Indtastning af din senders serienummer i Dexcom-modtageren

Senderens serienummer er en række tal og/eller bogstaver, der kan findes følgende steder:
  • På senderboksens mærkat – senderens serienummer er det samme som serienummeret på boksen
  • På bunden af senderen – senderens serienummer er det samme som serienummeret på bunden af senderen
Du kan kun indtaste senderens serienummer, når du ikke befinder dig i en sensorsession. Under en sensorsession vil “Sender-SN” ikke være en valgmulighed i indstillingsmenuen.
Hvis du ikke ser “Sender-SN” i indstillingsmenuen, skal du først vælge Stop sensor.
Bemærk: Når du vælger Stop sensor, afslutter du den igangværende sensorsession med en nuværende fungerende sender.

LBL014210 Rev002

LBL014210 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region