Het wereldwijde beleid van Dexcom voor vervanging van sensoren

Als Dexcom streven we er naar om de gebruikers van onze CGM-technologie goed te behandelen en hun een positieve ervaring met Dexcom te bieden.
De sensoren van Dexcom zijn hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. De sensoren zijn bestemd om ze eenmalig maximaal 10 dagen plus eventueel 12 uur uitloopperiode te gebruiken en ze daarna weg te gooien.
In dit verband heeft Dexcom een beleid voor vervanging van onze sensoren ingesteld voor gevallen waarin de sensor als verbruiksartikel binnen de bovengenoemde bestemde gebruikstijd defect raakt. In sommige landen kan er sprake zijn van wettelijke en contractuele verplichtingen voor vervanging van defecte producten. Dexcom zal zorgen voor vervanging van alle sensoren waarvan we door middel van onderzoek vaststellen dat ze tijdens de beoogde levensduur defect zijn geraakt.
In het geval dat een gebruiker verzoekt om vervanging van een niet-defecte sensor (sensor verwijderd vanwege een ingreep, foutieve aanbrenging van de sensor, etc.), krijgt de gebruiker voorlichtingsmateriaal, zodat toekomstige problemen hopelijk worden voorkomen. Bovendien zal Dexcom, als gebaar van goede wil, per jaar in een beperkte hoeveelheid voor vervanging zorgen als dit nodig is om te voorkomen dat een gebruiker zonder sensoren komt te zitten.
Wat dit betreft, geldt het volgende:
G-serie*: Dexcom zal over een periode van twaalf (12) maanden zorgen voor coulante vervanging van maximaal drie (3) sensoren.
Dexcom ONE* / Dexcom ONE+*: Dexcom zal over een periode van twaalf (12) maanden zorgen voor coulante vervanging van maximaal twee (2) sensoren.
Verzoeken om verdere coulante vervanging van sensoren boven deze maxima worden in overeenstemming met de procedures van de afdeling Technische Ondersteuning behandeld. Dexcom behoudt zich het recht voor om deze maxima op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen.
Voor alle vervangingen moet in de serienummers van de sensoren worden voorzien. Voor vervanging van Dexcom G6 en Dexcom ONE moet in de serienummers van de zenders worden voorzien, in plaats van de serienummers van de sensoren.
*De beschikbaarheid van producten verschilt van land tot land.
MAT-2290

MAT-2290

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BE vlag

BE