Želim nabaviti novi telefon. Hoće li to utjecati na moj Dexcom ONE?

Mnoštvo pametnih telefona s operacijskim sustavima iOS i Android kompatibilno je s aplikacijom Dexcom ONE. Kako biste vidjeli popis kompatibilnih pametnih telefona, posjetite dexcom.com/compatibility.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije