Wat behelst de garantie op de ontvanger?

De garantie op de ontvanger duurt één jaar.

LBL014624 Rev001

LBL014624 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio