WAARSCHUWING:

Als u het Dexcom G6-systeem voor continue glucosemonitoring (G6) en de componenten ervan niet gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing EN alle indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, kunt u een ernstige hypoglykemie (lage bloedglucose) of hyperglykemie (hoge bloedglucose) missen en/of een behandelingsbesluit nemen dat letsel tot gevolg kan hebben. * Als uw glucosemeldingen en metingen van de G6 niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosewaarde van uw vingerprikmeter om beslissingen te nemen over de behandeling van diabetes. Roep indien nodig medische hulp in. Lees de productinstructies door voordat u de G6 gebruikt. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke informatie voor de gebruiker kunt u vinden op de Dexcom-website en in de productinstructies die zijn inbegrepen bij of die worden geleverd met de G6. Bespreek met uw arts hoe u de informatie op de G6 moet gebruiken om uw diabetes te helpen beheren. In de producthandleiding vindt u belangrijke informatie over het verhelpen van problemen met de G6 en over de prestatiekenmerken van het systeem.

FT010360 Rev011

© 2023 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio