Globalna politika zamjene senzora Dexcom

Dok ubrzano širimo svoju prisutnost na tržištu širom svijeta i milijunima ljudi omogućavamo pristup našoj CGM tehnologiji koja mijenja život, a koja im inače ne bi bila dostupna, naporno radimo na pravednom odnosu prema svojim korisnicima te da im osiguramo pozitivno iskustvo s Dexcomom.
Dexcom senzori su potrošni materijali za jednokratnu uporabu koji su namijenjeni za primjenu do 10 dana prije bacanja.
U tom pogledu, Dexcom je implementirao politiku zamjene naših senzora kada dođe do kvara senzora tijekom predviđenog vremena primjene potrošnih senzora. Na nekim tržištima mogu postojati zakonske i ugovorne obveze zamjene neispravnih proizvoda. Dexcom će zamijeniti sve senzore za koje kroz istragu utvrdimo da su postali neispravni tijekom planiranog uporabnog vijeka senzora.
U slučaju da korisnik zatraži zamjenu za neispravan senzor (senzor uklonjen radi postupka, pogreške korisničke aplikacije itd.), korisniku će biti dostavljeni edukativni materijali u nadi da će se time spriječiti budući problemi. Osim toga, Dexcom će kao gestu dobre volje i u ograničenoj količini svake godine osigurati zamjene ako je potrebno kako bi se osigurala kontinuirana opskrba senzorima.
Pod tim okolnostima:
G-serije*: Dexcom će kao znak dobre volje osigurati najviše tri (3) zamjenska senzora u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci.
Dexcom ONE* / Dexcom ONE+*: Dexcom će kao znak dobre volje osigurati najviše dva (2) zamjenska senzora u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci.
Sve zahtjeve za dodatnim zamjenskim senzorima kao znak dobre volje i iznad ovih količina obradit će vodeći tim tehničke podrške u skladu s njihovim procesima. Dexcom zadržava pravo promjene ovih količina u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.
Za sve zamjene potrebni su serijski brojevi senzora. Za zamjene Dexcom G6 i Dexcom ONE potrebni su serijski brojevi odašiljača umjesto serijskih brojeva senzora.
*Dostupnost proizvoda razlikuje se od države do države.
MAT-2290

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

MAT-2290

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije