error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

DEXCOM EU GEBRUIKSVOORWAARDEN

DEZE DEXCOM EU GEBRUIKSVOORWAARDEN GELDEN VANAF 15 SEPTEMBER 2015, EN VERVANGEN DE EERDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEXCOM.

Deze EU Gebruiksvoorwaarden (deze 'overeenkomst') gelden voor inwoners van de landen van de Europese Unie. Deze overeenkomst geldt tussen DexCom, Inc. ('DexCom'), 'wij' of 'ons') en u waar het uw gebruik (en uw toegang tot) betreft van: (a) de DexCom-website op www.dexcom.com en de pagina's en andere DexCom-websites toegankelijk van dergelijke site (collectief aangeduid met 'onze website'), (b) de softwareapplicaties die wij voor download ter beschikking stellen op onze website, in de Apple® App Store of bij enige andere serviceprovider voor mobiele telefonie of op andere locaties die wij aangeven ('software-apps'), (c) niet-gezondheidszorg betreffende dienstenalle DexCom-producten die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft ('DexCom-producten') en (d) dataservices die door DexCom ter beschikking worden gesteld via het internet, voor gebruikers van DexCom-producten of software-apps die toegang tot en verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en/of versturen van data die door een DexCom-product of een software-app worden gegenereerd ('dataservices'). Wij verwijzen naar onze website en onze dataservices als de 'DexCom-diensten'. Wij verwijzen naar u en alle minderjarigen of andere personen voor wie het gebruik van en namens wie u het wettelijk recht hebt een DexCom-product aan te schaffen als een 'gebruiker'. Bepaalde DexCom-producten vereisen een recept ('alleen op recept verkrijgbaar apparaat'), en zulke DexCom-producten mogen alleen worden gebruikt door degene voor wie het recept werd uitgegeven (naar die persoon wordt verwezen met 'gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat').

Door gebruik te maken van (en door toegang tot) DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps, of door 'accepteren' aan te klikken, stemt u in met deze overeenkomst. Verder verklaart en bekrachtigt u dat u inwoner bent van een land in de Europese Unie, en dat uw gebruik van (en toegang tot) DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps primair in de Europese Unie plaatsvindt. Als u geen inwoner bent van een land in de Europese Unie, of uw gebruik van DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps niet primair binnen de Europese Unie plaatsvindt, gelden de Gebruiksvoorwaarden, niet de voorwaarden in deze overeenkomst, voor uw gebruik (inclusief toegang tot) van DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps.

Voor uw gemak hebben we enkele clausules in deze overeenkomst als vraag-en-antwoord geformuleerd. Alle navolgende clausules vormen een enkele wettelijke overeenkomst tussen u en DexCom. Als een woord of zinsdeel in deze overeenkomst tussen 'aanhalingstekens' staat en vetgedrukt is, betekent dit, dat het woord of zinsdeel meermaals gebruikt kan zijn, en dezelfde betekenis heeft als die in de zin waarin het woord of zinsdeel in aanhalingstekens en vetgedrukt staat.

1. Strekking van deze overeenkomst; niet-medische en niet-gezondheidszorg betreffende diensten.

1.1. DexCom-diensten zijn geen medische of gezondheidszorgdiensten.U begrijpt dat DexCom-diensten geen zorgverlener is, en geen medische, gezondheids- of andere professionele diensten of adviezen aanbiedt, en dat we de juistheid van gebruikersgegevens (deze term wordt in paragraaf 4.2 gedefinieerd) controleren. DexCom-diensten en software-apps zijn geen vervanging voor behoorlijke medische zorg, en u stemt ermee in dat de gebruiker of de gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van behoorlijke behandeling van zijn of haar aandoeningen. U mag de informatie en rapporten die van dataservices ontvangen worden, aanbieden aan de zorgverleners van de gebruiker of de gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat, op eigen verantwoording en wetende dat de software-apps en dataservices zonder garantie worden aangeboden, behalve voor zover dit wettelijk vereist, of anderszins expliciet in deze overeenkomst beschreven is.

1.2 Zijn er extra clausules die voor uw gebruik van DexCom-diensten of -producten van toepassing zijn? Ja, in aanvulling op de clausules in deze overeenkomst gelden alle andere clausules en voorwaarden die wij via DexCom-diensten of anderszins publiceren of aan u ter beschikking stellen, voor uw gebruik van DexCom-diensten, software-apps en -producten, en zijn opgenomen in en maken deel uit van deze overeenkomst. Deze aanvullende clausules omvatten (onder andere) het volgende:

 • iedere beschrijving die zich op onze website bevindt,
 • auteursrechten en andere kennisgevingen van deren op onze website,
 • DexCom-auteursrechten en kennisgevingen van handelsmerken op onze website,
 • alle documentatie doe door DexCom wordt aangeboden in de handleiding of verpakking van een DexCom-product, software-app of DexCom-dienst, of op andere wijze aan u aangeboden door DexCom, inclusief alle gebruiksaanwijzingen, indicaties voor gebruik, contra-indicaties en productwaarschuwingen en veiligheidsverklaringen ('DexCom-productetikettering') en
 • ons privacybeleid ( 'privacybeleid').

1.3 Waar mag u de DexCom-diensten, -producten en software-apps gebruiken? Iedereen mag de DexCom-diensten, -producten en software-apps gebruiken, maar de DexCom-producten worden door DexCom in de Verenigde Staten geleverd.    De DexCom-diensten en software-apps worden geleverd door DexCom in de Verenigde Staten of in Engeland, en zijn niet bedoeld om DexCom te onderwerpen aan de rechtspraak of wetgeving anders dan uiteengezet in paragraaf 6 hieronder.

1.4 Met wie moet u contact opnemen als u vragen hebt over uw DexCom-product? Als u het DexCom-product buiten de Verenigde Staten gekocht hebt, is dat DexCom-product door een distributeur en niet door DexCom verkocht. U moet daarom contact opnemen met de distributeur, als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, en u moet die distributeur—niet DexCom—benaderen voor garantie of andere rechten die met uw DexCom-product worden aangeboden (zoals eventuele garantie vermeld op het etiket van het desbetreffende DexCom-product).

2. Wijzigingen

2.1 Mag DexCom de clausules in deze overeenkomst wijzigen? Ja, afhankelijk van de geldende wet, mag DexCom de clausules in deze overeenkomst wijzigen door u daarvan op enige redelijke wijze op de hoogte te stellen van die veranderingen, onder meer door het publiceren van nieuwe clausules op onze website. Door op 'accepteren' te klikken bij de nieuwe voorwaarden of door het voortgezet gebruik van DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps na een dergelijke wijziging betekent dat u de nieuwe clausules accepteert. Wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen u en ons die voor de datum waarop u van de wijziging op de hoogte werd gesteld van de herziene overeenkomst waarin deze veranderingen werden opgenomen. Als u niet instemt met de nieuwe clausules, hebt u het recht het gebruik van de DexCom-diensten en software-apps stop te zetten, zoals beschreven on paragraaf 5.2 hieronder (met het opschrift 'Kunt u het gebruik van DexCom-diensten of software-apps stopzetten?').

2.2 Mag DexCom de DexCom-diensten of software-apps wijzigen? DexCom-diensten en software-apps en de zakelijke en ontwikkelingsactiviteiten van DexCom, zijn onderhevig aan verandering, zoals van tijd tot tijd door DexCom naar eigen goeddunken wordt besloten, door u over die verandering op een redelijke manier te informeren, waaronder een kennisgeving op onze website of anders door u via de desbetreffende DexCom-dienst of -software-app op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de geldende wetgeving betekent het voorzetten van gebruik van de desbetreffende DexCom-dienst of -software-app dat u instemt met die wijziging. Wij behouden ins het recht voor nieuwe functies of functionaliteit te introduceren, waarvoor de betaling van een vergoeding vereist kan zijn. Als u niet instemt met de wijzigingen hebt u, zoals beschreven on paragraaf 5.2 hieronder (met het opschrift 'Kunt u het gebruik van DexCom-diensten of software-apps stopzetten?'), het recht het gebruik van de DexCom-diensten, -producten en software-apps stop te zetten.

3. Wat is ervoor nodig om onze website te gebruiken? Onze website is toegankelijk via het internet met een smartphone of ander mobiel apparaat (we verwijzen naar beide als 'mobiel apparaat' of computer, in alle gevallen voorzien van een compatibele browser. U bent verantwoordelijk voor alle computer en mobiele apparaten die u gebruik om toegang te krijgen tot onze website, inclusief de verstrekking en het onderhoud van correct functionerende, compatibele en actuele software, een geschikte internetverbinding, een geschikte firewall- en virusscansoftware.

4. Gebruik van onze dataservices en software-apps

4.1 Wat zijn onze software-apps? Wij kunnen software-apps voor gebruik op uw computer of mobiele apparaat aanbieden in combinatie met uw gebruik van DexCom-producten. Software-apps kunnen op zichzelf staande functionaliteit leveren, of worden gebruikt in combinatie met onze dataservices, of beide.

4.2 Wat zijn onze dataservices? Onze dataservices zijn bedoeld om een gebruiker of gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat in staat te stellen data te gebruiken die gegenereerd zijn door of gecreëerd in combinatie met het gebruik van zijn of haar DexCom-product ('gebruikersgegevens') waarmee de dataservice compatibel is ('gebruikersapparaat') om de gebruiker of de gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat te helpen met zijn of haar diabetes om te gaan in overeenstemming met de etikettering van het desbetreffende DexCom-product. Gebruik van onze dataservices vereist een mobiel apparaat of computer dat in staat is van het internet gebruik te maken. Alle dataservices ontvangen gebruikersgegevens van een software-app die gedownload is naar uw mobiele apparaat of computer.    Onze dataservices verwerken gebruikersgegevens en gebruiken propriëtaire methoden, leveren data, en indien van toepassing, rapporten aan gebruikers of gebruikers van het alleen op recept verkrijgbare apparaat. Onze dataservices kunnen gebruikers of gebruikers van het alleen op recept verkrijgbare apparaat ook toestaan om gebruikersgegevens, rapporten en andere informatie over de gebruiker of de gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat met anderen te delen. Gebruikers van het alleen op recept verkrijgbare apparaat hebben het recht om die gegevens en rapporten aan te bieden of de dataservice instructie te geven deze aan te bieden aan anderen, die zij naar eigen goeddunken aanwijzen.    U erkent en stemt ermee in dat dataservices niet geschikt zijn voor normale bewaking en medische zorg, en dat u ervoor zult zorgen dat alle behoorlijke behandeling, aandacht en inspanningen worden geleverd door en voor de bestwil van de gebruiker of de gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat, om diens/dier gezondheid en welzijn te behouden.    Verzameling, opslag en transmissie door ons van gebruikersgegevens en alle andere informatie die u aan DexCom levert via DexCom-diensten en software-apps, worden geregeld in het privacybeleid.

4.3 Wat heeft u nodig om onze dataservices en software-apps te gebruiken? Ledere dataservice of software-app kan vereisen dat een DexCom-gebruikersaccount wordt aangemaakt op onze website ('gebruikersaccount').    Als dit het geval is, moet u de gebruikersaccount correct invullen en bijhouden, en ons van alle benodigde informatie voorzien. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen, onderhouden en betalen voor alle hardware, software, telecommunicatie- en andere diensten die nodig zijn om de dataservices en/of software-apps te gebruiken, waaronder onder meer correct functionerende, compatibele, actuele software, een geschikte internetverbinding, een geschikte firewall- en virusscansoftware, een geschikte kabel om uw gebruikersapparaat aan te sluiten op een computer of mobiel apparaat, en een goed onderhouden gebruikersapparaat.

4.4 Hoe moet u onze dataservices gebruiken? Onze dataservices kunnen rechtstreeks communiceren en samenwerken met uw DexCom-product, of verlangen dat een software-app wordt gedownload. Bepaalde dataservices kunnen u in staat stellen uw gebruikersgegevens te versturen naar door u uitgekozen derden.    Door uitkiezen van derden (dit kunnen personen, een software-app of een ander bedrijf zijn) autoriseert u ons om uw gebruikersgegevens naar alle door u geselecteerde derden te versturen.    DexCom controleert geen informatie omtrent derden, noch de informatie die u omtrent hebt geleverd. Nadat uw informatie aan door u aangewezen derden is geleverd, heeft DexCom geen controle meer over noch verantwoordelijkheid voor die informatie. Verzameling, opslag en transmissie door ons van data die verband houden met dataservices, worden geregeld in het privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het op het internet aansluiten van uw computer of mobiel apparaat dat de software-app of de data service uitvoert.

4.5 Updates van software van derden. Onze software-apps draaien op specifieke versies van besturingssystemen en browsers van derden voor uw computer of mobiele apparaat ('platformsoftware'). Als de leverancier daarvan een update van platformsoftware uitgeeft, hebben wij extra tijd nodig om een compatibele update van de software-app te leveren. Als u de platformsoftware actualiseert voordat wij een passend geactualiseerde software-app ter beschikking stellen, kan het zijn dat u de software-app die u gebruikte, niet meer kunt gebruiken, of dat de software-app niet meer correct functioneert. Het kan zijn dat we besluiten geen compatibele update voor de software-app aan te bieden, en u moet daarom, voordat u platformsoftware actualiseert, eerst de desbetreffende locatie controleren waar u de software-app oorspronkelijk van gedownload hebt, om te bepalen of een update van de software-app of de data service noodzakelijk is.

4.6 Consistent gebruik. Bepaalde DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps archiveren data en slaan door de het desbetreffende gebruikersapparaat gegenereerde data op (welke archief- of opslagplaats wordt geregeld in het privacybeleid). DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps mogen daarom alleen worden gebruikt met het desbetreffende gebruikersapparaat en de bijbehorende gebruikersaccount. Dit na te laten kan (1) ertoe leiden dat het desbetreffende DexCom-product, de DexCom-dienst of de software-app niet naar behoren of in het geheel niet functioneert, (2) de gebruikersgegevens die met de gebruiker verbonden zijn beschadigingen, of (3) ertoe leiden dat gebruikersgegevens incorrect worden weergegeven of geanalyseerd.

4.7 Welke rechten hebt u op de DexCom-diensten en de software-apps? Na accepteren van deze overeenkomst, en zolang u zich houdt aan de clausules in deze overeenkomst, totdat een van de partijen deze overeenkomst beëindigt, verleent DexCom u het persoonlijke, beperkte en niet-exclusieve recht op gebruik van (a) onze website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, (b) dataservices zoals die bedoeld zijn voor het gebruik beschreven op de desbetreffende pagina van onze website of in de documentatie die via dataservices wordt geleverd, en (c) software-apps zoals die zijn bedoeld voor gebruik, zoals beschreven op de desbetreffende pagina van onze website, in de software-app of in documentatie geleverd door ons bij of voor de software-apps of het DexCom-product waar software-app compatibel mee is, alles in overeenstemming met de clausules in deze overeenkomst. DexCom en derde partijen waarvan we bepaalde technologie in licentie hebben ('licentiegevers') zijn eigenaars van alle rechten, titels en belangen in de DexCom-diensten en software-apps; de informatie, illustraties en andere inhoud die via of bij DexCom-diensten en software-apps beschikbaar zijn; de processen, methodes, documenten en andere materialen die we gebruiken om DexCom-diensten en software-apps te leveren, of die we u aanbieden in verband met uw gebruik van DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps; en alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere rechten van enigerlei aard, die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps ('intellectuele eigendomsrechten'). DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps vallen onder de kennisgevingen over intellectuele eigendomsrechten die door DexCom zijn gepubliceerd op onze website, en u moet zich houden aan de vereisten in al die kennisgevingen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden door DexCom en zijn licentiegevers, en geen intellectuele eigendomsrechten worden aan u verleend, behalve zoor zover uiteengezet in paragraaf 4.7. Handelsmerken, dienstmerken, handelsopmaak, logo's, namen en andere symbolen die DexCom, DexCom-diensten, DexCom-producten en software-apps aanduiden, en de daarmee samenhangende goodwill, zijn eigendom van DexCom en zijn licentiegevers. U mag geen door DexCom, of in samenhang met DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps uitgevaardigde kennisgevingen verwijderen of veranderen.

4.8 Aan welke vereisten van derde partijen moet u voldoen? DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps kunnen software,, data of andere zaken omvatten die door derde partijen aan ons gelicentieerd zijn. Uw gebruik van zaken van derden valt onder de voorwaarden van deze overeenkomst, behalve indien anders vereist door de desbetreffende licentiegever. U moet zich houden aan de extra licentiebepalingen vereist door leveranciers van zaken van derden, gepubliceerd door ons op onze website of die we op andere wijze aan u ter beschikking stellen zoals ze van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. De versie van die licentiebepalingen die van toepassing zijn voor uw gebruik, is inbegrepen in en maakt deel uit van deze overeenkomst.

4.9 Hoe oud moet u zijn om DexCom-diensten of software-apps te gebruiken? Door deze overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u achttien (18) jaar oud of ouder bent, en de rechtsbevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan.

4.10 Mag u software of apparatuur van derden gebruiken met DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps? DexCom onderschrijft, adviseert noch valideert software of apparatuur van derden voor gebruik in combinatie met DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps. Ieder gebruik door u van die software of apparatuur van derden geschiedt uitsluitend op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van die software of apparatuur van derden, zoals schade aan uw DexCom-producten of problemen, onjuistheden of storingen in DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps die voortvloeien uit het gebruik daarvan.

4.11 Welke andere beperkingen zijn van toepassing op uw gebruik van DexCom-diensten en software-apps? Het is u niet toegestaan, nog mag u anderen onder uw controle toestaan om een van de volgende dingen te doen of te proberen:

 • DexCom-diensten of software-apps gebruiken om personen of organisaties schade toe te brengen, te bedreigen of lastig te vallen;
 • DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps gebruiken voor commerciële doelen of om derden te bevoordelen;
 • ongeautoriseerde middelen gebruiken of proberen te gebruiken voor het wijzigen, omleiden of toegang krijgen tot DexCom-diensten;
 • DexCom-diensten (of netwerken of apparaten die verbonden zijn met een DexCom-dienst) beschadigen, uitschakelen, overbelasten storen of aantasten;
 • onbevoegde applicaties van derden in staat stellen toegang te krijgen tot DexCom-producten of DexCom-diensten of te communiceren met software-apps;
 • uw wachtwoord bekend maken of anderszins derden toestaan DexCom-diensten of software-apps namens u te gebruiken, tenzij wij daarvoor een goedgekeurd mechanisme ter beschikking stellen;
 • uw rechten onder deze overeenkomst in sublicentie geven of overdragen;
 • DexCom-diensten of software-apps wijzigen, kopiëren of daarvan afgeleide producten maken;
 • de broncode van DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps decompileren of afleiden, voor zover die niet in broncode aan u ter beschikking is gesteld, behalve wanneer deze beperking expliciet verboden is door geldend recht;
 • internetsnelkoppelingen naar of van DexCom-diensten creëren, of inhoud inbedden of spiegelen die onderdeel uitmaakt van DexCom-diensten of software-apps;
 • automatische processen of diensten (zoals bots, spiders of periodiek cachen van informatie) om toegang te krijgen tot DexCom-diensten of software-apps of om data te kopiëren of bijeen te sprokkelen van DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps;
 • DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps zodanig te gebruiken, dat de strekking van het aan u in deze overeenkomst verleende of op etiketten van DexCom-producten uiteengezette gebruiksrecht, wordt overschreden;
 • ongeautoriseerde soft- of hardware gebruiken om toegang te krijgen tot DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps, of DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps op ongeoorloofde wijze te wijzigen (bijvoorbeeld door onongeautoriseerdeeparaties, upgrades of downloads).

4.12 Wat kan er gebeuren als uw DexCom-product, DexCom-dienst of -software-app misbruikt? Misbruik van een DexCom-product, DexCom-dienst of software-app, zich er ongeoorloofde toegang toe verschaffen of tot de informatie die het verwerkt en verstuurt, of het ondernemen van andere ongeoorloofde acties kan de gebruiker (of diens gebruikersgegevens) in gevaar brengen, het DexCom-product, de DexCom-dienst of de software-app storen of anderszins het correcte en beoogde gebruik van het DexCom-product, de DexCom-dienst of de -software-app verhinderen of verstoren. Zulk misbruik is daarom niet toegestaan. Dit misbruik omvat onder meer het 'jailbreaken' van een DexCom-product, wat inhoudt het ongeoorloofd verwijderen van beperkingen van een DexCom-product voor enig doel inclusief het installeren van ongeautoriseerde software voor het ophalen van gegevens uit dat DexCom-product. Verder kan het 'jailbreaken' van een mobiel apparaat dat gebruikt wordt met een software-app, DexCom-product of DexCom-dienst, de gebruiker (of diens gebruikersgegevens) in gevaar brengen of op ander wijze het correct en beoogd functioneren van die software-app, dat DexCom-product of die DexCom-dienst verhinderen of verstoren.

4.13 Wat gebeurt er als DexCom-diensten of software-apps niet beschikbaar zijn? DexCom-diensten en software-apps kunnen worden geïnterrumpeerd of niet beschikbaar zijn, en als dat het geval is, moet u zich verlaten op het onmiddellijke gebruik van het gebruikersapparaat voor bewaking van de gebruiker of de gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat.

4.14 Wat gebeurt er als u DexCom feedback geeft? U kunt schriftelijk of mondeling feedback, suggesties commentaar of input geven in verband met onze DexCom-diensten, software-apps, DexCom-producten, gebruikersapparaten of andere gelegenheden voor onze huidige en toekomstige activiteiten ('Feedback'). Door feedback aan ons, geeft u ons het wereldwijde, niet-exclusieve, onbeperkte, eeuwige, onherroepelijke (op welke basis dan ook), honorariumvrije recht om die feedback op ongeacht welke wijze, via derden, zonder enige verplichting aan u tot compensatie, toekenning, verrekening of anderszins. U mag alleen feedback geven waarvoor u het recht bezit ons de rechten te verlenen die in de vorige zin werden opgenoemd.

4.15 Door DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps te kopen, te registreren of te gebruiken, doet u bepaalde toezeggingen aan DexCom. U verklaart, bekrachtigt en stemt ermee in dat alle informatie die u ons verschaft waar, correct, actueel en volledig is, en dat u DexCom-diensten, DexCom-producten en software-apps alleen voor persoonlijk gebruik van de desbetreffende gebruiker of gebruiker van het alleen op recept verkrijgbare apparaat zult gebruiken, in overeenstemming met deze overeenkomst.

4.16 DexCom is niet verantwoordelijk voor aangelegenheden van derden.Zonder de bepalingen in deze overeenkomst te beperken of de strekking van de verantwoordelijkheden van DexCom uit te breiden, is DexCom niet verantwoordelijk voor uitval of storingen in stroomvoorziening, telecommunicatie, computers, mobiele apparaten, software van derden en enige andere gebeurtenis buiten de onmiddellijke controle van DexCom.

5. Opschorting en beëindiging van DexCom-diensten

5.1 Kunt u het gebruik van DexCom-diensten of software-apps stopzetten? DexCom kan een DexCom-dienst of software-app opschorten of beëindigen, of uw recht om DexCom-diensten of software-apps te gebruiken opschorten of beëindigen, naar eigen goeddunken bepaald, om iedere goede reden. Wij kunnen bijvoorbeeld een DexCom-dienst of software-app opschorten of beëindigen als u deze overeenkomst hebt geschonden, of in verband met gebeurtenissen of wettelijke ontwikkelingen buiten uw controle die verhindert of voorkomt dat wij een DexCom-dienst of software-app kunnen aanbieden. Voor zover dit redelijk is, zullen wij u minimaal vierentwintig (24) uur van tevoren van een dergelijke opschorting of beëindiging op de hoogte stellen.    Als u deze overeenkomst echter substantieel schendt (inclusief gebruik van resources van DexCom die DexCom's redelijke beperkingen overschrijden of omzeilen, zoals toegang, oproepen van of gebruik van applicatieprogrammeerinterfaces of serverresources die DexCom ter beschikking stelt), kunnen wij uw recht op gebruik van DexCom-diensten of software-apps onmiddellijk opschorten of beëindigen. Voorts zijn wij niet verplicht versies van DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps te ondersteunen, wanneer een nieuwe versie van dat DexCom-product, die DexCom-dienst of software-app is vrijgegeven.

5.2 Kunt u het gebruik van DexCom-diensten of software-apps stopzetten? U kunt uw gebruik van DexCom-diensten beëindigen door uw DexCom-dienst niet meer te gebruiken. U kunt uw gebruik van software-apps beëindigen door deze van uw mobiele apparaat te verwijderen, van uw Windows®-computer te verwijderen door de softwareverwijderingsprocedures van uw besturingssysteem te gebruiken, of van uw Apple®-computer te verwijderen door downloaden van een de-installatieprogramma van onze website. U hoeft geen dataservice of software-app te blijven gebruiken, of u beëindigt of niet.

5.3 Wat gebeurt er als uw gebruik van een DexCom-dienst is beëindigd? Als uw gebruik van een DexCom-dienst of software-app is beëindigd om welke redenen dan ook, (a) kunnen wij al uw persoonlijke informatie (gedefinieerd onder privacybeleid) in verband met uw gebruik van een DexCom-product, software-app of DexCom-dienst waarvoor u geregistreerd bent, afhankelijk van geldend recht of anderszins bepaald in het privacybeleid, behouden, (b) uw rechten op gebruik van de DexCom-dienst of software-app worden beëindigd, en (c) paragraaf 1, 4.2 (alleen de laatste zin) 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 5.3 en 6-15 blijven gelden na deze beëindiging en blijven van toepassing op beide partijen. Als u uw account later reactiveert, en we zouden uw persoonlijke informatie hebben bewaard, zouden wij uw persoonlijke informatie met uw onlangs gereactiveerde account koppelen indien wij daartoe in staat zijn, mits u ons de juiste informatie levert om de juiste koppeling tot stand te brengen. Niettegenstaande het voorafgaande kunnen wij, als uw gebruik van een software-app of DexCom-dienst om welke reden ook wordt beëindigd, zonder aansprakelijkheid tegenover u of derden, uw gebruikersnaam, wachtwoord en account onmiddellijk deactiveren of verwijderen, evenals alle daarmee samenhangende materialen (zoals persoonlijke informatie), zonder enige verplichting om verder toegang tot die materialen te verlenen.

6. Geschillen en geldend recht

6.1 Hoe worden geschillen onder deze overeenkomst beslecht? Geschillen die ontstaan door of in verband met deze overeenkomst of uw gebruik van DexCom-diensten, DexCom-producten of software-apps, worden uitsluitend in de rechtbanken in London, Engeland beslecht, en u en DexCom stemmen onherroepelijk in met de persoonlijke en zakelijke rechtsmacht en de locatie en de rechtbanken in London, Engeland, voor al zulke geschillen.

6.2 Welk recht regelt deze overeenkomst? Deze overeenkomst (inclusief alle claims en geschillen van welke aard ook, die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst) wordt geregeld door en zal worden geïnterpreteerd volgens het interne recht Engeland en Wales, dat van toepassing is op contracten die zijn ingebracht in en ten uitvoer gelegd binnen Engeland en Wales, onder uitsluiting van rechtskeuze en principes van wetsconflict.

6.3 Kennisgeving van geschil. In het geval van een geschil, voortvloeiend uit of samenhangend met deze overeenkomst, moet de klagende partij de andere schriftelijk informeren over het geschil, inclusief de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de schadevergoeding die door de klagende partij wordt geëist. Wij versturen een dergelijke kennisgeving aan uw e-mailadres. U dient een dergelijke kennisgeving aan DexCom per post of per 24-uurs expresslevering aan het volgende adres te sturen: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

6.4 Billijke schadevergoeding. Iedere overtreding van het intellectuele of industriële eigendomsrecht veroorzaakt onherstelbare schade bij de niet-overtredende partij, waarvoor een financiële vergoeding een inadequaat rechtsmiddel is, en de niet-overtredende partij heeft het recht op een tijdelijk, voorlopig en permanent dwangmiddel en specifieke prestatie, zonder borgsom of ander onderpand, of, indien vereist, met de minimaal vereiste borgsom.

7. Geen garantie

7.1 TENZIJ DOOR GELDEND RECHT VEREIST, EN MET UITZONDERING VAN IEDERE BEPERKTE GARANTIE INGESLOTEN IN DE ETIKETTERING VAN HET DESBETREFFENDE DEXCOM-PRODUCT, WORDEN DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN EN SOFTWARE-APPS GELEVERD IN DE STAAT WAARIN HET VERKEERT EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN U GEBRUIKT DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN EN SOFTWARE-APPS OP EIGEN RISICO.

7.2 TENZIJ EEN ZULKE BEPERKING BIJ GELDEND RECHT VERBODENI IS, WIJST DEXCOM IEDERE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE HAND, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, ONGESTOORD GEBRUIK, NAUWKEURIGHEID, FUNCTIONEREN, NALEVING VAN DOCUMENTATIE EN NIET-INBREUK. DEXCOM VERWERPT, EN DEZE OVEREENKOMST OMVAT NIET, DE BEPALINGEN VAN DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES OVER INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN VAN ROERENDE ZAKEN, EN ALLE ANDERE STILZWIJGENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, INDIEN NIET VERWORPEN.

7.3 DEXCOM GARANDEERT NIET DAT DEXCOMP-PRODUCTEN, DECXOM-DIENSTEN, SOFTWARE-APPS OF DATA OF RAPPORTEN GELEVERD DOOR DEXCOM VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN FOUTLOOS KUNNEN WORDEN AFGEROEPEN, NOCH DAT ALLE FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

7.4 DEXCOM BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN OF SOFTWARE-APPS.

7.5 DEXCOM GARANDEERT GEEN APPARATEN, MOBIELE APPARATEN, SOFTWARE, DIENST OF DATA VAN DERDEN, DIE U IM SAMENHANG MET DEXCOM-PRODUCTEN, SOFTWARE-APPS OF DEXCOM-DIENSTEN ZOU KUNNEN GEBRUIKEN, ONGEACHT OF DAT ITEM VAN DERDEN IS BESCHREVEN IN, OF BESCHIKBAAR IS OF KAN WORDEN AANGESLOTEN VIA DEXCOM-PRODUCTEN, SOFTEWARE-APPS OF DEXCOM-DIENSTEN.

7.6 GEEN ENKELE INFORMATIE OF COMMUNICATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN OF VIA DEXCOM, DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN OF SOFTWARE-APPS, VORMT ENIGE GARANTIE, BEHALVE VOOR EVENTUELE BEPERKTE GARANTIE AANGEGEVEN IN DE DESBETREFFENDE DEXCOM-PRODUCTETIKETTERING.

7.7 DEXCOM GARANTEERDT NIET DE NAUWKEURIGHEID VAN GEBRUIKERSAPPARATEN, EN DE GEBRUIKERSGEGEVENS DIE WORDEN GEÜPLOAD VANAF GEBRUIKERSAPPARATEN EN ONTVANGEN DOOR DEXCOM WORDEN DE GEBRUIKER AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DIE VERKEREN. DEXCOM AANVAARDT GEEN ENKELE VERPLICHTING TOT HET CREËREN OF INSLUITEN VAN EXTRA FUNCTIES OF FUNCTIONALITEIT VAN DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN EN SOFTWARE-APPS, EN GARANDEERT NIET DIT IN DE TOEKOMST TE DOEN.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen en uw verantwoordelijkheid

8.1 IN DE MAXIMAAL ONDER GELDENDE WETGEVING TOEGESTANE MATE, ZULLEN AAN DEXCOM GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN ANDERE DERDE PARTIJEN WAARMEE DEXCOM EEN CONTRACTUELE RELATIE HEEFT (INCLUSIEF HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, ADVISERUS EN AGENTEN) IN GEEN GEVAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN RELATIE STAAT TOT DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIESNTEN EN SOFTWARE-APPS OF DEZE OVEREENKOMST, VOOR DIRECTE OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK.

8.2 TENZIJ EEN DERGELIJKE BEPERKING BIJ GELDEND RECHT IS VERBODEN, ZULLEN DEXCOM, NOCH MET DEXCOM GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AGENTEN OF LEVERANNCIERS (GEZAMENLIJK AANGEDUID MET 'DEXCOM-PATIJEN') AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN EN SOFTWARE-APPS.

8.3 TENZIJ EEN DERGELIJKE BEPERKING BIJ GELDEND RECHT IS VERBODEN, ZULLEN GEEN VAN DE DEXCOM-PARTIJEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVOLGSCHADE, ONVOORZIENBARE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, SMARTEGELD OF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT VERLIES VAN DATA OF ONDERBREKING VAN HANDEL, ONGEACHT DE VRAAG OF DE CLAIM OF SCHADEVERGOEDING GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OOK ALS DEXCOM, AAN DEXCOM GELIEERDE ONDERNEMINGENEN PERSOON DIE MET EEN VAN BEIDE GELIEERD IS, OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE DIE UITGESLOTEN IS IN DEZE PARAGRAAF 8, EN ZELFS ALS UITSLUITING DAARVAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIG RECHTSMIDDEL ZIJN ESSENTIËLE DOEL DOET MISSEN.

8.4 TENZIJ EEN DERGELIJKE BEPERKING BIJ GELDEND RECHT IS VERBODEN, ZULLEN GEEN VAN DE DEXCOM-PARIJEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOORVOOR ALLE CLAIMS VOORTVLOEIENDE TOTALE SCHADE DOOR OF SAMENHANGEND MET DEZE OVEREENKOMST, DEXCOM-PRODUCTEN, DEXCOM-DIENSTEN EN/OF SOFTWARE-APPS MET EEN TOTALE HOOGTE VAN MEER DAN €500,-.

8.5 TENZIJ EEN DERGELIJKE BEPERKING BIJ GELDEND RECHT IS VERBODEN, ZULLEN GEEN VAN DE DEXCOM-PARTIJEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE HANDELINGEN OF NALATINGEN DOOR EEN GEBRUIKER OF ENIGE DERDE PARTIJ.

8.6 SOMMIGE JURISDICTIES STAAN UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES, OF DE BEPERKING VAN OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOE. DIENTENGEVOLGE KAN HET ZIJN DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN, EN DAT U BEPAALDE EXTRA RECHTEN HEBT. VOOR ZOVER WIJ, INGEVOLGE GELDEND RECHT, IMPLICIETE GARANTIE EN BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET MOGEN AFWIJZEN, ZIJN STREKKING EN DUUR VAN DIE GARANTIE EN DE MATE VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET MINIMUM DAT IS TOEGESTAAN ONDER GELDEND RECHT, EN DEZE OVEREENKOMST WORDT ALS TOT DE MINIMAAL NOODZAKELIJKE OMVANG GEWIJZIGD BESCHOUWD, OM DAT GELDENDE RECHT NA TE LEVEN.

8.7 Niets in deze paragraaf 8 is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten waar die aansprakelijkheid verplicht is onder geldend recht, en voortvloeit uit het volgende: (a) overlijden of persoonlijk letsel direct ten gevolge van opzettelijk of nalatig handelen of achterwege laten door DexCom of een van haar medewerkers of agenten; (b) frauduleus onjuiste voorstelling van zaken door DexCom; (c) enige inbreuk op een essentiële contractuele verplichting; of (d) enig opzettelijk wangedrag door DexCom.

8.8 Uw verantwoordelijkheid. Behalve in de mate waarin dit bij geldend recht verboden is, stemt u in met het schadeloos stellen en vrijwaren van DexCom, aan DexCom gelieerde ondernemingen, licentiegevers, leveranciers en andere contractrelaties (inclusief functionarissen, directeuren, medewerkers, adviseurs en agenten van elk) tegen alle claims, aanspraken, schadevergoedingen, verliezen, kosten, uitgaven, vergoedingen (inclusief redelijke advocatenvergoedingen en rechtskosten) dat die partijen kunnen oplopen ten gevolgen van of voortvloeiend uit (1) informatie die u indient, publiceert of verstuurt via DexCom-diensten of software-apps, (2) uw gebruik van DexCom-producten, DexCom-diensten of software-apps in overtreding van deze overeenkomst of (3) uw schending van de rechten van een andere persoon of entiteit.

9. Kennisgevingen.

Behalve waar dit expliciet is opgenomen in deze overeenkomst, versturen wij alle kennisgevingen onder deze overeenkomst per e-mail aan uw e-mailadres. U dient een dergelijke kennisgeving aan DexCom per post of per 24-uurs expresslevering aan het volgende adres te sturen: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

DexCom-diensten worden uitgevoerd door:

DexCom, Inc.

Geregistreerd adres:              6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

Bedrijfslocatie:                  6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

E-mailadres:                          Legal@dexcom.com

Belastingnummer:                                            33-0857544

10 Scheidbaarheid.

In het geval dat een rechtbank bepaalt dat bepalingen in deze overeenkomst nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, worden die bepalingen gewijzigd in de geringst noodzakelijke wijze om werkzaam, geldig en afdwingbaar te zijn, onder het grootst mogelijke behoud van de oorspronkelijke intenties van de partijen, en de andere bepalingen in deze overeenkomst blijven volledig van kracht en werkzaam en afdwingbaar overeenkomstig de clausules daarvan.

11 Overdracht.

Wij mogen deze overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen na kennisgeving (welke kennisgeving kan worden gerealiseerd door publicatie op onze website). U mag deze overeenkomst niet overdragen of gebruiksrechten van DexCom-diensten of software-apps overdragen.

12 Exportbeperkingen.

De software-apps kunnen onder exportbeperkende wetten van de Verenigde Staten vallen. Derhalve verklaart u, waarborgt u en komt u met ons overeen dat u (a) zich niet bevindt in of inwoner of staatsburger bent van een land dat onder embargo of andere beperking valt of ander land dat door de regering van de Verenigde Staten als 'terrorisme ondersteunend' land geldt (klik hier voor meer informatie); en (b) niet voorkomt op een van de lijsten van de regering van de Verenigde Staten van beperkte gebruikers (bijvoorbeeld inclusief de lijst van 'speciaal aangeduide nationaliteiten', hier verkrijgbaar).

13 Apple-specifieke voorwaarden.

In aanvulling op het voorafgaande, en niettegenstaande alles wat hieraan tegengesteld is, gelden de volgende bepalingen met betrekking tot uw gebruik van versies van software-apps die compatibel zijn met het iOS besturingssysteem van Apple Inc. ('Apple'). Apple is geen partij in deze overeenkomst en bezit geen en is niet verantwoordelijk voor software-apps. Apple biedt geen garantie voor software-apps, behalve, indien van toepassing, de terugbetaling van de aankoopprijs ervan. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderhoud of andere ondersteuningsdiensten van software-apps, en is niet verantwoordelijk voor andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, kosten of uitgaven met betrekking tot software-apps, inclusief productaansprakelijkheidsclaims van derden, claims dat software-apps niet voldoen aan geldende wettelijke of reglementaire voorwaarden, claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving en claims met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendomsrecht. Eventuele vragen of klachten omtrent het gebruik van software-apps, inclusief zulke die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, moeten aan ons worden gericht in overeenstemming met paragraaf 9 (getiteld 'Kennisgevingen'). De licentie die u hiermee verleend wordt, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie een software-app te gebruiken op een product van het merk Apple met een iOS-besturingssysteem, en is in uw bezit of onder uw controle, of zoals anderszins toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van de App Store van Apple. Voorts dient u zich te houden aan de clausules van overeenkomsten met derden die voor u van toepassing zijn wanneer u een software-app gebruikt, zoals uw overeenkomst voor draadloze dataservices. Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van deze overeenkomst en heeft, bij uw aanvaarding van de clausules en voorwaarden in deze overeenkomst, het recht (en zal geacht worden het recht te aanvaarden) deze overeenkomst tegenover u af te dwingen als derde begunstigde daarvan; niettegenstaande het voorafgaande is ons recht om variaties, kwijtscheldingen of verrekening te aanvaarden, herroepen of beëindigen, niet afhankelijk van de instemming van derden.

14 Relatie; geen derde begunstigden.

Onze relatie met u is als onafhankelijk contractant, en niets in deze overeenkomst vormt een agentschap of partnerschap. Afgezien van de licentiegevers van DexCom zijn er geen derde begunstigden van deze overeenkomst.

15 Volledige overeenkomst.

Deze overeenkomst is de volledige en definitieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot DexCom-producten, DexCom-diensten en software-apps; komt in de plaats van eventuele eerdere overeenkomsten of communicaties tussen de partijen; en mag alleen worden gewijzigd zoals beschreven in deze overeenkomst (zie paragraaf 2.1 (getiteld 'Mag DexCom de clausules in deze overeenkomst wijzigen?')). Met het niet uitoefenen of afdwingen van rechten of bepalingen in deze overeenkomst wordt geen afstand genomen van dat recht of die bepaling. De paragraaftitels in deze overeenkomst dienen uitsluitend het gemak, en hebben geen contractuele werking.