Zašto odašiljač ne radi i/ili zašto mi Dexcom sustav za kontinuirano praćenje glukoze govori da uparim novi odašiljač?

Odašiljači Dexcom ONE traju do 90 dana od aktivacije. Datum odašiljača možete naći pod stavkom Aktiviran dana ako odete na stavku Postavke > Odašiljač u aplikaciji Dexcom ONE.
Također imajte na umu da se odašiljač mora aktivirati u roku od 5 mjeseci od datuma dostave kako bi funkcionirao.
Ako je vaš odašiljač stariji od 90 dana i ne radi, morate upotrijebiti novi odašiljač. Nećete moći pokrenuti sesiju senzora nakon isteka od 90 dana. Kako biste izbjegli bilo koji od nepotrebnih problema sa sustavom za kontinuirano praćenje glukoze Dexcom, obratite se dobavljaču kako bi vam se novi odašiljač dostavio do 90. dana.
Ako je odašiljač aktiviran prije manje od 90 dana, obratite se tehničkoj podršci zbog otklanjanja problema na web-mjestu dexcom.com.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije