Dexcom ONE+ Continuous Glucose Monitoring System

Kratka izjava o sigurnosti

UPOZORENJE:
Ako sustav za kontinuirano mjerenje glukoze Dexcom ONE+ i njegove komponente ne budete upotrebljavali u skladu s uputama za upotrebu i svim indikacijama, kontraindikacijama, upozorenjima, mjerama opreza i predostrožnosti, moglo bi se dogoditi da ne primijetite pojavu teške hipoglikemije (niske glukoze u krvi) ili hiperglikemije (visoke glukoze u krvi) i/ili da donesete odluku o liječenju koja će rezultirati ozljedom. Ako se upozorenje i očitanja na sustavu Dexcom ONE+ ne podudaraju s vašim simptomima ili očekivanjima, odluku o liječenju šećerne bolesti donesite na temelju vrijednosti glukoze u krvi iz jagodice prsta dobivene glukometrom. Po potrebi potražite liječničku pomoć. Prije upotrebe sustava Dexcom ONE+ proučite upute za proizvod. Indikacije, kontraindikacije, upozorenja, mjere opreza, predostrožnosti i ostale za korisnika važne informacije naći ćete na web-mjestu tvrtke Dexcom i u uputama za proizvod koje su priložene uz sustav Dexcom ONE+ ili se dobivaju s njim. Raspravite sa svojim zdravstvenim djelatnikom kako ćete upotrebljavati informacije prikazane na sustavu Dexcom ONE+ u svrhu nadzora šećerne bolesti. Upute za proizvod sadrže važne informacije o rješavanju problema sa sustavom Dexcom ONE+ i o njegovim radnim svojstvima.

Dexcom ONE Continuous Glucose Monitoring System

Kratka izjava o sigurnosti

UPOZORENJE:
Ako sustav za kontinuirano mjerenje glukoze Dexcom ONE i njegove komponente ne budete upotrebljavali u skladu s uputama za upotrebu i svim indikacijama, kontraindikacijama, upozorenjima, mjerama opreza i predostrožnosti, moglo bi se dogoditi da ne primijetite pojavu teške hipoglikemije (niske glukoze u krvi) ili hiperglikemije (visoke glukoze u krvi) i/ili da donesete odluku o liječenju koja će rezultirati ozljedom. Ako se upozorenje i očitanja na sustavu Dexcom ONE ne podudaraju s vašim simptomima ili očekivanjima, odluku o liječenju šećerne bolesti donesite na temelju vrijednosti glukoze u krvi iz jagodice prsta dobivene glukometrom. Po potrebi potražite liječničku pomoć. Prije upotrebe sustava Dexcom ONE proučite upute za proizvod. Indikacije, kontraindikacije, upozorenja, mjere opreza, predostrožnosti i ostale za korisnika važne informacije naći ćete na web-mjestu tvrtke Dexcom i u uputama za proizvod koje su priložene uz sustav Dexcom ONE ili se dobivaju s njim. Raspravite sa svojim zdravstvenim djelatnikom kako ćete upotrebljavati informacije prikazane na sustavu Dexcom ONE u svrhu nadzora šećerne bolesti. Upute za proizvod sadrže važne informacije o rješavanju problema sa sustavom Dexcom ONE i o njegovim radnim svojstvima.

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

AW00096-07 Rev 001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije