Kan ik zowel een ontvanger als een smartapparaat gebruiken met Dexcom Clarity?

Zowel een smartapparaat als een ontvanger kunnen worden gebruikt om CGM-gegevens te registreren. Het systeem van het smartapparaat streamt gegevens naar de Clarity-server, waar die gegevens beschikbaar zijn voor verslagen na drie uur. De Dexcom-ontvanger dient gekoppeld te worden aan een computer om de gegevens regelmatig te uploaden. Als de patiënt afwisselend een smartapparaat en de ontvanger gebruikt, zijn gegevens van beide apparaten vereist voor Clarity om nauwkeurige statistieken te kunnen leveren.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio