VARNING:

Underlåtenhet att använda Dexcom G6-system för kontinuerlig glukosmätning (G6) och dess komponenter enligt den bruksanvisning som medföljer enheten och att på ett korrekt sätt överväga alla indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningarna kan leda till att du missar förekomst av allvarlig hypoglykemi (lågt blodglukos) eller hyperglykemi (högt blodglukos) och/eller fattar ett behandlingsbeslut som kan resultera i skada. Om din glukosvarning och dina värden från G6 inte matchar dina symptom eller förväntningar ska du ta ett stick i fingret för blodglukosvärde och sedan använda detta värde för att fatta ett behandlingsbeslut. Uppsök läkarvård när lämpligt. Läs produktanvisningarna innan du använder G6. Du finner indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och annan viktig användarinformation på Dexcoms webbplats samt i de produktanvisningar som medföljer G6. Diskutera med din vårdgivare hur du ska använda den information som visas på G6 för att hjälpa till att hantera din diabetes. Produktanvisningarna innehåller viktig information om felsökning av G6 och systemets prestandaegenskaper.

LBL-011893 Rev03

© 2023 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flag

SE

Change region