Dexcom ONE+ Continuous Glucose Monitoring System

WAARSCHUWING:

Als u het Dexcom ONE+-systeem voor continue glucosemonitoring (Dexcom ONE+) en de componenten ervan niet gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing EN alle indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, kunt u een ernstige hypoglykemie (lage bloedglucose) of hyperglykemie (hoge bloedglucose) missen en/of een behandelingsbesluit nemen dat letsel tot gevolg kan hebben. * Als uw glucosemeldingen en metingen van de Dexcom ONE+ niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosewaarde van uw vingerprikmeter om beslissingen te nemen over de behandeling van diabetes. Roep indien nodig medische hulp in. Lees de productinstructies door voordat u de Dexcom ONE+ gebruikt. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke informatie voor de gebruiker kunt u vinden op de Dexcom-website en in de productinstructies die zijn inbegrepen bij of die worden geleverd met de Dexcom ONE+. Bespreek met uw arts hoe u de informatie op de Dexcom ONE+ moet gebruiken om uw diabetes te helpen beheren. In de producthandleiding vindt u belangrijke informatie over het verhelpen van problemen met de Dexcom ONE+ en over de prestatiekenmerken van het systeem.

Dexcom ONE Continuous Glucose Monitoring System

WAARSCHUWING:

Als u het Dexcom ONE-systeem voor glucosemonitoring (Dexcom ONE) en de componenten ervan niet gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing en als u alle indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing niet in acht neemt, kunt u een ernstige hypoglykemie (lage bloedglucose) of hyperglykemie (hoge bloedglucose) missen en/of een behandelingsbesluit nemen dat letsel tot gevolg kan hebben. Als de glucosewaarschuwingen en -metingen van de Dexcom ONE niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen, moet u een vingerprikbloedglucosewaarde van uw bloedglucosemeter gebruiken om beslissingen te nemen over de diabetesbehandeling. Zoek indien nodig medische hulp. Lees de productinstructies door voordat u Dexcom ONE gebruikt. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke informatie voor de gebruiker kunt u vinden op de website van Dexcom en in de productinstructies die bij of met Dexcom ONE worden geleverd. Bespreek met uw zorgverlener hoe u de informatie die op Dexcom ONE wordt weergegeven, moet gebruiken om uw diabetes onder controle te houden. In de producthandleiding vindt u belangrijke informatie over het verhelpen van problemen met Dexcom ONE en over de prestatiekenmerken van het systeem.
Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System
WAARSCHUWING:
Als u het Dexcom G6-systeem voor continue glucosemonitoring (G6) en de componenten ervan niet gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing EN alle indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, kunt u een ernstige hypoglykemie (lage bloedglucose) of hyperglykemie (hoge bloedglucose) missen en/of een behandelingsbesluit nemen dat letsel tot gevolg kan hebben. * Als uw glucosemeldingen en metingen van de G6 niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosewaarde van uw vingerprikmeter om beslissingen te nemen over de behandeling van diabetes. Roep indien nodig medische hulp in. Lees de productinstructies door voordat u de G6 gebruikt. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke informatie voor de gebruiker kunt u vinden op de Dexcom-website en in de productinstructies die zijn inbegrepen bij of die worden geleverd met de G6. Bespreek met uw arts hoe u de informatie op de G6 moet gebruiken om uw diabetes te helpen beheren. In de producthandleiding vindt u belangrijke informatie over het verhelpen van problemen met de G6 en over de prestatiekenmerken van het systeem.

LBL013302 Rev 003

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BE vlag

BE