error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


SEKRETESSPOLICY FÖR DEXCOM

DENNA SEKRETESSPOLICY FÖR DEXCOM GÄLLER FRÅN OCH MED DEN 11 FEBRUARI 2019 OCH ERSÄTTER DEN TIDIGARE DEXCOM SEKRETESSPOLICYN.

Denna sekretesspolicy från DexCom, Inc. och dess dotterbolag DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd., DexCom Operating Ltd., DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH, DexCom (Canada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC och Type Zero Technologies, Inc. (kollektivt ”Dexcom”), gäller Dexcoms webbplats på https://www.dexcom.com/ och webbsidorna och andra webbadresser som är tillgängliga från denna plats, inklusive och utan begränsning Dexcom-butiken (kollektivt, ”Webbplatsen”); de program som vi gör tillgängliga för nedladdning på webbplatsen, Apple® App Store, andra mobiloperatörers webbplatser eller andra platser vi anger eller som kan nås via datorer eller mobila enheter (”Mjukvaruappar”); Dexcom-produkter (”Dexcom-produkter”) och våra datatjänster som är tillgängliga via internet görs tillgängliga för användare av Dexcom-produkter eller mjukvaruappar som ger och tillåter åtkomst, insamling, lagring, bearbetning, analys och/eller överföring av data som genereras av en Dexcom-produkt eller mjukvaruapp (”Datatjänster”); samt alla e-postmeddelanden eller andra meddelanden som vi skickar till dig som länkar eller hänvisar till denna sekretesspolicy (kollektivt, inklusive webbplatsen, mjukvaruapparna, Dexcom-produkter, datatjänsterna och meddelanden vi skickar till dig, ”Dexcom-produkter och -tjänster”).

Vi hänvisar till varje användare av våra produkter och tjänster, och alla föräldrar eller vårdnadshavare som agerar å sådana användares vägnar, som ”du” eller som en ”Användare”. Vi hänvisar också till ett företag för vars räkning en användare använder Dexcom-produkter eller -tjänster som ”du” eller en ”Användare”. Den Dexcom-produkt som användes av Användaren för vilken receptet utfärdades, eller som utanför USA är juridiskt behörig att använda Dexcom-produkten, kallas för ”Användarenhet”. Denna Sekretesspolicy lyder under de tillämpliga Användarvillkoren för Dexcom som finns på www.dexcom.com för ditt geografiska område, och om det finns en konflikt mellan denna Sekretesspolicy och Dexcoms Användarvillkor så kommer villkoren i denna Sekretesspolicy att gälla. I jurisdiktioner där så gäller så godkänner du genom användning av någon Dexcom-produkt eller tjänst villkoren i denna Sekretesspolicy.

Information som vi tar emot. Om din jurisdiktion kräver bekräftande uttryckligt samtycke i enlighet med en eller flera av villkoren i denna Sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till insamling och användning av personuppgifter (definierat nedan), gäller nämnda term(er) endast vid ditt uttryckliga samtycke. Du ger ditt uttryckliga samtycke när du väljer ”Acceptera” på denna Sekretesspolicy i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

De personuppgifter som vi får om dig (som vi kollektivt kallar din ”Personliga information”) innehåller information om registrering och beställningar, återkopplingsinformation, information om datatjänster, information om användning och härledd Information:

”Registrering och beställningsinformation” är information som du måste tillhandahålla för att registrera dig hos oss, när du registrerar dig med Dexcom i samband med din användning av en Dexcom-produkt eller tjänst eller när du skickar information till Dexcom för att beställa Dexcom-produkter eller tjänster från Dexcom. Denna information kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter, information om betalning inklusive din sjukförsäkringsleverantör, om sådan finns, samt information om din användning av Dexcom-produkter och tjänster, inklusive Användarenhetens serienummer.

”Återkopplingsinformation” är information som du lämnar till oss i samband med din användning av Dexcom-produkter och tjänster, antingen genom vår hemsida, genom våra datatjänster, eller annorstädes, angående Dexcom-produkter och tjänster, eller andra frågor som rör oss och vår verksamhet, inklusive metadata avseende denna information.

”Information från datatjänster” är information vi erhåller och överför genom våra produkter och tjänster, inklusive:

 • Glukosavläsningar;
 • Information i samband med varje glukosavläsning, inklusive datum, tid och apparatidentifierare;
 • Tröskelvärden som införts i Datatjänster eller Mjukvaruappar och anmälningar som härrör från dessa tröskelvärden;
 • Alla data som genereras eller används av dina Dexcom-produkter för att producera annan Datatjänstinformation eller som annars är tillgänglig för oss genom dina Dexcom-produkter, till exempel data som används för teknisk support;
 • Information som tillhandahållits av dig eller om dig av någon annan person du har utsett för att ta emot några av dina Personuppgifter genom funktionaliteten av en Dexcom-produkt eller tjänst (vi kallar varje sådan person en "Utsedd mottagare").
 • Information från en tredje parts datatjänst som du auktoriserar att utlämnas till oss, antingen genom tredje partens datatjänst eller genom ett alternativ som vi gör tillgängligt för dig genom våra Datatjänster (vi kallar varje sådan tredje parts datatjänst som du godkänner att ge information till oss, eller som du ger oss behörighet att tillhandahålla din information till, en ”Utsedd tredje parts tjänst”).

”Användningsinformation” inkluderar:

 • Information vi får från datorn, mobiltelefonen eller någon annan enhet som du använder i samband med Dexcom-produkter och tjänster och information som vi får från dessa produkter och tjänster avseende din användning, vilket kan inkludera din IP-adress och annan information om din dator, din Internettjänst, vilken webbläsare du använder och dina aktiviteter medan du använder Dexcom-produkter och tjänster, såsom hur ofta du öppnar våra Mjukvaruappar, dina inställningar och annan verksamhet avseende din användning av Dexcom-produkter och Tjänster;
 • Information vi tar emot från dig i samband med vår begäran om kommentarer eller återkoppling angående tredje parter;
 • Information vi får från annonsörer och andra tredje parter när du klickar på annonser eller länkar till tredje parts webbplatser medan du använder Dexcom-produkter och tjänster, inklusive sidorna du besöker, din aktivitet på dessa sidor och dina inköp eller andra transaktioner med dessa tredje parter.

”Härledd information” är information som vi skapar genom att kombinera och/eller analysera vissa, eller alla, dina Personuppgifter.

Om någon av de Personuppgifter som beskrivs ovan inte avslöjar din identitet, kan vi använda sådan ”Annan information” för alla ändamål, utom där vi måste göra annorledes enligt tillämplig lag. Om vi måste behandla Annan information som om den vore Personuppgifter enligt gällande lag så kan vi använda den för alla syften för vilka vi använder och lämnar ut Personuppgifter.

Dina rättigheter och skyldigheter

I allmänhet har du alltid rätt att ha tillgång till dina Personuppgifter. Du har rätt att begära rättelser, radering, överföra en del av denna information till andra organisationer eller begränsa dess bearbetning. Du kan också ha rätt att invända mot vissa former av bearbetning och, där vi har bett om ditt samtycke till att behandla dina uppgifter, att ta tillbaka detta samtycke. Dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer – exempelvis där behandling av din förfrågan skulle avslöja Personuppgifter om en annan person eller där vi kan demonstrera att vi har ett rättsligt krav att behandla dina data. I vissa fall kan detta innebära att vi ska kunna spara data även om du återkallar ditt medgivande. Om du vill ha information om eventuella begränsningar av dina rättigheter kan du kontakta vårt Sekretessteam. Mer ingående:

 • Du kan uppdatera din registrerings- och beställningsinformation när som helst genom att logga in på ditt konto på vår hemsida, och du samtycker till att alltid hålla din registrerings- och beställningsinformation uppdaterad medan kontot är aktivt.
 • Genom ditt användarkonto kan du granska, uppdatera och radera vissa Personuppgifter, och genom att stänga ditt Användarkonto kan du avsluta din användning av vissa Dexcom-tjänster. Genom funktionerna i vissa Datatjänster kan du kanske granska, uppdatera och ta bort vissa tillstånd att dela eller använda Personuppgifter, och du kan avsluta din användning av vissa Datatjänster via Datatjänsten. Du kan också avsluta din användning av en Mjukvaruapp, eller en Datatjänst som kräver en Mjukvaruapp, genom att ta bort appens programvara från din dator, telefon eller annan enhet som den är installerad på.
 • Du kan också granska, korrigera, uppdatera, förbjuda eller radera dina Personuppgifter eller dra tillbaka ditt samtycke som tidigare givits till oss genom att kontakta oss på privacy@dexcom.com. I din begäran ber vi dig att klargöra vilka Personuppgifter som du skulle vilja ändra, om du vill att dina Personuppgifter ska vara otillåtna i vår databas, eller låt oss veta vilka övriga begränsningar du vill sätta på vår användning av dina Personuppgifter. För din säkerhet kan vi bara genomföra förfrågningar med hänsyn till Personuppgifter i samband med den exakta e-postadress som du använder för att skicka oss din begäran, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi genomför din begäran. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart som möjligt. Observera att vi kan behöva spara viss information för våra register eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du begärde denna ändring eller borttagning. Det kan också finnas restinformation som blir kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
 • Om du skickar några Personuppgifter som härrör till andra människor till oss eller till våra tjänsteleverantörer så intygar du att du har befogenhet att göra så och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna Sekretesspolicy.
 • Om vi behöver dina Personuppgifter för att följa rättsliga bestämmelser eller avtalsbestämmelser så är tillhandahållandet av sådana uppgifter obligatoriskt: om inte sådana uppgifter lämnas så vi kommer inte att kunna hantera relationen, eller möta våra skyldigheter. I alla andra fall tillhandahålls begärda Personuppgifter frivilligt.

Vad vi gör med informationen vi samlar (syftet med insamlingen och användningen av dina personuppgifter)

Registrerings- och beställningsinformation: Vi samlar in och använder registrerings- och beställningsinformation för att hantera ditt konto och de Dexcom-produkter och tjänster som gäller för dig, och vidare som beskrivs nedan. Vi samlar in och använder också din e-postadress för att kontakta dig angående ditt konto. Vi gör inte någon registrerings- och beställningsinformation offentlig. Vi kommer att samla in och använda ditt Användarkonto-, Registrerings- och beställningsinformation för att länka din användning av Dexcom-tjänster och Mjukvaruappar med din användning av Dexcom-produkter, och de kan nås av vår personal som tillhandahåller Dexcom-tjänster.

Återkopplingsinformation: du behöver inte ge oss någon Återkopplingsinformation, men om du väljer att göra det så ger du den till oss för vår användning som vi bestämmer, så länge som vi inte identifierar dig eller inkluderar någon information som kan användas för att identifiera dig. Återkopplingsinformation kan användas och samlas in av oss och tillhandahållas av oss till våra kunder och tredje part, i den form du ger såväl som i utdrag, aggregerade och anonymiserade former, med eller utan tillskrivande till dig som källan. Vi kan också använda återkopplingsinformationen i vår reklam, marknadsföring och annan kommunikation med allmänheten och i våra affärsrelationer samt i vår interna kommunikation, och i alla dessa fall utan tillskrivande till dig som källa. Dessutom kan vi identifiera dig som källa för Återkopplingsinformation i den utsträckning som samtycker du till denna identifiering.

Information från datatjänster: Vi samlar in och använder information från datatjänster och lagrar den på våra servrar, behandlar den med hjälp av datatjänster och överlämnar den till Användaren och varje Utsedd mottagare och Utsedda tredje parts tjänster, såsom tillämpligt för Dexcom-produkter och tjänster som efterfrågas av dig. Vi kan använda Datatjänstinformation i samband med vårt tillhandahållande av Datatjänster och för vår verksamhet, administration och produktutveckling, underhåll och support i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Användningsinformation: Vi samlar in och använder Användningsinformation och lagrar den på våra servrar, behandlar den med hjälp av våra system och analyserar den för våra affärssyften. Vi avslöjar inte någon användningsinformation för tredje parter som kan identifiera dig (förutom vad som tillåts i denna Sekretesspolicy).

Härledd information: Vi kan komma att samla in och använda Härledd information för att se vilken information, inklusive Utskick (som definieras i nästa avsnitt), som ska skickas till dig, till offentliga eller inriktade grupper, och för våra affärssyften i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i denna Sekretesspolicy.

Personuppgifter och Utskick: Enligt vad tillämplig lag tillåter så kan vi samla in och använda Personuppgifter om dig och dina Utsedda mottagare, i förekommande fall, för att avgöra vilka e-postmeddelanden och anslag vi skickar till dig och dina Utsedda mottagare, i förekommande fall, inklusive e-post och meddelanden angående möjligheter som har att göra med våra Produkter och tjänster (vi hänvisar till dessa e-postmeddelanden som ”Utskick”). Som tillåtet enligt tillämplig lag kan vi även dela din e-postadress eller annan registrering och beställningsinformation med tjänsteleverantörer av tredje part som agerar å våra vägnar och som vi anställer i syfte att tillhandahålla dig med Utskick som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du vill avstå från (eller om du befinner dig i en jurisdiktion som kräver uttryckligt samtycke och du vill återkalla samtycket du lämnat) vår delning av din information med tredje part för dessa ändamål, ber vi dig att kontakta oss genom att:

 • Om du befinner dig i något annat land än Kanada kan du kontakta oss via e-post på gdpr@dexcom.com eller via brev till den adress som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan; eller
 • Om du befinner dig i Kanada, ber vi dig att kontakta oss via e-post på gdpr@dexcom.com; via brev till
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4; eller telefon på 1-844-832-1810.

Kom ihåg att om du väljer bort att ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss så kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden, från vilka du inte kan avanmäla dig. Vi kommer inte att dela dina Personuppgifter med tredje part så att den kan kontakta dig för sin egen räkning utan ditt medgivande.

Om du befinner dig i Sydkorea eller Japan samlar vi varken in, använder eller delar dina personuppgifter för att tillhandahålla utskick. Kontakta distributören från vilken du har mottagit din Dexcom-produkt med avseende på frågor som rör marknadsföring eller läs dess sekretesspolicy.

Personuppgifter och din Dexcom-upplevelse: Vi kan samla in och använda Personuppgifter som tillhör dig och dina utsedda mottagare, i vissa fall, för att, i vissa fall, skräddarsy för dig och dina utsedda mottagare, upplevelsen när du använder Dexcom-produkter eller tjänster och det innehåll som visas när du använder Dexcom-produkter eller tjänster. Vi kan samla in och använda Personuppgifter i enlighet med tillämpliga datasekretesslagar för att hantera våra Produkter och tjänster, inklusive Webbplatsen, för att förbättra vår verksamhet och tillhandahålla nya funktioner på webbplatsen och våra produkter och tjänster, och annars hantera vår verksamhet.

Andra tredje parter: I vår vanliga verksamhet kommer vi att samla in och använda leverantörer för att utföra tjänster eller funktioner åt oss. Vi kommer inte att låta dessa tredje parter behålla, använda eller avslöja dina Personuppgifter med undantag för att tillhandahålla tjänsterna vi har bett dem att göra. Vi kan tillhandahålla dina Personuppgifter till ett annat företag i samband med en företagsförsäljning, fusion, förvärv eller upplösning som involverar Dexcom.

Brottsbekämpande och lagförande: Vi kommer att samla in och använda och lämna ut Personuppgifter som vi är skyldiga att göra enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt hemland, och kan avslöja Personuppgifter när så begärs av brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland, eller när vi fastställer att sådant utlämnande är lämpligt under omständigheterna; i varje enskilt fall i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi kan samla in och använda och lämna ut Personuppgifter för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom eller de hos våra dotterbolag, dig eller andra; för att skydda vår verksamhet eller den hos något av våra dotterbolag: för att genomdriva denna Sekretesspolicy; och för att låta oss fullfölja tillgängliga lösningar eller begränsa de skador som vi kan lida; i varje enskilt fall i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Avidentifiering: Vi kan ”avidentifiera” Personuppgifter genom att avlägsna information som kan identifiera dig, och vi kan använda sådan avidentifierad information för alla syften, utom där vi krävs göra annorledes enligt tillämplig lag.

Andra användningsområden: Vi kan samla in och använda dina Personuppgifter för andra ändamål än de som är tillåtna i denna Sekretesspolicy, men endast efter att du samtycker till sådan användning.

Rättsliga grunder för bearbetning

Vi behöver spara, behandla och överföra dina Personuppgifter men endast för legitima affärsändamål i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer, och de lämnas ut endast under behovsenlig behörighet till de som har tillstånd för att använda dem för dessa ändamål.

Vi behandlar de Personuppgifter som anges ovan för följande ändamål:

 • Som krävs för att upprätta och utföra en avtalsenlig relation, för att bibehålla eller avsluta den och se till att vi kan hantera ditt konto och de Dexcom-produkter och tjänster som gäller för dig.
 • Som krävs av oss för att aktivera vår verksamhet och utöva våra legitima intressen, och där våra intressen inte uppvägs av din rätt till uppgiftsskydd. Om du behöver ytterligare information om processen runt balans mellan berättigade intressen ber vi dig att kontakta vårt Sekretessteam.
 • Överensstämmelse med tillämpliga lagar och skydd av våra legitima affärsintressen, juridiska rättigheter och skyldigheter.
 • Där du har givit samtycke.

Vad som händer med information du delar med andra

Vi har ingen kontroll över Utsedda mottagare, och när en Utsedd mottagare tar emot din Datatjänstinformation så är den Utsedda mottagarens användning mellan dig och den Utsedda mottagaren. Vi verifierar inte kontaktinformationen du anger för varje Utsedd mottagare. När du tillhandahåller sådan kontaktinformation, tills du avslutar beteckningen, så kommer vi att skicka Datatjänstinformation till den kontaktinformation som du har angett, och du ansvarar för riktigheten i denna information.

Dina Utsedda mottagare kan dela dina Personuppgifter med Dexcom för syften som gäller deras användning av Dexcom-produkter och tjänster, och vi kommer att använda sådana Personuppgifter om dig i enlighet med denna Sekretesspolicy. Om dina Utsedda mottagare har dina Personuppgifter så godkänner du härmed att de ska tillhandahålla sådana Personuppgifter till oss enligt deras och våra behov.

När du delar Personuppgifter med tredje part, inklusive Utsedda tredje parts tjänster, har vi ingen kontroll över dessa Personuppgifter och hur de används av någon sådan tredje part. Du bör hänvisa till användarvillkor, sekretesspolicy och andra bestämmelser för varje tredje parts webbplatser till vilken du tillhandahåller några Personuppgifter själv, och för alla Utsedda tredje parts tjänster du auktoriserar.

Du kan, efter eget gottfinnande, välja att vissa av våra Mjukvaruappar kan få dela glukosvärden och andra Personuppgifter med Apple Hälsa-appen och andra Utsedda tredje parts tjänster som lagrar eller överför sådana avläsningar. När vår Mjukvaruapp delar sådana avläsningar och andra Personuppgifter, så har vi inte längre någon kontroll över dessa avläsningar och andra Personuppgifter, och användning av eller åtkomst till sådana avläsningar och Personuppgifter, så du bör förstå villkoren för användning av varje tredje parts produkter och sekretesspolicyn som gäller för varje part innan du väljer att låta vår Mjukvaruapp dela dina Personuppgifter med sådan tredje part eller med Utsedda tredje parts tjänster.

Vem vi kommer att dela dina Personuppgiftermed

De flesta av dina Personuppgifter kommer att förbli hos oss, men vi kan dela dina Personuppgifter för de ovannämnda syftena med följande mottagare:

 • Dotterbolag: Vi kan dela dina Personuppgifter med andra koncernbolag inom eller utanför landet där du bor endast om det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i detta meddelande och i enlighet med tillämplig lagstiftning och andra åtaganden som vi kanske har gett dig. Dessa enheter är skyldiga, som krävs enligt lag, att se till att Personuppgifter skyddas i överensstämmelse med EU-normerna som förklaras nedan samt tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer i andra jurisdiktioner.
  • Om du befinner dig i Sydkorea eller Japan är Dexcom Inc.s dotterbolag med vilket dina personuppgifter kan delas, Dexcom UK Limited (för att lagra och analysera data avseende klagomål relaterade till dina Dexcom-enheter, rapportera till USA:s US Food and Drug Administration (FDA) och behålla affärshandlingar i enlighet med lämplig affärspraxis). Dexcom, Inc. och FDA är belägna i USA; och Dexcom UK Limited är belägna Storbritannien.
 • Tjänsteleverantörer: Personuppgifter kan även delas med tjänsteleverantörer som tredje part, som kommer att behandla det å våra vägnar enligt skälen ovan. Sådana tredje parter omfattar, men begränsas inte till, leverantörer av lönetjänster, IT-serviceleverantörer, resebyråer och resetjänstleverantörer, banker, kreditkortsföretag, mäklare, utbildningsanordnare, leverantörer av undersökningstjänster, utredare och data-webbhotell och
  • Om du befinner dig i Sydkorea är dessa tjänsteleverantörer Google i Tyskland (för att lagra data i molnet och utföra analyser) Amazon Web Services, Inc. i Tyskland (för att lagra data i molnet och utföra analyser); Oracle America, Inc. i USA med tjänster i Tyskland (att ta emot, behandla och dokumentera klagomål och frågor om Dexcoms produkter och tjänster); och SendGrid, Inc. i Storbritannien (för att styra e-post och kommunikation som du initierar genom Clarity.)
  • Om du befinner dig i Japan är dessa tjänsteleverantörer Google (för att lagra data i molnet och utföra analyser); Oracle America, Inc. i USA med tjänster i Tyskland (att ta emot, behandla och dokumentera klagomål och frågor om Dexcoms produkter och tjänster); och SendGrid, Inc. i Storbritannien (för att styra e-post och kommunikation som du initierar genom Clarity.)
 • Statliga myndigheter/brottsbekämpande myndigheter: Personuppgifter kan delas med statliga myndigheter och/eller brottsbekämpande myndigheter om det krävs enligt ovan, om föreskrivs enligt lag eller om det behövs för det rättsliga skyddet för våra legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar.
  • Om du befinner dig i Sydkorea, inkluderar dessa myndigheter FDA.
  • Om du befinner dig i Japan, inkluderar dessa myndigheter FDA, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency och Ministry of Health, Labour and Welfare.
 • Andra utomstående tredje parter. Vi kan avslöja dina Personuppgifter, om det krävs enligt syftena ovan, om det föreskrivs enligt lag eller om det behövs för det rättsliga skyddet för våra legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar.
  • Om du befinner dig i Sydkorea och du kontaktar oss angående Dexcoms produkter och tjänster, vidarebefordrar vi din korrespondens (inklusive personuppgifter som du har tillhandahållit inom sådan korrespondens) till Huons Co., Ltd. (”Huons”) för att göra det möjligt för dem att administrera, hantera och betjäna kundrelationen med dig; och Synex Consulting Ltd. (”Synex”) så att de kan utföra sin regelbundna rapportering. Huons och Synexs insamling, användning och lagring av dina meddelanden regleras av deras respektive sekretesspolicy.
  • Om du befinner dig i Japan och kontaktar oss angående Dexcoms produkter och tjänster, skickar vi din korrespondens (inklusive Personuppgifter) som du har lämnat inom sådan korrespondens) till Terumo Corporation (”Terumo”) för att underlätta administration, hanteringen och betjäningen av den kundrelation som du har med distributören från vilken du har fått dina Dexcom-produkter och tjänster; och Cobridge Co. Ltd. (”Cobridge”) så att de kan utföra sin regelbundna rapportering. Terumos och Cobridges insamling, användning och lagring av dina meddelanden regleras av deras respektive sekretesspolicy.

Om du bor i ett land annat än Sydkorea eller Japan, kan en lista av de tredje parter, eller kategorier av tredje parter, som behandlar Personuppgifter kan erhållas på begäran från Sekretessteamet.

Cookies och andra tekniker

Om du är bosatt i Europeiska Unionen, vänligen besök About Cookies (Om cookies) för information om vår användning av cookies och andra spårningstekniker, avseende din användning av våra produkter och tjänster.

Om du är bosatt i Förenta Staterna eller någon annan jurisdiktion utanför Europeiska Unionen så följer en beskrivning nedan av hur vi använder cookies och andra liknande tekniker i samband med våra produkter och tjänster.

Cookies: Cookies är delar av information som lagras direkt på datorn som du använder. Cookies tillåter oss att samla in information såsom typ av webbläsare, tid du spenderar på Tjänsterna, besökta sidor, språkinställningar och andra anonyma trafikdata. Vi och våra tjänsteleverantörer använder informationen av säkerhetsskäl, för att underlätta navigering, för att visa information mer effektivt och för att anpassa din upplevelse medan du använder Tjänsterna. Vi använder också cookies för att samla in statistisk information om användning av Produkter och tjänster för att ständigt förbättra deras design och funktionalitet, för att förstå hur de används, och för att hjälpa oss att lösa frågor om dem. Cookies gör det också möjligt för oss att välja vilka av våra annonser eller erbjudanden som är mest sannolika att tilltala dig och visa dem medan du använder våra Produkter och tjänster.

Om du inte vill att information samlas in med hjälp av cookies så finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt nekar cookies eller ges möjlighet att avböja eller godta överföring till din dator av en viss cookie (eller cookies) från en viss webbplats. Du kan också Klicka här om du vill ha mer information. Men om du inte godtar dessa cookies kan du uppleva vissa olägenheter i din användning av våra Produkter och tjänster. Exempelvis kanske vi inte kan känna igen din dator, och du kan behöva logga in varje gång du besöker.

Våra Produkter och tjänster har för närvarande inte förmågan att erkänna och hedra webbläsarens do-not-track-signaler.

Analys: Vi kan använda tredje parts analysverktyg såsom Google Analytics i samband med våra Produkter och tjänster. Sådana tjänster från tredje part kan använda cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera information om användning av Produkter och tjänster och att rapportera om aktiviteter och trender. Sådana tjänster kan också samla in information om användning av andra webbplatser, appar och onlinetjänster. För mer information om Google Analytics, vänligen klicka här. Du kan hämta webbläsartillägget som låter dig välja bort Google Analytics genom att klicka här.

Användning av pixeltaggar och andra liknande teknologier: Pixeltaggar (även kända som web beacons och transparenta GIF-filer) kan användas i samband med några av våra produkter och tjänster för att, bland annat, spåra våra användares handlingar (inklusive e-postmottagare), mäta framgången av våra marknadsföringskampanjer och sammanställa statistik om användning och svarsfrekvenser.

Användning av Adobe Flash-teknologier (inklusive Flash lokalt delade objekt ("Flash LSOer")) och andra liknande teknologier: Vi kan använda Flash LSOer och andra teknologier för att, bland annat, samla in och lagra information om din användning av våra Produkter och tjänster. Om du inte vill att Flash LSOer lagras på din dator så kan du justera inställningarna för din Flash-spelare till att blockera lagring av Flash LSO med hjälp av verktygen som ingår i Website Storage Settings Panel (Panelen för Webbplatsers lagringsinställningar). Du kan också styra Flash LSOer genom att gå till Global Storage Settings Panel (Panelen för Allmänna lagringsinställningar) och sedan följa instruktionerna (som kan inkludera instruktioner som exempelvis förklarar hur man tar bort befintliga Flash LSOer (kallad ”information” på webbplatsen för Macromedia), hur man förhindrar att Flash LSOer placeras på datorn utan ditt medgivande, och (för Flash Player 8 och senare) hur man kan blockera Flash LSOer som inte levereras av operatören av den sida du är på vid den tiden). Observera att inställningar i Flash Player som begränsar godkännandet av Flash LSOer kan minska eller hindra funktionaliteten i vissa Flash-applikationer.

Intressebaserad reklam: Vi kan använda reklamföretag av tredje part för att visa annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du ser och använder våra Produkter och tjänster och andra webbplatser eller onlinetjänster, baserat på information som rör din tillgång till och användning av Produkter och tjänster och andra webbplatser och tjänster. För att göra detta så kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (inklusive genom användning av pixeltaggar). Om du vill ha mer information om denna procedur och lära dig mer om dina val i samband med den, besök Network Advertising Initiative opt out site (Network Advertising Initiatives avanmälningssida) och Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Digital Advertising Alliances självregleringprogram).

HIPAA

Vi kan få vissa hälsouppgifter som är ”skyddad hälsoinformation” under Health Insurance Portability och Accountability Act 1996 (”HIPAA”). När vi får skyddad hälsoinformation så kommer denna information att omfattas av kraven i HIPAA och HITECH Act och de förordningar som bemyndigas under var och en av dessa akter.

När du väljer att dela din skyddade hälsoinformation med en Utsedd tjänst av tredje part, såsom genom Apple Hälsa-appen, så väljer du att lämna dina uppgifter till en tredje part som inte omfattas av kraven i HIPAA, HITECH-lagen och de förordningar som bemyndigas under var och en av dessa akter. Du styr den information som tillhandahålls, och ditt tillstånd fortsätter tills du återkallar det via appen, Dexcom Service eller någon annan komponent där du gjort valet. Vad den Utsedda tredje parts tjänsten kan göra med din skyddade hälsoinformation bestäms av de villkor som gäller för den Utsedda tredje parts tjänsten och vi kontrollerar inte denna användning. Du förstår att ditt återkallande inte påverkar information som redan har delats till den Utsedda tredje parts tjänsten, men avslutar ytterligare tillhandahållande av information. Huruvida du väljer att dela eller inte dela din skyddade hälsoinformation med en Utsedd tredje parts tjänst har inte någon effekt på de Dexcom-produkter och tjänster som du kan ha rätt att använda.

Läs mer om integritet

Barns integritetsskydd online: Dexcom låter inte någon person under 18 år (eller 20 år om du bor i Japan) prenumerera direkt på Dexcom-tjänster eller mjukvaruappar eller direkt köpa Dexcom-produkter. En förälder eller förmyndare kan prenumerera för en användare som är under 18 (eller 20 om användaren bor i Japan), men ingen person under 18 (eller 20 om personen bor i Japan) är tillåten att använda Dexcom-produkter eller tjänster utan uttryckligt tillstånd från en förälder eller förmyndare till villkoren i avtalet som kräver, bland annat, att föräldern eller målsman ansvarar för att utse Utsedda mottagare, ansluta användarens enhet till Dexcom-tjänster eller mjukvaruappar, interagera på alla sätt med Dexcom-tjänster och mjukvaruappar och att säkerställa att all kommunikation med oss kommer från denna förälder eller vårdnadshavare och inte från personen under 18 (eller 20 om personen bor i Japan).

Vuxna med vårdnadshavare, konservatorer eller andra juridisk övervakning: Dexcom tillåter inte en person att prenumerera direkt på Dexcom-tjänster eller Mjukvaruappar eller direkt köpa Dexcom-produkter om personen saknar rättslig kompetens att ingå ett kontrakt och vara bunden av villkoren i avtalet. Vårdnadshavare, konservator eller annan person med laglig rätt att göra så, kan prenumerera för en Användare som saknar juridisk kompetens att ingå avtal och vara bunden av villkoren i avtalet, men ingen sådan användare tillåts att använda Dexcom-tjänster eller mjukvaruappar utan en uttrycklig överenskommelse från vårdnadshavare, konservator eller annan person med laglig rätt att tillhandahålla sådana avtal med villkoren i avtalet, som bland annat kräver att denna vårdnadshavare eller annan person ska ansvara för att utse Utsedda mottagare, ansluta användarens enhet till Dexcom-tjänster och mjukvaruappar, interagera på alla sätt med Dexcom-tjänster och mjukvaruappar och att säkerställa att all kommunikation med oss kommer från denna målsman eller annan person och inte från Användaren som saknar juridisk kompetens.

Nätfiske: Vi begär inte och kommer inte att begära, vid något tillfälle, Registrerings- och beställningsinformation i ett osäkert eller oönskat meddelande via e-post eller telefon. Identitetsstöld och den praxis som för närvarande kallas ”nätfiske” är av stort intresse för oss. Skydd av information för att skydda dig från identitetsstöld är en prioritet för oss. För mer information om nätfiske, besök webbplatsen för den Federala handelskommissionen.

Säkerhet: Dexcom använder kommersiellt rimliga krav på teknik och driftsäkerhet för att skydda Personuppgifter inom vår organisation. Personuppgifter som överförs genom Dexcom-produkter och tjänster sänds i krypterad form. Tyvärr kan inga dataöverförings- eller lagringssystem garanteras vara 100 % säkra. Om du känner att din interaktion med oss inte längre är säker, meddela oss omedelbart enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Länkar till tredje parts webbplatser: Dexcom-produkter och tjänster kan innehålla länkar till webbplatser, program eller andra objekt tillhörande tredje part. Vi tar inget ansvar för informationsbruket på dessa webbplatser, program eller andra objekt, och införandet av en länk innebär inte vårt godkännande av den länkade webbplatsen eller tjänsten. Dessutom gäller inte denna Sekretesspolicy för sekretess, information eller andra metoder av tredje part, inklusive tredje parter som driver någon webbplats eller tjänst till vilken våra produkter eller tjänster länkar eller någon tredje parts leverantör av en app, sociala medieplattformar, operativsystem, trådlösa tjänster eller enhet. Vi uppmuntrar dig att granska varje tredje parts sekretesspolicy innan du avslöja några personuppgifter till någon tredje part eller använder deras produkter eller tjänster.

Do Not Track-notis: I enlighet med ändringsförslagen för Do-Not-Track till Kaliforniens Online Privacy Protection Act så meddelar vi att vi inte för närvarande svarar på "do not track"-signaler eller liknande meddelanden från din webbläsare.

Retention: Vi sparar dina Personuppgifter för perioden som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy om inte en annan lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Säga upp ditt konto

Du kan säga upp ditt Dexcom-konto genom att följa instruktionerna på lämplig sida på vår Webbplats. Följare kan säga upp deras Följare-status genom att ta bort Användaren i gällande Dexcom Service eller genom att avinstallera den tillämpliga Mjukvaruappen.

När du säger upp ditt konto, tar vi bort dina personuppgifter, med undantag av vad lagen kräver eller tillåter. Vi tar bort dina personuppgifter när den gällande lagringsperioden löper ut genom att förstöra elektroniska filformat på ett säkert sätt och pulveriserar eller bränna skriftliga filformat.

Du kan kontakta oss på den e-post eller postadress som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan för att begära att vi raderar dina Personuppgifter, och vi kommer att försöka ta bort din information från våra aktiva system snabbt.

Förfrågningar om informationsrättigheter för alla jurisdiktioner

Om du vill lämna in en förfrågan om att utöva de informationsrättigheter som gäller för dig (eller din anhöriga om du är en förmyndare som utövar informationsrättigheter för anhörigs räkning), kan du kontakta oss på gdpr@dexcom.com och inkludera följande information:

 • För- och efternamn
 • Användarnamn som är kopplat till berört konto
 • Födelsedatum
 • Bosättningsland
 • E-postadress som är kopplad till berört konto
 • Relation till patienten (t.ex. jag själv, förmyndare, o.s.v.)
 • Detaljer om din förfrågan

Gränsöverskridande överföring

Dina Personuppgifter kan lagras och behandlas i varje land där vi har faciliteter eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och när du använder Dexcom-produkter och tjänster så samtycker du till överföring av information till länder utanför ditt hemland genom att använda Dexcoms produkter och tjänster eller, om du befinner i en jurisdiktion som kräver samtycke, genom att tillhandahålla ditt uttryckliga samtycke. De länder som dina personuppgifter överförs till kan ha olika regler för dataskydd än landets egna.

För personuppgifter som DexCom, Inc. tar emot från dotterbolag och företag inom Europeiska Unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och Schweiz har DexCom, Inc. åtagit sig att hantera sådana personuppgifter i enlighet med Europeiska lagprinciper för internationella överföringar såsom EUs standardavtalsklausuler eller Privacy Shield, som beskrivs vidare nedan.

Sekretesskydd

DexCom kan få Personuppgifter av invånarna i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), som omfattar de 28 EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein från tredje parter eller direkt från dessa invånare, inklusive namn, adress, e-post och telefonnummer, beställningsinformation samt information om medicinska förhållanden eller hälsoförhållanden som anses vara känslig information. Vi hänvisar till sådana Personuppgifter som ”Europeiska personuppgifter”. Vi inser att lagarna inom Europeiska Gemenskapen begränsar företag inom EES från överföring av europeiska Personuppgifter till Förenta Staterna om det inte finns ”adekvat skyddsnivå” för sådana europeiska Personuppgifter. För att tillhandahålla sådant adekvat skydd där vi inte har etablerat andra skydd för europeiska Personuppgifter som uppfyller kraven i tillämpliga sekretesslagar, eftersom vi är föremål för de undersökande och verkställande befogenheterna hos den amerikanska Federal Trade-Kommissionen, följer vi EU-US Privacy Shield-ramen (”Privacy Shield”) som den publicerats av det amerikanska handelsdepartementet (www.privacyshield.gov) avseende europeiska personuppgifter som vi får in. Exempelvis kan vi under en specifik omständighet ge godtycke till ett standardkontrakt som godkänts av Europeiska Kommissionen (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm), och villkoren för detta modellkontrakt skulle då gälla i denna omständighet.

Privacy Shield-principer

DexCom följer EU-US Privacy Shield-ramen som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från Europeiska Unionens medlemsstater. DexCom har intygat att det följer Privacy Shields principer för meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång, och tillflykt, verkställighet och ansvar. Om det finns någon konflikt mellan reglerna i denna Sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna så ska Privacy Shield-principerna styra. För att läsa mer om Privacy Shield-programmet och se vår sida om certifiering, besök https://www.privacyshield.gov/

Notera

Vi deltar i Privacy Shield tillsammans med våra dotterbolag. Privacy Shield-listan finns på webbplatsen som upprätthålls av det amerikanska handelsdepartementet: https://www.privacyshield.gov/list.

DexCom tillverkar, distribuerar och stöder Dexcom-produkter som är kontinuerliga glukosmätare (”Dexcom CGM:er”). DexCom CGM:er mäter användarens blodsockernivåer regelbundet. Vi distribuerar och stödjer också Mjukvaruappar som tar emot, lagrar, behandlar och överför användarens blodsockernivåer som de mäts upp av Dexcom CGM:er och annan information för att hjälpa användarna av Dexcom CGM:er och deras vårdgivare och andra de utser för att hantera deras glukosnivåer. Vi samlar in och använder europeiska Personuppgifter i samband med användningen av sådana Mjukvaruappar, för att kommunicera med användare om deras användning av Dexcom-produkter och Mjukvaruappar, för att ge information om nya Dexcom-produkter och Mjukvaruappar, och för att genomföra relaterade aktiviteter för legitima affärsändamål. Vi avslöjar också europeiska Personuppgifter som svar på begäran av offentliga myndigheter, inbegripet för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpande krav.

Vi kan också samla in och behandla mänskliga resursers europeiska Personuppgifter under iakttagande av Privacy Shield.

Val

I enlighet med kraven i Privacy Shield kommer vi att erbjuda personer vars europeiska Personuppgifter är i vår ägo möjlighet att välja bort (”opt out”) huruvida personens europeiska Personuppgifter ska lämnas ut till tredje part eller användas för ett ändamål som är väsentligt annorlunda från det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in eller därefter godkändes av personen.

Känslig information inhämtar vi efter jakande uttryckligt samtycke (opt in) från personer om deras europeiska Personuppgifter ska lämnas ut till tredje part eller användas för andra syften än dem för vilka de ursprungligen insamlades eller senare auktoriserat av individerna genom utövande av inval. Vi kommer att behandla europeiska Personuppgifter vi får från tredje part som känsliga, där den tredje parten identifierar och behandlar dem som känsliga.

För jurisdiktioner som kräver bekräftande uttryckligt samtycke för att behandla eller dela dina Personuppgifter, kommer vi även att erhålla ditt bekräftande uttryckliga samtycke i den utsträckning som krävs innan dina Personuppgifter behandlas eller delas.

Ansvarsskyldighet för vidareöverföring

För att överföra personuppgifter till en tredje part som agerar som en registeransvarig, så kommer att vi följa principerna för Meddelanden och val. Vi kommer även att ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige av tredje part som ser till att sådana uppgifter endast får behandlas för begränsade och angivna ändamål som är förenliga med samtycke som tillhandahålls av individen och att mottagaren kommer att ge minst samma nivå av skydd som Privacy Shield, och som kommer att meddela oss om den beslutar att den inte längre kan uppfylla denna skyldighet. Avtalet ska föreskriva att när en sådan bestämning görs så upphör den personuppgiftsansvariga av tredje parts behandling eller så vidtar de andra rimliga och lämpliga åtgärder för att åtgärda.

För att överföra Personuppgifter till en tredje part som agerar som ombud kommer vi att: (i) överföra sådana uppgifter endast för begränsade och angivna ändamål; (ii) fastställa att ombudet är skyldig att tillhandahålla minst samma nivå av integritetsskydd som krävs av Privacy Shield; (iii) vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att ombudet effektivt behandlar de personuppgifter som överförts i enlighet med våra skyldigheter enligt Privacy Shield; (iv) kräva att ombudet meddelar oss om den beslutar att den inte längre kan uppfylla sin skyldighet att erbjuda samma nivå av skydd som krävs enligt Privacy Shield; (v) efter meddelande, inklusive under (iv), vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att stoppa och åtgärda obehörig behandling; och (vi) ge en sammanfattning eller en representativ kopia av de relevanta sekretessbestämmelserna i avtalet med ombudet till det amerikanska handelsdepartementet på begäran.

När det gäller principen om ansvarighet för vidarebefordran förblir vi ansvariga om vårt ombud behandlar sådana personuppgifter i strid med Privacy Shield-principerna, såvida vi inte bevisar att vi inte är ansvariga för den händelse som gav upphov till skadan.

Säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda europeiska Personuppgifter från förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med vederbörlig hänsyn till risker involverade i bearbetning och arten av europeiska Personuppgifter.

Dataintegritet och ändamålsbegränsning

I överensstämmelse med Privacy Shield så kommer europeiska Personuppgifter att begränsas till den information som är relevant för behandlingsändamål. Vi behandlar inte europeiska Personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka det har samlats in eller därefter godkänts till av personen. I den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att europeiska Personuppgifter är tillförlitliga för deras avsedda användning, korrekthet, fullständighet och aktualitet. Vi kommer att följa Privacy Shields sekretessprinciper så länge som vi bibehåller europeiska Personuppgifter.

Europeiska Personuppgifter kommer att sparas i ett format som kan identifiera eller göra personen identifierbar endast så länge som det tjänar ett syfte för bearbetning eller andra syften som tillåts under Privacy Shield. Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder i enlighet med denna bestämmelse.

Tillgång

En person vars europeiska Personuppgifter är i vår ägo har rätt att få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort dessa europeiska Personuppgifter där den är felaktig eller har behandlats i strid med Privacy Shield- principerna, utom då Privacy Shield ger tillstånd.

Regressrätt, tillsyn och ansvar

Vi kommer att upprätthålla robusta mekanismer för att säkerställa överensstämmelse med Privacy Shield i enlighet med Privacy Shields krav.

Enligt EU-US Privacy Shield-principerna förbinder sig Dexcom för att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina europeiska Personuppgifter. Individer från Europeiska Unionen med frågor eller klagomål angående denna Sekretesspolicy bör först kontakta Dexcoms Sekretesschef under de kontaktuppgifter som anges nedan.

DexCom har vidare åtagit sig för att hänvisa olösta sekretessklagomål enligt EU-US Privacy Shield-principerna till BBB EU PRIVACY SHIELD, en ideell leverantör av alternativ tvistlösning belägen i Förenta Staterna som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får bekräftelse inom rimlig tid av ditt klagomål, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, vänligen besök www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för mer information och för att lämna in ett klagomål.

Vi är skyldiga att medla käromål och följa villkoren som anges i Bilaga I till Privacy Shield som finns på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction..

Swiss-U.S. Privacy Shield

Med hänsyn till Schweiz följer Dexcom Swiss-US Privacy Shield-ramen som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från Schweiz. DexCom har intygat att det följer Swiss-US Privacy Shield-principerna om meddelande, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och verkställighet. Om det finns någon konflikt mellan reglerna i denna sekretesspolicy och Swiss-US Privacy Shield-principerna så ska Swiss-US Privacy Shield-principerna styra. För att läsa mer om Swiss-US Privacy Shield-programmet och se vår certifieringssida, vänligen besök https://www.privacyshield.gov/list (Använd knappen ”Advanced” och välj Swiss-US Privacy Shield från ”Program”).

Med iakttagande av Swiss-US Privacy Shield-principerna förbinder sig Dexcom att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Schweiziska individer med frågor eller klagomål angående denna sekretesspolicy bör först kontakta Dexcoms Sekretesschef under de kontaktuppgifter som anges nedan. DexCom har vidare åtagit sig för att hänvisa olösta sekretessklagomål enligt Swiss-US Privacy Shield-principerna till BBB EU/CH PRIVACY SHIELD, en ideell leverantör av alternativ tvistlösning belägen i Förenta Staterna som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får bekräftelse inom rimlig tid av ditt klagomål, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, vänligen besök www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för mer information och för att lämna in ett klagomål.

För ytterligare information angående Privacy Shield-principer, meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång samt regressrätt, verkställighet och ansvar, se avsnittet (EU-US) Privacy Shield ovan som gäller, mutatis mutandis (dvs. analogt), också till Swiss-US Privacy Shield.

Lagring av dina Personuppgifter

Vi behåller dina Personuppgifter endast under en begränsad tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla behandlingsändamålen som nämns ovan. Efter den tiden kommer dina personuppgifter att raderas. Om vi behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke så behåller vi dina Personuppgifter under den begränsade tid då de behövs för att uppfylla behandlingsändamålen.

Där vi ingår ett avtal med dig kommer vi att spara din information för varaktigheten av avtalsförhållandet du har med oss, och, i tillåten utsträckning, efter utgången av det förhållandet så länge som behövs för att utföra de ändamål som anges i detta meddelande. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden är lagstadgade och avtalsenliga krav, arten av vår relation med dig, arten av de berörda uppgifterna, tekniska nödvändigheter. Lagar kan kräva att vi sparar viss information för specifika perioder.

När vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte eller med ditt samtycke så behandlar vi dessa data tills du ber oss att sluta och under en kort period efter detta för (att åta oss genomföra dina önskemål). Vi håller även ett register över det faktum att du har bett oss att inte skicka dig direkt marknadsföring eller att behandla dina data så att vi kan respektera din begäran i framtiden.

I andra fall kan vi spara data under en lämplig tidsperiod efter att alla relationer med dig slutar, i syfte att skydda oss mot rättsliga anspråk, eller för att administrera relationens verksamhet.

Personaluppgifter

Om du inte får bekräftelse av ditt klagomål inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt av Dexcom, och din förfrågan eller klagomålet involverar mänskliga resursers europeiska Sekretessinformation, så kan ditt klagomål tas upp av en oberoende instans för handläggning: för EU/EES-medborgare, en panel (”DPA Panel”) som inrättats genom EU:s dataskyddsmyndigheter (”Dataskyddsmyndigheter”), och för schweiziska medborgare, den schweiziska Federal Data Protection And Information Commissioner (”FDPIC”). För att göra detta bör du kontakta den statliga eller nationella dataskydds- eller arbetsmyndigheten i den jurisdiktion där du arbetar. DexCom samtycker till att samarbeta med de relevanta nationella dataskyddsmyndigheterna och följa besluten som fattas av DPA-panelen och av schweiziska FDPIC.

Ändringar

Vi kan komma att ändra denna Sekretesspolicy genom att publicera en ny version av denna Sekretesspolicy på www.dexcom.com/privacy-policy. När vi uppdaterar denna Sekretesspolicy så kommer vi att uppdatera inskriften överst på sidan för att ange det datum så policyn senast uppdaterades. I den utsträckning som tillåts av gällande lag så träder ändringar i kraft när vi publicerar den uppdaterade policyn på vår webbplats, och din användning av våra produkter och tjänster efter dessa ändringar innebär att du accepterar den uppdaterade policyn. Vid några tillfällen kan vi också aktivt informera dig om specifika datahanteringsaktiviteter eller betydande ändringar i detta Anslag, som det krävs enligt tillämplig lag.

Om du inte samtycker med någon ändring kan du stänga ditt konto enligt ovan och välja att inte skicka några vidare Personuppgifter. Där tillämplig lag kräver ditt medgivande till en viss ändring i denna Sekretesspolicy som du tidigare har samtyckt till kommer denna ändring inte att gälla för dig tills du lämnar ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller klagomål om vår databehandling eller denna Sekretesspolicy, eller om du vill välja bort Utskick, kan du: (1) skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@dexcom.com; eller (2) skriva till oss (och inkludera din e-postadress) på följande adress:

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Eftersom e-kommunikation inte alltid är säker, vänligen inkludera inte kreditkortsuppgifter eller känslig information i din e-post till oss.

Om du har olösta problem har du också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheter. Den relevanta dataskyddsmyndigheten kommer att vara tillsynsmyndigheten i samma land som din controller.

Version

Denna Sekretesspolicy är daterad den 11 februari 2019

DCP-000011 rev006