. in de Verenigde Staten met diensten in Duitsland (voor het ontvangen, verwerken en documenteren van klachten en vragen over producten en diensten van Dexcom) en, SendGrid, Inc. in het Verenigd Koninkrijk (voor het routeren van e-mails en berichten die u start via Clarity.)
 • Overheidsinstanties/wetshandhavers: Persoonlijke informatie kan worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavers indien vereist voor de doelen hierboven, indien voorgeschreven door de wetgeving of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  • Als u in Korea bent, omvatten deze autoriteiten de FDA.
  • Als u in Japan bent, omvatten deze autoriteiten de FDA, producenten van geneesmiddelen en medische apparatuur en het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn.
 • Andere niet-aangesloten derden. We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven indien vereist voor de doelen hierboven, indien voorgeschreven door de wetgeving of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  • Als u in Korea bent en u ons communicatie levert over Dexcom-producten en diensten, zullen wij uw communicatie (met inbegrip van persoonlijke informatie die u hebt verstrekt binnen dergelijke communicatie) doorsturen naar Huons Co., Ltd. (“Huons") zodat dit bedrijf de klantrelatie die er met u bestaat kan bedienen, beheren en onderhouden; en, Synex Consulting, Ltd, (“Synex") zodat dit bedrijf zijn officiële rapportage kan uitvoeren. Het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw communicatie door Huons en Synex valt onder het desbetreffende privacvybeleid.
  • Als u in Japan bent en u ons communicatie levert over Dexcom-producten en diensten, zullen wij uw communicatie (met inbegrip van persoonlijke informatie die u hebt verstrekt binnen dergelijke communicatie) doorsturen naar Terumo Corporation ("Terumo") voor het toedienen, beheren en onderhouden van de klantrelatie die u hebt met de distributeur van wie u Dexcom-producten en diensten hebt ontvangen; en, Cobridge Co., Ltd. (“Cobridge") zodat dit bedrijf zijn officiële rapportage kan uitvoeren. Het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw communicatie door Terumo en Cobridge valt onder het desbetreffende privacvybeleid.

Als u zich in een ander land dan Korea of Japan bevindt, kan een lijst van de derden, of categorieën van derden, die persoonlijke informatie verwerken op aanvraag worden verkregen bij het privacyteam.

Cookies en andere technologieën

Als u een inwoner bent van de Europese Unie, ga naar About Cookies (Over cookies) voor informatie over ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën met betrekking tot uw gebruik van onze producten en diensten.

Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of een andere jurisdictie buiten de Europese Unie, vindt u hieronder een beschrijving van hoe we cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met betrekking tot onze producten en diensten.

Cookies: Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks opgeslagen zijn op de computer die u gebruikt. Cookies maken het ons mogelijk om informatie te verzamelen zoals browsertype, tijd doorgebracht op de diensten, bezochte pagina's, taalvoorkeuren en andere anonieme verkeersgegevens. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor veiligheidsredenen, om de navigatie te vergemakkelijken, om informatie om doeltreffendere manier weer te geven en om uw ervaring te personaliseren. We gebruiken ook cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de producten en diensten en zo voortdurend hun design en functionaliteit te verbeteren, om te begrijpen hoe ze worden gebruikt en om ons bij te staan bij het oplossen van vragen hieromtrent. Cookies maken het ons verder mogelijk om te selecteren welk van onze advertenties of aanbiedingen u het meest waarschijnlijk zullen aantrekken en om deze weer te geven wanneer u de producten en diensten gebruikt.

Als u niet wilt dat informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, bestaat er in de meeste browsers een simpele procedure die het u mogelijk maakt om automatisch cookies te weigeren of om de keuze te krijgen om de overdracht naar uw computer van een bepaalde cookie (of cookies) van een specifieke site te weigeren of te aanvaarden. U kunt ook hier klikken voor meer informatie. Als u echter deze cookies niet aanvaardt, kunt u een zeker ongemak ervaren bij uw gebruik van onze producten en diensten. We kunnen bijvoorbeeld niet meer uw computer herkennen en u moet ook telkens aanmelden wanneer u de pagina bezoekt.

Onze producten en diensten hebben momenteel niet het vermogen om do-not-track signalen herkennen of volgen.

Analytics: We kunnen derde analytics, zoals Google Analytics, gebruiken in verband met de producten en diensten. Deze derde diensten kunnen cookies of gelijkaardige technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruik van de producten en diensten en om activiteiten en trends te melden. Deze diensten kunnen ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online diensten. Voor meer informatie over Google Analytics, klik hier. U kunt de Google Analytics opt-out browseradd-on downloaden door hier te klikken.

Gebruik van pixeltags en andere gelijkaardige technologieën: Pixeltags (ook gekend als webbeacons en clear GIF's) kunnen worden gebruikt in verband met bepaalde van onze producten en diensten om onder andere de acties van gebruikers te tracken (inclusief e-mailontvangers), het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken op te stellen over het gebruiks- en responscijfers.

Gebruik van Adobe Flash technologie (inclusief Flash Local Shared Objects ('Flash LSO's')) en andere gelijkaardige technologieën: We kunnen Flash LSO's en andere technologieën gebruiken om onder andere informatie over uw gebruik van de producten en diensten te verzamelen en op te slaan. Als u niet wilt dat Flash LSO's op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash-player aanpassen om Flash LSO-opslag te blokkeren met de tools in de Website Storage Settings Panel (Instellingenpaneel voor website-opslag). U kunt Flash LSO's ook controleren door te gaan naar Global Storage Settings Panel (Instellingenpaneel voor algemene opslag) en de instructies te volgen (onder andere instructies die bijvoorbeeld uitleggen hoe bestaande Flash LSO's te wissen (naar verwezen op de Macromedia-site als 'informatie'), hoe te voorkomen dat Flash LSO's op uw computer worden geplaatst zonder dat dit u werd gevraagd, en (voor Flash Player 8 en later) hoe Flash LSO's te blokkeren die niet worden geleverd door de operator van de pagina waarop u op dat moment bent). Merk op dat het instellen van de Flash Player om het aanvaarden van Flash LSO's aan banden te leggen of te beperken, de functionaliteit van bepaalde Flash-toepassingen kan verminderen of verhinderen.

Op interesse gebaseerde advertenties: We kunnen derde reclamebureaus gebruiken om advertenties te maken over goederen en diensten waarin u geïnteresseerd kunt zijn wanneer u de producten en diensten en andere websites of online diensten bekijkt of gebruikt. Dit wordt gedaan op basis van informatie over uw toegang tot en het gebruik van de producten en diensten en andere websites en diensten. Om dit te doen kunnen deze bedrijven een enkele cookie op uw browser plaatsen of herkennen (inclusief door gebruik van pixeltags). Als u meer informatie wilt over deze praktijk en meer wilt weten over uw keuzes hieromtrent, bezoek de Network Advertising Initiative opt out site (Site Initiatief netwerkreclame afmelden) Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Digitale reclame-alliantie zelfregulerend programma).

HIPAA

We kunnen bepaalde gezondheidsinformatie van u krijgen die 'beschermde gezondheidsinformatie' is volgens de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 ('HIPAA'). Wanneer we beschermde gezondheidsinformatie krijgen, wordt deze informatie onderworpen aan de vereisten van de HIPAA en de HITECCH Act, en de geldende regelgeving in elk van deze Acts.

Wanneer u kiest om uw beschermde gezondheidsinformatie te delen met een aangewezen derde dienst zoals via de Apple Health app, kiest u om uw gegevens te verstrekken aan een derde die niet onderworpen is aan de vereisten van HIPAA, de HITECH Act en de geldende regelgeving in elk van deze Acts. U controleert de informatie die wordt verstrekt, en uw toelating geldt totdat u deze intrekt via de app, Dexcom Service of een andere onderdeel waar u de keuze hebt gemaakt. Wat de aangewezen derde dienst kan doen met uw beschermde gezondheidsinformatie wordt bepaald door de voorwaarden die van toepassing zijn op de aangewezen derde dienst, en wij controleren dit gebruik niet. U begrijpt dat uw intrekking geen invloed zal hebben op de reeds verstrekte informatie aan de aangewezen derde dienst, maar de verdere voorziening van informatie stopzetten. Dit zal geen effect hebben op de Dexcom producten en diensten, ongeacht of u al dan niet kiest om uw beschermde gezondheidsinformatie te delen met een aangewezen derde dienst.

Meer over privacy

Online privacybescherming van kinderen: Dexcom staat niet toe dat een persoon jonger dan 18 (of 20, als u een inwoner bent van Japan) zich rechtstreeks registreert voor Dexcom diensten of software-apps of rechtstreeks Dexcom producten aankoopt. Een ouder of voogd kan voor een gebruiker die jonger is dan 18 (of 20, als u een inwoner bent van Japan) registreren, maar een persoon jonger dan 18 (of 20, als u een inwoner bent van Japan) is niet toegestaan om Dexcom producten of diensten te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd voor de voorwaarden van de overeenkomst, die onder andere vereisen dat de ouder of voogd verantwoordelijk is voor het aanstellen van aangewezen ontvangers, voor het verbinden van het gebruikersapparaat met Dexcom diensten en software-apps, voor alle wisselwerkingen met Dexcom diensten en software-apps, en voor het verzekeren dat alle communicaties met ons van de ouder of voogd komen en niet van de persoon jonger dan 18 (of 20, als u een inwoner bent van Japan).

Volwassenen met voogden, curatoren of andere juridische toezicht: Dexcom staat niet toe dat een persoon zich rechtstreeks registreert voor Dexcom diensten of software-apps of rechtstreeks Dexcom producten aankoopt als deze persoon de wettelijk bevoegdheid niet heeft om een contract aan te gaan en gebonden te worden aan de voorwaarden van de overeenkomst. Een voogd, curator of andere persoon die dit wettelijk kan, kan voor een gebruiker die de wettelijke bevoegdheid niet heeft een contract aangaan en worden gebonden aan de voorwaarden van de overeenkomst, maar een dergelijke persoon is niet toegestaan om Dexcom producten of diensten te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van een voogd, curator of andere persoon met de wettelijke bevoegdheid om een toestemming te geven voor de voorwaarden van de overeenkomst, die onder andere vereisen dat deze voogd of andere persoon verantwoordelijk is voor het aanstellen van aangewezen ontvangers, voor het verbinden van het gebruikersapparaat met Dexcom diensten en software-apps, voor alle wisselwerkingen met Dexcom diensten en software-apps, en voor het verzekeren dat alle communicaties met ons van de voogd of andere persoon komen en niet van de gebruiker zonder wettelijke bevoegdheid.

Phishing: We vragen geen registratie- en bestelinformatie in een onbeveiligde of ongevraagde e-mail of telefonische communicatie en zullen dit nooit doen. De diefstal van identiteit en de praktijk momenteel gekend als 'phishing' zijn een grote zorg voor ons. Informatie veilig bewaren om u te helpen beschermen tegen identiteitsdiefstal is een prioriteit voor ons. Voor meer informatie over phishing ga naar de website van de Federal Trade Commission (federale handelscommissie).

Veiligheid: Dexcom gebruikt commercieel redelijke normen voor technologie en operationele veiligheid om persoonlijke informatie binnen onze organisatie te beschermen. Persoonlijke informatie die wordt doorgegeven via Dexcom producten en diensten wordt overgedragen in gecodeerde vorm. Jammer genoeg kan geen gegevensoverdrachts- of opslagsysteem garanderen 100% veilig te zijn. Als u denkt dat uw interactie met ons niet meer veilig is, meld ons dit onmiddellijk zoals beschreven in de rubriek 'Contacteer ons' hieronder.

Links naar websites van derden: Dexcom producten en diensten kan links bevatten naar derde websites, applicaties of andere items. We nemen geen verantwoordelijkheid op voor de informatiepraktijken van deze websites, applicaties of andere items, en het opnemen van een link betekent niet onze onderschrijving van de gekoppelde website of dienst. Daarnaast geldt dit privacybeleid niet voor de privacy, informatie of andere praktijken van derden, inclusief een derde die een website of dienst controleert waarnaar onze producten en diensten een link heeft of een derde provider van een app, sociaalmediaplatform, besturingssysteem, draadloze dienst of toestel. We sporen u aan om het privacybeleid van elke derde te bekijken voordat u persoonlijke informatie vrijgeeft aan een derde of de producten of diensten ervan gebruikt.

Do-not-track vrijgave: In overeenstemming met de Do-Not-Track amendementen van de California Online Privacy Protection Act informeren we u dat we momenteel niet reageren op 'do-not-track' signalen of gelijkaardige berichten van uw browser.

Opslag: We houden uw persoonlijke informatie bij zolang nodig om de doelen te vervullen die staan beschreven in dit privacybeleid, tenzij een andere opslagperiode vereist of toegestaan is door de wetgeving.

Uw account beëndigen

U kunt uw Dexcom account beëndigen door de instructies te volgen op de gepaste pagina van onze website. Volgers kunnen hun volgerstatus beëindigen door de gebruiker in de toepasselijke Dexcom dienst te annuleren of door de toepasselijke software-app te wissen.

Wanneer u uw account beëindigt, zullen wij uw persoonlijke informatie verwijderen, behalve als toepasselijk recht anderszins vereist of toestaat. Wanneer de van toepassing zijnde bewaartermijn verloopt zullen we uw Persoonlijke informatie verwijderen door elektronische bestandsindelingen te vernietigen op een veilige manier en door het verpulveren of verbranden van schriftelijke bestandsindelingen.

U kunt met ons contact opnemen via de e-mail of het postadres in de rubriek 'Ons contacteren' hieronder om te vragen dat we uw persoonlijke informatie wissen, en we zullen proberen snel uw informatie uit onze actieve systemen te halen.

Rechten voor gegevensverzoeken voor alle jurisdicties

Als u een aanvraag wilt indienen om de gegevensrechten uit te oefenen die op u van toepassing zijn (of uw persoon ten laste als u een wettelijke voogd bent die gegevensrechten namens uw persoon ten laste heeft), neemt u contact met ons op via gdpr@dexcom.com en neemt u de volgende informatie op:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam die is gekoppeld aan het onderwerpaccount
 • Geboortedatum
 • Land van vestiging
 • E-mailadres dat is gekoppeld aan het onderwerpaccount
 • Uw relatie met de patiënt (bijv. zelf, voogd etc.)
 • Details met betrekking tot uw verzoek

Grensoverschrijdende overdracht

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in eender welk land waar we faciliteiten hebben of waarin we relaties hebben met dienstverleners, en door het gebruik van de Dexcom-producten en diensten geeft u toestemming om informatie over te dragen naar landen buiten uw verblijfsland door de Dexcom-producten en diensten te gebruiken of, als u zich bevindt in een rechtsgebied dat uitdrukkelijk toestemming vereist, door uw uitdrukkelijke toestemming te verstrekken. De landen naar waar uw persoonlijke informatie wordt overgebracht, kunnen andere regels hebben voor gegevensbescherming, dan uw eigen land.

Voor persoonlijke informatie die DexCom, Inc. krijgt van dochterondernemingen en bedrijven in de Europese Unie heeft de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, heeft DexCom, Inc. er zich toe verbonden om dergelijke persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese wetgeving inzake internationale overdracht zoals EU modelcontractbepalingen of privacyschild die hieronder verder worden beschreven.

Privacyschild

Dexcom kan persoonlijke informatie krijgen over inwoners van de landen van de Europese Economische Ruimte ('EER') waartoe de 28 Europese lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechenstein behoren, van derden of rechtstreeks van deze inwoners. Deze informatie kan bestaan uit naam, adres, e-mail en telefoonnummer, bestelinformatie en informatie over medische of gezondheidstoestand die wordt beschouwd als gevoelige informatie. We verwijzen naar dergelijke persoonlijke informatie als 'Europese persoonlijke informatie“. We zijn ons bewust dat de wetgeving van de Europese Gemeenschap bedrijven in de EER beperkingen oplegt inzake de overdracht van Europese persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten tenzij er 'gepaste bescherming' is voor dergelijke Europese persoonlijke informatie. Om dergelijke gepaste bescherming te geven waar we geen andere beschermingen voor Europese persoonlijke informatie hebben die voldoen aan de vereisten van de geldende dataprivacywetgeving, zullen we het EU-VS-privacyschildkader (het 'privacyschild') naleven dat is gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel (www.privacyshield.gov) voor de Europese persoonlijke informatie die we krijgen, omdat we onderworpen zijn aan de onderzoeksbevoegdheden en wetshandhavers van de V.S. Federale Handelscommissie. We kunnen bijvoorbeeld in een specifieke situatie akkoord gaan met een modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm), en de voorwaarden van dat modelcontract zouden dan van toepassing zijn op deze situatie.

Principes van het privacyschild

Dexcom voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader zoals het is uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel inzake de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie. Dexcom heeft gecertificeerd dat ze voldoet aan de principes van het privacyschild voor kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor verder doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit en beperking van doel, toegang en beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict is tussen de beleidslijnen in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild, gelden de principes van het privacyschil. Om meer te weten over het programma van het privacyschild en onze certificeringspagina, ga naar https://www.privacyshield.gov/

Kennisgeving

Wij, net zoals onze dochterondernemingen, nemen deel aan het privacyschild. De lijst van het privacyschild is beschikbaar op de website die wordt onderhouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov/list.

Dexcom produceert, verdeelt en geeft ondersteuning voor Dexcom producten, nl. continue bloedsuikermeetapparaten ('Dexcom CGM's'). Dexcom CGM's meten op regelmatige basis de bloedsuikergehaltes van de gebruiker. We verdelen en ondersteunen ook software-apps die de bloedsuikergehaltes van de gebruiker die worden gemeten met Dexcom CGM's en andere informatie ontvangen, opslaan, verwerken en overdragen. Dit gebeurt om gebruikers van Dexcom CGM's en hun zorgverleners en andere personen die ze aanwijzen bij te staan in het beheren van hun bloedsuikergehaltes. We verzamelen en gebruiken Europese informatie in verband met het gebruik van dergelijke software-apps om met gebruikers te communiceren over hun gebruik van Dexcom producten en software-apps, om informatie te verstrekken over nieuwe Dexcom producten en software-apps, en voor het uitvoeren van gerelateerde taken voor rechtmatige zakelijke doelen. We zullen ook Europese persoonlijke informatie vrijgeven als reactie op een wettig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid of wetshandhavers.

We kunnen ook Europese persoonlijke informatie van human resources verzamelen en verwerken op basis van de privacyschild.

Keuze

We zullen personen waarvan de Europese persoonlijke informatie in ons bezit is, in overeenstemming met de vereisten van het privacyschild, de mogelijkheid geen om te kiezen (opt-out) of de Europese persoonlijke informatie van de persoon mag worden vrijgegeven aan een derde of worden gebruikt voor een doel die wezenlijk anders is dan de doelen waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld, of daarna is toegelaten door de persoon.

Voor gevoelige informatie zullen we een bevestigende uitdrukkelijke toestemming (opt-in) krijgen van de personen als hun Europese persoonlijke informatie zal worden vrijgegeven aan een derde of gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld of daarna is toegelaten door de personen via het toepassen van de opt-in-keuze. We zullen alle Europese persoonlijke informatie die we krijgen van een derde als gevoelig behandelen als de derde deze identificeert en behandelt als gevoelig.

Tevens, voor rechtsgebieden waarvoor uitdrukkelijke toestemming is vereist om uw persoonlijke informatie te verwerken of te delen, krijgen we uw uitdrukkelijke toestemming voor zover nodig voor de verwerking of het delen van uw persoonlijke informatie.

Aansprakelijkheid voor verdere doorgifte

Bij de overdracht van persoonlijke informatie aan een derde die handelt als een controleur, zullen we de principes van de kennisgeving en keuze naleven. We zullen ook een contract aangaan met de derde controleur dat voorschrijft dat dergelijke gegevens enkel mogen worden verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doelen die overeenstemmen met de toestemming die werd gegeven door de persoon, en dat de ontvanger zal zorgen voor tenminste hetzelfde niveau van bescherming als het privacyschild en ons zal melden als deze vaststelt dat deze niet meer kan voldoen aan deze verplichting. Het contract houdt in dat wanneer dit wordt vastgesteld, de derde controleur stopt met de verwerking en andere redelijke en gepaste stappen onderneemt om de situatie te herstellen.

Om persoonlijke gegevens aan een derde over te dragen die handelt als een agent zullen we: (i) dergelijke gegevens enkel overdragen voor beperkte en gespecificeerde doelen; (ii) verifiëren dat de agent verplicht is om voor tenminste hetzelfde niveau van privacybescherming te zorgen zoals vereist door het privacyschild; (iii) redelijke en gepaste stappen ondernemen om te verzekeren dat de agent effectief de overgedragen persoonlijke informatie verwerkt op een manier in overeenstemming met onze verplichtingen onder de privacyschild; (iv) de agent eisen ons te melden als deze vaststelt dat deze niet langer kan voldoen aan de verplichting om te zorgen voor hetzelfde niveau van bescherming zoals vereist door het privacyschild; (v) na kennisgeving, inclusief onder (iv), redelijke en gepaste stappen ondernemen om onbevoegde verwerking te stoppen en te herstellen; en (vi) op aanvraag een samenvatting of een representatieve kopie van de relevante privacybepalingen van het contract met die agent verstrekken aan het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Wat betreft het principe van aansprakelijkheid voor verdere doorgifte blijven we aansprakelijk als onze agent dergelijke persoonlijke informatie op een manier verwerkt die niet in overeenstemming is met de principes van het privacyschild, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het voorval dat de schade veroorzaakt.

Veiligheid

We zullen redelijke en gepaste maatregelen treffen om de Europese persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik en onbevoegde toegang, vrijgave, wijziging of vernietiging, waarbij rekening wordt gehouden met de risico's betrokken bij de verwerking en de aard van de Europese persoonlijke informatie.

Gegevensintegriteit en beperking van het doel

Europese persoonlijke informatie wordt in overeenstemming met het privacyschild beperkt tot de informatie die relevant is voor de doelen van verwerking. We zullen Europese persoonlijke informatie niet verwerken op een manier die niet compatibel is met de doelen waarvoor deze werd verzameld of nadien zijn toegelaten door de persoon. We zullen inzover nodig voor deze doelen redelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat Europese persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik en correct, volledig en bijgewerkt is. We zullen de principes van het privacyschild naleven zolang we Europese persoonlijke informatie bijhouden.

Europese persoonlijke informatie wordt enkel in een vorm bijgehouden die de persoon identificeert of de persoon identificeerbaar maakt voor zolang het een verwerkingsdoel of ander doel toegestaan door het privacyschild dient. We zullen redelijke en gepaste maatregelen treffen om te voldoen aan deze bepaling.

Toegang

Een persoon waarvan Europese persoonlijke informatie in ons bezit is zal het recht hebben om die Europese persoonlijke informatie te bekijken, te corrigeren, te wijzigen en te wissen waar deze niet juist is of werd verwerkt in strijd met de principes van het privacyschild, uitgezonderd waar het privacyschild het anderszins toestaat.

Beroep, handhaving en aansprakelijheid

We zullen sterke mechanismen handhaven voor het verzekeren van de naleving van het privacyschild in overeenstemming met de vereiste van het privacyschild.

Dexcom verbindt zich in overeenstemming met de EU-VS-privacyschildprincipes ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw Europese persoonlijke informatie te beantwoorden. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten inzake dit privacybeleid moeten eerst Dexcom's privacy officer contacteren via de contactgegevens die hieronder worden aangegeven.

Dexcom verbindt zich er verder toe onopgeloste privacyklachten onder de EU-VS-privacyschildprincipes door te verwijzen naar BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profit alternatieve dienstverlener voor geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten en gecontroleerd door de raad van Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht krijgt, of als uw klacht niet voldoende werd beantwoord, ga naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

We zijn verplicht om claims te beslechten en de voorwaarden te volgen die worden uiteengezet in Bijlage I naar het privacyschild op: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction..

Zwitsers-VS-privacyschild

Wat betreft Zwitserland voldoet Dexcom aan het Zwitsers-VS-privacyschildkader zoals het is uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel inzake de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie. Dexcom heeft gecertificeerd dat ze voldoet aan de principes van het Zwitsers-VS-privacyschild voor kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Als er een conflict is tussen de beleidslijnen in dit privacybeleid en de principes van het Zwitsers-VS-privacyschild, gelden de principes van het Zwitsers-VS-privacyschild. Om meer te weten over het programma van het Zwitsers-VS-privacyschild en om onze certificeringspagina te bekijken, ga naar https://www.privacyshield.gov/list (gebruik de 'Advanced' knop en selecteer Zwitsers-VS-privacyschild in 'Program').

Dexcom verbindt zich in overeenstemming met de Zwitsers-VS-privacyschildprincipes ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie te beantwoorden. Personen uit Zwitserland met vragen of klachten inzake dit privacybeleid moeten eerst Dexcom contacteren via onze privacy officer op de contactgegevens hieronder. Dexcom verbindt zich er verder toe onopgeloste privacyklachten onder het Zwitsers-VS-privacyschild door te verwijzen naar BBB EU/CH PRIVACY SHIELD, een non-profit alternatieve dienstverlener voor geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten en gecontroleerd door de raad van Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht krijgt, of als uw klacht niet voldoende werd beantwoord, ga naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Voor meer informatie over privacyschildprincipes, kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor verder doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit en beperking van doel, toegang, alsook beroep, handhaving en aansprakelijkheid, zie de rubriek (EU-VS) privacyschild hierboven, dat ook, mutatis mutandis (i.e. analoog), van toepassing is op het Zwitsers-VS-privacyschild.

Opslag van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel bijhouden voor een beperkte duur die nodig is om de hierboven vermelde verwerkingsdoelen te vervullen. Daarna worden uw persoonlijke gegevens gewist. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we uw persoonlijke gegevens bijhouden voor een beperkte duur die nodig is om de verwerkingsdoelen te vervullen.

Daar waar we een contract met u aangaan, houden we uw informatie voor de duur van de contractuele relatie die u met ons hebt, en, in zover toegestaan, na het eind van die relatie voor zolang nodig om de doelen uiteengezet in deze kennisgeving uit te voeren. De criteria om de opslagperiode te bepalen zijn statuaire en contractuele vereisten, de aard van onze relatie met u, de aard van de betrokken gegevens, technische benodigdheden. Wetten kunnen ons voorschrijven om bepaalde informatie voor specifieke periodes bij te houden.

Waar we persoonlijke gegevens verwerken voor marketingdoelen of met uw toestemming verwerken we gegevens totdat u ons vraagt om dit te stoppen of voor een korte periode hierna (om ons toe te laten om uw verzoeken toe te passen). We zullen ook het feit registreren dat u ons hebt gevraagd om u geen directe marketing te verzenden of uw gegevens te verwerken zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

In andere gevallen kunnen we gegevens bijhouden voor een gepaste duur nadat een relatie met u stopt om zich te beschermen tegen juridische claims of de zakelijke activiteiten te beheren.

Humanresourcesgegevens

Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht krijgt, of als u klacht niet voldoende is beantwoord door Dexcom, en uw verzoek of klacht bevat Europese privacy-informatie inzake human resources, kunt u uw klacht laten bekijken door een onafhankelijk verhaalmechanisme: voor EU/EEA betrokkenen, een panel ('DPA Panel') opgezet door de EU instanties voor gegevensbescherming ('DPA's'), en voor Zwitserse betrokkenen, de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner ('FDPIC'). Om dit te doen moet u de statelijke of nationale instantie voor gegevensbescherming of arbeid contacteren in de jurisdictie waar u werkt. Dexcom gaat akkoord om samen te werken met de relevante nationale DPA's en de beslissingen van de DPA Panel en de Zwitserse FDPIC na te leven.

Veranderingen

We kunnen dit privacybeleid veranderen door een nieuwe versie van dit privacybeleid te posten op www.dexcom.com/privacy-policy. Wanneer we dit privacybeleid bijwerken, zullen we de legende bovenaan deze pagina bijwerken om de datum aan te geven waarop dit beleid het laatst werd bijgewerkt. In zover toegestaan door de geldende wetgeving gaan veranderingen van kracht wanneer we het bijgewerkte beleid op onze website posten, en uw gebruik van onze producten en diensten na deze veranderingen betekent dat u het bijgewerkte beleid aanvaardt. In bepaalde situaties kunnen we u ook, zoals vereist door de geldende wetgeving, actief inlichten over specifieke activiteiten inzake dataverwerking of belangrijke veranderingen in deze kennisgeving.

Als u niet akkoord gaat met een bepaalde verandering, kunt u uw account beëindigen zoals hierboven werd aangegeven en kunt u kiezen om geen bijkomende persoonlijke informatie te geven. Waar de geldende wetgeving uw toestemming vereist voor een specifieke verandering in dit privacybeleid waarvoor u voordien uw toestemming hebt gegeven, zal deze verandering niet op u van toepassing zijn totdat u uw toestemming geeft.

Ons contacteren

Als u vragen of klachten hebt over het verwerken van gegevens of over dit Privacybeleid u wilt afmelden ('opt-out') voor sollicitaties,, (1) stuur ons een e-mail op privacy@dexcom.com of (2) schrijf ons (en voeg uw e-mailadres toe) op het volgende adres:

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Voeg geen creditcardinformatie of gevoelige informatie toe aan uw e-mails aan ons omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is.

Als u onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de instanties voor gegevensbescherming. De relevante instantie voor gegevensbescherming is de toezichthoudende instantie in hetzelfde land als uw controleur.

Versie

De datum van dit privacybeleid is 11 februari 2019

DCP-000011 rev006