Wat houdt de garantie op de zender in?

Voor uw Dexcom G5 Mobile-zender geldt een beperkte garantie van drie maanden, die ingaat vanaf de datum van verzending. De garantie is bij normaal gebruik van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Voor meer informatie kunt u de garantiekaart raadplegen die bij uw Dexcom G5 Mobile-systeem is meegeleverd.

LBL014624 Rev001

LBL014624 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio