Wat betekent het zandloperpictogram?

Dit pictogram betekent dat de zender en sensor niet communiceren. Controleer of de zender goed in de sensorhouder is ingebracht. Als het pictogram niet binnen drie uur verdwijnt, kunt u contact opnemen met de plaatselijke distributeur, die u verder kan helpen.

LBL014624 Rev001

LBL014624 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio