Zijn er wijzigingen met alarmen en waarschuwingen?

De waarschuwing "Urgent, binnenkort laag" is een nieuwe melding die gebruikers vooraf (binnen 20 minuten) waarschuwen voor een ernstige hypoglycemische gebeurtenis (55 mg/dL of 3,1 mmol/L), waardoor ze de tijd hebben om passende maatregelen te treffen voordat een gebeurtenis plaatsvindt. Het “Waarschuwingsschema” biedt gebruikers de mogelijkheid om zelf een tweede groep waarschuwingen aan te maken. Een veel voorkomende situatie zou zijn dat gebruikers een verschillend waarschuwingsschema willen instellen voor de dag en voor de nacht.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio