ZÁSADY SPOLOČNOSTI DEXCOM PRE POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

POSLEDNÁ KONTROLA: 1. júla 2023
Tieto zásady používania súborov cookie popisujú rôzne typy súborov cookie a súvisiace technológie, ktoré môžu byť používané na webových stránkach viazaných týmito zásadami (ďalej iba „stránka Dexcom“) definovanými spoločnosťou Dexcom a pridruženými firmami („my“, „nás“, „naše“). Tieto zásady používania súborov cookie môžeme kedykoľvek zmeniť.Dátum poslednej zmeny týchto zásad používania súborov cookie je uvedený v časti „POSLEDNÁ KONTROLA“ v hornej časti tejto stránky.Všetky zmeny týchto zásad používania súborov cookie sú platné od okamihu, kedy revidované zásady používania súborov cookie sprístupníme na stránke Dexcom alebo jej prostredníctvom.
Všeobecný popis nášho prístupu k ochrane osobných údajov, ktoré sprostredkovávate spoločnosti Dexcom, nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Dexcom používa súbory cookie a súvisiace technológie, navštívte naše Zásady ochrany osobných údajov a vyberte svoj región.
Čo sú súbory cookie?
Cookie je dátový súbor, ktorý obvykle obsahuje jedinečný identifikátor. Ten je odoslaný do prehliadača z webového servera a potom uložený na pevnom disku zariadenia, ktoré používate na prechádzanie webovej stránky.
Používatelia majú možnosť si zariadenie nastaviť takým spôsobom, aby prijímalo všetky súbory cookie, aby upozornilo na vydanie súboru cookie alebo aby súbory cookie vždy odmietalo. Každý prehliadač sa od ostatných líši. Postup zmeny predvolieb pre súbory cookie preto vyhľadajte v ponuke „Pomocník“ prehliadača. Majte na pamäti, že blokovanie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na funkcie webovej stránky.
Na čo používame súbory cookie?
Ďalšie informácie o typoch nami používaných súborov cookie a účele ich používania nájdete v nasledujúcej tabuľke:
Ako súbory cookie spravovať a vymazať?
Súbory cookie pochádzajúce zo stránky Dexcom môžete kedykoľvek odmietnuť alebo prijať úpravou nastavení v prehliadači.Čo sa týka identifikátorov pre prehliadač, ak chcete zrušiť zobrazovanie reklamných a analytických súborov cookie/pixelov na úrovni prehliadača, prejdite na stránku http://www.dexcom.com/global a kliknite na ikonu modrobieleho štítu v ľavom dolnom rohu webovej stránky. Potvrďte svoje voľby v zobrazenom okne a kliknite na „Potvrdiť moje voľby“.
Ďalšie informácie o procese povolenia alebo zákazu súborov cookie nájdete na webovej stránke poskytovateľa webového prehliadača dostupných z obrazovky s pomocníkom.
Viacero populárnych prehliadačov ponúka návod, ako spravovať súbory cookie:
Majte na pamäti, že po zakázaní súborov cookie nemusia všetky funkcie stránky Dexcom fungovať podľa očakávania.
Ak budete chcieť vymazať všetky súbory cookie z navštívených webových stránok, môžete použiť niektorý z nasledujúcich odkazov a stiahnuť si programy na odstránenie sledovacích súborov cookie:
Kontaktujte nás a vaše práva na sťažnosť
Otázky, komentáre alebo žiadosti týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sú vítané a mali by ste ich posielať na e-mailovú adresu [email protected] alebo na poštovú adresu 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA, Attention: Legal/Privacy.
Ak máte podozrenie na porušenie vašich práv, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu alebo sa nápravy domáhať súdnou cestou.

© 2024 Dexcom, Inc. Všetky práva vyhradené.

SK vlajka

SK

Zmeniť región