Какви смарт устройства са съвместими с приложението на Dexcom ONE?

Най-различни смарт устройства на iOS и Android са съвместими с приложението на Dexcom ONE. За да видите списък със съвместимите смарт устройства, посетете www.dexcom.com/compatibility. Изберете вида и модела на телефона си, за да проверите съвместимостта с приложението на Dexcom ONE.
Моля, проверете таблицата за съвместимост на Вашето устройство със системата за CGM на Dexcom ONE, преди да инсталирате нова версия на iOS или Android на Вашето смарт устройство и преди да си вземете нов телефон. На Dexcom може да се необходими няколко седмици или по-дълго, за да завършат тестването на най-новите версии на операционната система. Ако е необходимо, актуализирайте приложението на Dexcom, за да бъде напълно съвместимо с най-новата версия на операционната система.
Ако Вашето смарт устройство не е съвместимо с приложението на Dexcom ONE, можете да използвате приемник на Приемник на Dexcom ONE. Приемниците на Dexcom ONE могат да бъдат закупени в магазина на Dexcom ONE.

LBL1003381 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL1003381 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион