Primio/primila sam kratko upozorenje na problem sa senzorom. Što to znači?

Senzor privremeno ne može mjeriti glukozu.
Kako biste riješili problem:
  1. Provjerite odašiljač. Je li sjeo u svoj držač?
  2. Pričekajte do 3 sata dok se Dexcom ONE sam ne popravi.
  3. Ako se ne korigira nakon 3 sata, idite na dexcom.com kako biste uputili zahtjev za podršku u vezi s proizvodom.
Nećete primati očitavanja senzora ni upozorenja dok se on ne popravi. Koristite glukometar za donošenje odluka o liječenju.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije