Postoje li neke postavke za iPhone/iOS koje trebam ili koje ne trebam koristiti s aplikacijom Dexcom ONE?

Ovo su neke od preporučenih postavki za uređaje iPhone koje će vam pomoći da dobijete sva upozorenja i očitavanja vrijednosti aplikacije Dexcom ONE. Posjetite Dexcom.com/compatibility kako biste pregledali popis uređaja i operacijskih sustava kompatibilnih s aplikacijom Dexcom ONE.
Lokacija svake postavke može biti različita ovisno o vašem uređaju i verziji operacijskog sustava.
Ne koristite ove značajke telefona
Ove postavke telefona mogu spriječiti rad aplikacije. Aplikacija vas ne može upozoriti na ove značajke telefona.
Vrijeme zaslona
Vrijeme prekida rada zaslona i Ograničenja aplikacije mogu privremeno onemogućiti aplikacije. Ako postavite vremenska ograničenja aplikaciji Dexcom ONE, možda nećete moći otvoriti aplikaciju, dobivati upozorenja ili očitavanja senzora.
Kako mogu isključiti stavku Vrijeme zaslona?
 1. Idite u postavke telefona
 2. Dodirnite stavku Vrijeme zaslona
 3. Isključite Prekid rada i Ograničenja aplikacije ili dodajte aplikaciju Dexcom ONE dodajte na popis Uvijek dopušteno
Ne smetaj
Stavka Ne smetaj stišava sva upozorenja. Kako biste čuli alarm i upozorenja, ne koristite stavku Ne smetaj.
Kako mogu isključiti stavku Ne smetaj?
 1. Idite u postavke telefona
 2. Isključite stavku Ne smetaj
Način rada sa smanjenom potrošnjom energije
Način rada sa smanjenom potrošnjom energije sprečava da se aplikacija Dexcom ONE izvodi u pozadini kada nije otvorena i kada se ne prikazuje na zaslonu telefona. Kada je uključen način rada sa smanjenom potrošnjom energije, upozorenja mogu kasniti.
Kako mogu isključiti način rada sa smanjenom potrošnjom energije?
 1. Idite u postavke telefona
 2. Dodirnite stavku Baterija
 3. Isključite način rada sa smanjenom potrošnjom energije
Potrebne dozvole
Morate omogućiti ove dozvole za aplikaciju ili ona neće raditi kako je predviđeno.
Obavijesti
Obavijesti vam omogućavaju da očitavanja senzora i upozorenja dobivate na telefon. Omogućite obavijesti kako bi aplikacija Dexcom ONE mogla raditi.
Kako mogu uključiti obavijesti?
 1. Idite u postavke telefona
 2. Dodirnite Dexcom ONE
 3. Dodirnite stavku Obavijesti
 4. Uključite stavku Obavijesti
Osvježavanje aplikacije u pozadini
Osvježavanje aplikacije omogućava da se Dexcom ONE izvodi u pozadini kada aplikacija nije otvorena i kada se ne prikazuje na zaslonu telefona. Ako je isključena stavka Osvježavanje aplikacije u pozadini, upozorenja i očitavanja senzora mogu kasniti.
Kako mogu uključiti osvježavanje aplikacije u pozadini?
 1. Idite u postavke telefona
 2. Dodirnite Dexcom ONE
 3. Uključite Osvježavanje aplikacije u pozadini
Bluetooth
Aplikacija Dexcom ONE koristi Bluetooth vezu za povezivanje sa senzorom. Apple od vas traži da aplikaciji Dexcom ONE dozvolite da koristi Bluetooth vezu. Da bi aplikacija Dexcom ONE radila, stavka Dozvola za Bluetooth vezu mora biti uključena.
Kako mogu uključiti stavku Dozvola za Bluetooth vezu?
 1. Idite u postavke telefona
 2. Potvrdite da je Bluetooth veza uređaja uključena
 3. Dodirnite Dexcom ONE
 4. Uključite dozvolu za Bluetooth vezu

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije