error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Hur kan jag anpassa Dexcom CLARITY?

Använd sidan Settings (Inställningar) i Dexcom CLARITY för att anpassa visning och delning av data. Ändringarna gäller endast för Dexcom CLARITY och ändrar inga inställningar i Dexcom CGM-systemet. Ändringar i Settings som vårdpersonal utför under en klinisk session gäller endast under den sessionen. 

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004