Wat zijn de aanbevolen iPhone-instellingen?

Uw telefooninstellingen kunnen de werking van de Dexcom G6 app verhinderen. Meer informatie over de instellingen waarmee uw app werkt zoals verwacht.
Schermtijd
Uitvaltijd en app-limieten van de schermtijd kunnen apps tijdelijk uitschakelen. Als u tijdslimieten instelt voor de Dexcom G6 app, is het mogelijk dat u de app niet kunt openen of geen waarschuwingen of sensorwaardeng ontvangt. Of:
  • Schakel de Uitvaltijd en app-limieten uit of
  • Voeg de Dexcom G6 app toe aan de app-lijst Altijd toegestaan
Focus
Bij iOS 13 en hoger zorgt de Focus-functie ervoor dat waarschuwingen en meldingen voor gekozen apps worden onderdrukt. Als u Dexcom G6 toevoegt aan een Focus-modus, kunnen de alarmen en waarschuwingen van Dexcom G6 worden vertraagd. Ofwel:
  • Gebruik geen Focus-modes of
  • Voeg Dexcom G6-app toe aan toegestane apps
Hoe kan ik G6 toevoegen aan Toegestane apps?
Ga naar Instellingen, zoek Focus, kies een Focus-modus, voeg Dexcom G6 toe als een toegestane app, en herhaal voor elke Focus-modus.

Niet storen

Niet storen dempt alle waarschuwingen, behalve die voor het Alarm bij urgent lage glucose en de waarschuwing zenderstoring, sensorstoring en app gestopt. Als functie Altijd geluid van de Dexcom G6 aan is, overschrijft deze uw telefooninstellingen, dus hoort u glucose waarschuwingen die op geluid zijn ingesteld.
Hoe schakel ik Niet storen uit?
Ga naar Instellingen, tik op Niet storen en schakel het uit.
Open de Dexcom G6 app, kies Waarschuwingen en schakel Altijd geluid in, om Altijd geluid in te schakelen..

Energiebesparende modus

De energiebesparende modus kan voorkomen dat de Dexcom G6 app op de achtergrond blijft draaien. Als de energiebesparende modus is ingeschakeld, kunnen alarmen en waarschuwingen van Dexcon G6 worden vertraagd. Als u Share gebruikt, kan naar volgers gezonden informatie ook worden vertraagd. We raden af om de energiebesparende modus te gebruiken.
Hoe schakel ik de energiebesparende modus uit?
Ga naar Instellingen, tik op Batterij en schakel de energiebesparende modus uit.

Bluetooth apparaat

De Dexcom G6 app gebruikt Bluetooth om te verbinden met uw zender. U moet Bluetooth op uw telefoon ingeschakeld houden om waarschuwingen en sensorwaarden te ontvangen.
Hoe kan ik Bluetooth inschakelen?
Ga naar Instellingen, zoek Bluetooth op en schakel dit in.

Bluetooth-machtiging voor de app

Apple vereist dat u de Dexcom G6 app machtiging geeft om Bluetooth te gebruiken. Om moet de Bluetooth-machtiging ingeschakeld houden om de Dexcom G6 app te laten werken.
Hoe kan ik de Bluetooth-machtiging inschakelen?
Ga naar Instellingen, tik op Dexcom G6 en schakel Bluetooth in.

Machtiging Meldingen

Met meldingen kunt u alarmen en waarschuwingen ontvangen op uw telefoon. Als meldingen voor de Dexcom G6 app zijn uitgeschakeld, ontvangt u geen alarmen of waarschuwingen. We bevelen aan om de meldingen voor de Dexcom G6 app in te schakelen. Voeg bij iOS 15 en hoger de G6 app niet toe aan Gepland overzicht.
Hoe kan ik meldingen inschakelen?
Ga naar Instellingen, kies Dexcom G6, tik op meldingen, schakel Meldingen toestaan in.

Verversen app op de achtergrond

De Dexcom G6 app kan op de achtergrond blijven draaien met Verversen app op de achtergrond. Als Verversen app op de achtergrond is uitgeschakeld, kunnen de alarmen en waarschuwingen van Dexcom G6 worden vertraagd. Als u Share gebruikt, kan naar volgers gezonden informatie ook worden vertraagd. We bevelen aan om Verversen app op de achtergrond ingeschakeld te houden.
Hoe kan ik Verversen app op de achtergrond inschakelen?
Ga naar Instellingen, zoek Dexcom G6 op en schakel Verversen app op de achtergrond in.
De locatie van elke instelling kan verschillen, afhankelijk van uw iOS-versie. Raadpleeg de instructies van uw mobiele apparaat voor gedetailleerde informatie. Weet u niet zeker welke iOS-versie u gebruikt? Zoek de iOS-versie van uw apparaat in het gedeelte Over van de instellingen van uw telefoon.

LBL020318 Rev002

LBL020318 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio