Koji su pametni uređaji kompatibilni s Dexcom ONE aplikacijom?

Različiti pametni uređaji iOS i Android kompatibilni su s Dexcom ONE aplikacijom. Za popis kompatibilnih uređaja posjetite www.dexcom.com/compatibility. Odaberite vrstu i model telefona da biste provjerili kompatibilnost s Dexcom ONE aplikacijom.
Prije instaliranja nove verzije sustava iOS ili Android OS na pametni uređaj i prije kupnje novog telefona za uporabu sa sustavom kontinuiranog praćenja glukoze Dexcom ONE, provjerite grafikon kompatibilnosti Dexcom. Uređaju Dexcom može biti potrebno nekoliko tjedana ili više da dovrši testiranje na najnovijim verzijama OS-a. Ako je potrebno, ažurirajte Dexcom aplikaciju da bi bila u potpunosti kompatibilna s najnovijom verzijom OS-a.
Ako Vaš pametni uređaj nije kompatibilan s Dexcom ONE aplikacijom, kao uređaj za prikaz možete koristiti Dexcom ONE prijamnik. Dexcom ONE prijemnici dostupni su za kupnju u trgovini Dexcom ONE.

LBL1003381 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL1003381 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije