error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


SEKRETESSPOLICY FÖR DEXCOM

GÄLLER FRÅN 1 januari 2020

För att få en tidigare version av vår sekretesspolicy kontakta oss via privacy@dexcom.com.

INLEDNING

På Dexcom, Inc. och dess dotterbolag värderar vi din integritet och har åtagit oss att skydda din information i enlighet med alla tillämpliga lagar om sekretess och dataskydd globalt, inklusive utan begränsning den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"). Denna sekretesspolicy beskriver de personuppgifter som skyddas enligt tillämplig lag om sekretess och dataskydd, som vi samlar in eller behandlar om dig eller som kan identifiera dig när du använder våra produkter, tjänster eller webbplatser, samt hur och varför vi samlar in eller bearbetar den. "Personuppgifter" inbegriper webbplatsinformation, kontoinformation, beställningsinformation, hälsodata och annan användningsinformation, kommunikationsinformation, tredjepartsinformation, tredjeparts webbplatsinformation, härledd information och annan identifierbar information (enligt nedanstående definition).

När vi refererar till "Dexcom", "vi", "vår" och "oss", avser vi den Dexcom-enhet som tillhandahåller produkterna och tjänsterna (enligt nedanstående definition) till dig enligt villkoren för respektive produkter och tjänster och därmed fungerar som kontrollant med avseende på dina personuppgifter som samlas in eller behandlas i samband med sådana produkter och tjänster; eller det dotterbolag som din personinformation lagligen delades med i enlighet med denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy beskriver också dina rättigheter, hur du utövar dessa rättigheter och hur du kontaktar oss.

Våra produkter och tjänster inkluderar våra webbplatser (inklusive vår webbutik), våra programvaruapplikationer (inklusive våra mobilappar som G6 APP, G5 APP och CLARITY app), Dexcom G6® CGM-systemet, Dexcom G5® CGM-systemet, CLARITY och STUDIO (tillsammans "Produkter och tjänster").

Vi har definierat olika termer som används i denna sekretesspolicy för att göra det lättare för dig att läsa. Dessa definierade termer inkluderar:

 • Dotterbolag innebär de företag som ägs av DexCom, Inc. och för närvarande inkluderar dessa följande:
  DexCom International Ltd.
  DexCom Philippines, Inc.
  DexCom Canada Co.
  DexCom (UK) Ltd.
  DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd.
  DexCom (UK) Operating Ltd.
  DexCom (UK) Distribution Ltd.
  DexCom Sweden AB
  DexCom Deutschland GmbH
  DexCom Suisse GmbH
  Nintamed Handels GmbH

Observera att alla tredje parters webbplatser, applikationer eller annat som är länkat på våra webbplatser eller inom våra produkter eller tjänster regleras av dessa tredje parters användarvillkor och sekretesspolicy, som vi uppmuntrar dig att granska. Vi är inte ansvariga för hur information hanteras på någon av dessa webbplatser, applikationer eller andra objekt.

VAD, NÄR OCH VARFÖR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG

Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Om du är i USA hänvisar vi till vårt meddelande om sekretesspraxis https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices.

Vi kan samla in och behandla:

 • Webbplatsinformation, vilket innebär information som du på någon av våra webbplatser anger eller som på annat sätt är kopplad till din åtkomst och som kan utgöra personuppgifter. Webbplatsinformation inkluderar utan begränsning information om enheter, appar, internettjänst, IP-adress och webbläsare som du använder för att komma åt vår webbplats, ditt online-beteende på nätet, t.ex. de webbplatser du besöker före och efter att du har besökt våra webbplatser, dina aktiviteter på vår webbplats inklusive de sidor du tittar på, hur länge du visar dem, lästa produktbeskrivningar, formulär som skickats in, videor som du tittat på, innehåll i kundvagnen och dina klick på våra webbplatser, lösenord, säkerhetssvar och dina användarinställningar som du tillhandahåller oss. Webbplatsinformation inkluderar inte kontoinformation, kommunikationsinformation eller beställningsinformation (beskrivs nedan).
  NÄR Vi kan samla in webbplatsinformation när du utnyttjar någon av våra webbplatser (inklusive vår webbutik).
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt webbplatsinformation för att:
  • Skräddarsy din upplevelse när du går in på eller använder våra webbplatser
  • Bedriva och hantera vår verksamhet (inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster)
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Kontoinformation, vilket innebär personlig information kopplad till ditt Dexcom-konto. Kontoinformation kan inkludera din kontaktinformation som ditt namn, fakturerings- och leveransadress(er), telefonnummer och e-postadress, ditt Dexcom-användarnamn och lösenord, födelsedatum och plats, kön; graviditetsstatus, anställningsinformation och din hälsoinformation. Kontoinformation inkluderar också kontaktinformation, användarnamn och hälsoinformation för alla personer vars konto skapas på din begäran.
  NÄR Vi kan samla in och behandla kontoinformation när du skapar ett Dexcom-konto eller vi skapar ett konto åt dig på din begäran.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt kontoinformation för att:
  • Upprätta och hantera ditt Dexcom-konto och Dexcom-produkter och tjänster
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • Behandla och adressera eventuell kommunikationsinformation (definierad nedan) om detta behövs baserat på den kommunikation du tillhandahåller
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Beställningsinformation, vilket innebär personlig information kopplad till din beställning från eller betalning till oss för alla Dexcom-produkter eller tjänster. Beställningsinformation inkluderar din kontaktinformation som ditt namn, leverans- och faktureringsadress(er), telefonnummer och e-postadress, Dexcom användarnamn och lösenord, födelsedatum och plats, kön; graviditetsstatus, anställningsinformation, finansiell information, information om sjukförsäkring och identifikationsnummer som är kopplade till dina Dexcom-produkter eller tjänster (inklusive serienummer som är kopplade till alla mottagare och sändare som tillhandahålls till dig eller din anhörige). Beställningsinformation inkluderar också användarnamn och hälsoinformation för alla personer för vilka du beställer eller betalar våra produkter och tjänster åt.
  NÄR Vi kan samla in och behandla beställningsinformation när du beställer eller betalar för våra produkter eller tjänster.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt beställningsinformation för att:
  • Ta emot och behandla dina beställningar (inklusive eventuell leverans av beställningen) och betalningen för sådana beställningar
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • Adressera eventuell kommunikationsinformation (definierad nedan) om detta behövs baserat på den kommunikation du tillhandahåller
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Hälsodata och annan användningsinformation, vilket innebär personlig information förknippad med din användning av våra produkter eller tjänster, inklusive de produkter och tjänster som är tillgängliga via våra webbplatser, till exempel ett Clarity-konto som nås via en webbläsare, och som kan utgöra personuppgifter. Användningsinformation inkluderar din hälsoinformation som genereras från din användning av våra produkter eller tjänster, t.ex. dina glukosvärden, datum, tid och enhetsidentifierare associerad med glukosvärdena, tröskelvärden som du matar in för Dexcom-tjänster eller programvaruappar och aviseringar utlösta av sådana tröskelvärden. Det inkluderar även kontaktinformation från alla personer som du utser att få din hälsoinformation via funktionalitet hos en Dexcom-produkt eller tjänst (se nedan hur vi delar information med dina utsedda mottagare), kontaktinformation, information om enheterna, internettjänst, IP-adress och webbläsare som du använder för att komma åt och använda våra produkter och tjänster, information om dina inställningar och dina aktiviteter kopplade till din användning av våra produkter och tjänster (t.ex. hur ofta du använder våra tjänster och dina användarinställningar), användarnamn, lösenord, säkerhetssvar och platsinformation som du matar in i våra produkter och tjänster, och information som är kopplad till din visning av alla videor som finns tillgängliga inom våra tjänster, formulär som du skickar elektroniskt via våra tjänster, inklusive eventuella Dexcom Warriors-registreringar som du skickar in. Användningsinformation inkluderar också användarnamn och hälsoinformation för alla personer för vilka du beställer eller betalar våra produkter och tjänster åt.
  NÄR Vi kan samla in och bearbeta användningsinformation när du får åtkomst till eller använder våra produkter eller tjänster, inklusive sådana du kommer åt via våra webbplatser.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt användningsinformation för att:
  • Tillhandahålla Dexcom-produkter och tjänster som du beställt eller på annat sätt begärt
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig
  • Tillhandahålla teknisk support som du begär för dina Dexcom-produkter och tjänster
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • Behandla och adressera eventuell kommunikationsinformation (definierad nedan) om detta behövs baserat på den kommunikation du tillhandahåller
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Kommunikationsinformation, vilket innebär all information som du kommunicerar till oss på något sätt, direkt eller indirekt, och som kan vara personuppgifter. Kommunikationsinformation inkluderar innehållet i din kommunikation till oss tillsammans med eventuella tillhörande metadata. Kommunikationsinformation kan inkludera kontaktinformation, finansiell information och hälsoinformation.
  NÄR Vi kan samla in och behandla kommunikationsinformation när du ställer en fråga, begär information om våra produkter och tjänster, skickar ett klagomål till oss, söker kund- eller teknisk support från oss eller på annat sätt kommunicerar med oss på något sätt.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt kommunikationsinformation för att:
  • Tillhandahålla svar vid din kommunikation, inklusive att vidta åtgärder på något sätt
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Information från tredje part, vilket innebär eventuella personuppgifter som ges till oss av en tredje part som du har godkänt. Information från tredje part kan inkludera kontaktinformation, finansiell information och hälsoinformation.
  NÄR Vi kan samla in och behandla information från tredje part när du utser individer eller enheter att dela dina personuppgifter med, integrerar en tredje parts produkt i vår programvara, integrerar våra produkter i en tredje parts programvara eller på annat sätt godkänner en tredje parts dataservice för att ge information om dig till oss.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt information från tredje part för att:
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • Förse dig med Dexcom-produkter eller -tjänster som integrerar tredje parts produkter och tjänster som stöds av Dexcom och utses av dig
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • För att bedriva och hantera vår verksamhet (inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster)
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Tredje parts webbplatsinformation, vilket innebär alls personuppgifter som är kopplade till din aktivitet på tredje parts webbplatser som nås via våra webbplatser eller programvara.
  NÄR Vi kan samla in och behandla information om din aktivitet på en tredje parts webbplats (inklusive de sidor du besöker, din aktivitet på dessa sidor och dina köp eller andra transaktioner med dessa tredje parter) när du går in på en tredje parts webbplats genom att klicka på en länk eller reklam på en Dexcom-webbplats eller i Dexcoms programvara.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt webbplatsinformation från tredje part för att:
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Hantera vår verksamhet (inklusive produktutveckling) i den mån användningen av personuppgifter är tillåten för detta ändamål enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive att få ditt samtycke där detta krävs enligt lag
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Härledd information, vilket innebär information som vi skapar genom att kombinera och/eller analysera viss eller all information som beskrivs här ovan och som kan betraktas som personuppgifter.
  NÄR Vi kan samla in och behandla härledd information när du har utfört någon av de aktiviteter som beskrivs ovan.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt härledd information för att:
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • Förse dig med marknadsföring och information om våra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig (om du inte har valt att inte ta emot marknadsföring eller, om en bekräftelse krävs enligt tillämplig lag, att du har bekräftat att acceptera marknadsföring)
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • Driva och hantera vår verksamhet (inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster) i den mån användningen av personuppgifter är tillåten för detta ändamål enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive att få ditt samtycke där detta krävs enligt lag
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Icke identifierbar information, vilket innebär information som inte avslöjar din identitet, inte kan användas för att identifiera eller spåra dig och därför inte skyddas som personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning.
  NÄR Vi kan samla in och använda icke identifierbar information för alla ändamål i den utsträckning som detta tillåts i tillämplig lagstiftning när du interagerar med oss på något sätt. Om vi måste behandla icke identifierbar information som personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning kan vi använda den för alla syften för vilka vi använder och lämnar ut personuppgifter.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt icke identifierbar information för att våra legitima affärsändamål, bedriva och hantera vår verksamhet (inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster)
 • Annan identifierbar information. Annan identifierbar information innebär information som identifierar dig eller kan användas för att identifiera dig som inte listas ovan, och samlas in efter ditt samtycke eller på annat sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  NÄR Vi kan samla in och behandla annan identifierbar information i andra speciella, framtida sammanhang.
  VARFÖR Vi samlar in och behandlar på annat sätt annan identifierbar information för de syften som identifieras i informationen och information som vi kommer att tillhandahålla innan du ger ditt samtycke eller på annat sätt behandlar sådan annan information i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  Annan identifierbar information som du tillhandahåller efter att du har gett ditt samtycke kommer att behandlas för de syften som anges i samtycket. Dessutom kommer vi att behandla sådan annan identifierbar information som kan krävas för att efterfölja tillämplig lagstiftning och för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter.

HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

DIREKT FRÅN DIG.

Vi, och tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning, samlar in personuppgifter om dig när du tillhandahåller dessa direkt till oss. Du kan till exempel tillhandahålla personuppgifter till oss när du kommunicerar med oss på något sätt, beställer våra produkter eller tjänster, betalar för våra produkter eller tjänster, skapar ett konto hos oss, använder våra produkter eller tjänster (inklusive Clarity), fyller i formulär på våra webbplatser, söker teknisk support eller kundsupport från oss med avseende på våra produkter eller tjänster, skicka frågor eller klagomål till oss och på annat sätt ger oss personlig information om dig.

FRÅN TREDJE PARTER DU GODKÄNNER.

Vi samlar in personuppgifter om dig från tredje parter när du har godkänt att sådana tredje parter lämnar dessa till oss. Vi kan till exempel samla in information från tredje part när du integrerar en tredje parts produkt i vår programvara, integrerar våra produkter i en tredje parts programvara eller på annat sätt godkänner en tredje parts dataservice för att ge information om dig till oss. Vi samlar också in personuppgifter om dig från tredje parter som är värdar för webbsidor på sociala medier som vi hanterar, såvitt detta görs baserat på ditt samtycke eller på annat sätt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

FRÅN DIG INDIREKT VIA COOKIES OCH ANNAN TEKNIK.

Vi samlar också in personuppgifter om dig när du använder våra produkter eller tjänster för att tillhandahålla funktioner till våra produkter och tjänster, för att känna igen dig på olika enheter när du använder våra produkter och tjänster, i varje fall då detta är motiverat enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för våra legitima affärsändamål. Dessa legitima affärsändamål inkluderar utvärdering av information om användningen av våra produkter och tjänster och identifiering av trender, utveckling eller förbättring av våra produkter och tjänster; tillhandahållande av en upplevelse skräddarsydd för dig när du använder våra produkter och tjänster, genomförande av vissa säkerhetskontroller och för att identifiera de annonser och erbjudanden som vi tror kan intressera dig så att vi kan visa dem för dig när du använder våra produkter och tjänster.

De spårningstekniker som vi använder inkluderar cookies (kakor), web beacons, enhetsidentifierare och pixlar. Våra tredje parts partner, till exempel analys- och reklampartner, kan använda dessa tekniker för att samla in information om dina online-aktiviteter över tid och över olika tjänster i den utsträckning som tillåts i tillämplig dataskyddslagstiftning. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan vi också kombinera denna information med annan information som vi samlar in om dig. Om du är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett annat land som kräver uttryckligt medgivande för användning av vissa typer av cookies och liknande tekniker och/eller information som erhållits genom användning av cookies eller liknande tekniker, kommer vi att uppfylla sådana godkännandekrav.

Vi kan använda följande tekniker. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) kan du också referera till vår cookie-policy https://www.dexcom.com/en-IE/cookie-policy för mer information om hur vi använder cookies och annan teknik.

 • Cookies: Cookies är filer som vi eller våra tjänsteleverantörer (inklusive reklam- och analysleverantörer) lagrar direkt i minnet (för tillfälliga cookies) eller hårddisken (för sparade cookies) på den enhet du använder för att komma åt eller använda våra webbplatser och tjänster. Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din session medan en sparad cookie kommer att finnas kvar när du stänger din session. Vi kan använda cookies för att samla in information som IP-adresser, lösenord, webbläsartyp och aktivitet, din aktivitet på våra webbplatser eller tjänster och relativ tid och varaktighet för en sådan aktivitet, säkerhetssvar tillhandahållna oss, kundvagnsdata, dina användarpreferenser och platsinformation. Cookies samlar också in anonymiserad information om trafiken på våra webbplatser eller tjänster.

  Om du inte vill att information samlas in med hjälp av cookies så finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt nekar cookies eller ges möjlighet att avböja eller godta överföring till din dator av en viss cookie (eller cookies) från en viss webbplats. Du kan även besöka http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html för mer information. Men om du inte godtar dessa cookies kan du uppleva vissa olägenheter i din användning av våra Produkter och tjänster. Exempelvis kanske vi inte kan känna igen din dator, och du kan behöva logga in varje gång du besöker. För att undvika tvivel så betyder inte alternativet att avvisa godkännandet av cookies i din webbläsarinställning att vi använder cookies utan ditt samtycke, där sådant samtycke krävs enligt tillämplig lagstiftning.

  Vänligen observera att även om vissa webbläsare har integrerat funktionen "Do Not Track” (DNT) som skickar en signal till webbplatserna du besöker för att indikera att du inte vill spåras, har vi för närvarande inte möjlighet att känna igen eller reagera på en webbläsares DNT eller liknande signaler.
 • Analys: Vi kan använda tredje parts analysverktyg såsom Google Analytics i samband med våra produkter och tjänster. Sådana tjänster från tredje part kan använda cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera information om användning av Produkter och tjänster och att rapportera om aktiviteter och trender. Sådana tjänster kan också samla in information om användning av andra webbplatser, appar och onlinetjänster. För mer information om Google Analytics besök https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Du kan hämta webbläsartillägget som låter dig välja bort Google Analytics genom att besöka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vi kommer inte att genomföra sådana aktiviteter utan ditt samtycke där sådant samtycke krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • Web beacons, pixeltaggar eller genomskinliga GIFar spårar och behandlar på andra sätt dina aktiviteter gällande våra tjänster, webbplatser och e-postmeddelanden du skickar, tar emot eller läser via våra tjänster eller webbplatser. Dessutom kan de användas för att mäta våra marknadsföringskampanjers resultat och sammanställa statistik om användning och svarsfrekvens. Vi kommer inte att genomföra sådana aktiviteter utan ditt samtycke där sådant samtycke krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • Enhets- och anslutningsinformation är information som vi eller våra tjänsteleverantörer (definieras nedan) samlar in om din dator, telefon, surfplatta eller andra enheter du använder för att få åtkomst till våra tjänster och webbplatser. Denna information inkluderar din anslutning och dina inställningar när du interagerar med våra tjänster och webbplatser, tillsammans med information om ditt operativsystem, webbläsartyp, IP-adress, webbadresser till webbplatser som du besökte innan du besöker våra webbplatser, webbadresser till webbplatser som du besöker efter att du besökt våra webbplatser, enhetsidentifierare och kraschdata. Vi kan använda din IP-adress för att bland annat beräkna din ungefärliga plats. Vi kommer inte att genomföra sådana aktiviteter utan ditt samtycke där sådant samtycke krävs enligt tillämplig lagstiftning.

VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING

Vi kan behöva spara, behandla och överföra dina personuppgifter men gör endast detta för legitima affärsändamål i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter under behovsenlig behörighet till den som har tillstånd att använda dem för dessa ändamål.

Vi behandlar de personuppgifter som anges ovan för ändamål som inkluderar:

 • Enligt vad som krävs för att upprätta, utföra, upprätthålla och avsluta en avtalsenlig relation med dig och för att hantera ditt konto och de Dexcom-produkter och tjänster som du använder.
 • Enligt vad som krävs av oss för att möjliggöra vår verksamhet och utöva våra legitima affärsintressen och där våra intressen inte uppvägs av dina dataskyddsrättigheter, i tillämpliga fall. Vänligen kontakta oss med hjälp av nedanstående information om du behöver ytterligare information om våra legitima affärsintressen.
 • Överensstämmelse med tillämpliga lagar och skydd av våra legitima affärsintressen, juridiska rättigheter och skyldigheter.
 • Där du har givit samtycke.

HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

De flesta av dina personuppgifter kommer att förbli hos oss, men vi kan dela dina personuppgifter för de syften som förklaras ovan med följande mottagare, och i vart fall alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning gällande sekretess och dataskydd. Om du befinner dig i USA hänvisar vi till vårt meddelande om sekretesspraxis https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices för mer information om hur vi delar din skyddade hälsoinformation.

Vi delar information som vi samlar in och behandlar med:

 • Utsedda mottagare. Personer eller enheter som du utser eller instruerar oss om att dela dina personuppgifter med. Utsedda mottagare är inte tjänsteleverantörer (definieras ovan) och inkluderar:
 • Följare. Personer eller enheter som du utser till "Följare" inom våra produkter och tjänster.
 • Integrerade tredje parter. Tredje parter vars produkter eller tjänster du väljer att integrera i våra produkter och tjänster, inklusive eventuella anslutna insulinpennor eller pumpar.
 • Andra produkter eller tjänster från tredje parter. Tredje parter vars produkter eller tjänster du väljer att komma åt eller på annat sätt integrerar med våra produkter och tjänster, eller de uppgifter som genereras från våra produkter och tjänster, inklusive hälsoprogram från tredje part.
 • Andra tredje parter som du utser. Tredje parter, inklusive vårdgivare, som du på annat sätt utser.

  Du är ansvarig för att fastställa dina utsedda mottagare och ge oss korrekt information om dina utsedda mottagare. Vi verifierar inte riktigheten i någon information du tillhandahåller med avseende på dina utsedda mottagare.

  När du har etablerat en utsedd mottagare delar vi dina personuppgifter med den utsedda mottagaren tills du säger upp förhållandet. Vi har ingen kontroll över vad den utsedda mottagaren gör med dina personuppgifter. Om din utsedda mottagare är en juridisk person bör du konsultera den utsedda mottagarens servicevillkor, sekretesspolicy och andra bestämmelser för den utsedda mottagarens webbplats och tjänster, eftersom de gäller för dina personuppgifter som överförs till en sådan utsedd mottagare, innan du väljer att dela någon av dina personuppgifter med en utsedd mottagare. Om din utsedda mottagare delar dina personuppgifter med oss gäller denna sekretesspolicy med avseende på vår praxis.

  Observera att när du lägger till en "följare" som en utsedd mottagare kan denna person vidarebefordra din inbjudan till en annan, som kan acceptera inbjudan och börja ta emot dina personuppgifter. Lägg inte till någon person eller enhet som "följare" såvida du inte litar på denna person eller enhet, eftersom vi inte tar något ansvar eller har kontroll med avseende på vad denna följare gör med dina personuppgifter eller din inbjudan.

  VARFÖR Om du har utsedda mottagare kommer vi att dela dina personuppgifter med dessa utsedda mottagare med hjälp av all information du har tillhandahållit för dessa utsedda mottagare, för att:
  • Leverera de produkter och tjänster till dig som du begär, inklusive all funktionalitet som integrerar tredje parts produkter och tjänster,
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • Uppfylla din begäran om att dela dina personuppgifter,
  • Uppfylla det syfte eller de syften som specifikt har identifierats i något samtycke som du ger oss,
  • Svara på din kommunikationsinformation (definierad ovan) som du skickar till oss via distributörer,
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter, samt
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.
 • Dotterbolag, enligt definitionen i avsnittet ”Inledning” ovan. Dessa enheter är skyldiga, enligt vad som krävs i lag, att se till att personuppgifterna skyddas i överensstämmelse med de EU-standarder som förklaras nedan samt tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer i andra jurisdiktioner.
  VARFÖR Vi delar personuppgifter med dotterbolag i den utsträckning som krävs för ett av följande syften och i varje fall endast i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive erhållande av ditt samtycke där detta krävs:
  • För att bedriva och hantera vår verksamhet (inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster)
  • För att leverera produkter och tjänster till dig
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • När du har gett ditt samtycke särskilt när det gäller marknadskommunikation
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • För att efterfölja tillämplig lagstiftning
  • För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter.

  Om du befinner dig i Sydkorea eller Japan är DexCom Inc.:s dotterbolag till vilket dina personuppgifter delas Dexcom UK Limited, för att:
  • Lagra och analysera data med avseende på klagomål relaterade till våra enheter
  • Tillhandahålla rapporter åt US Food and Drug Administration (FDA), samt
  • Upprätthålla affärsregister i enlighet med korrekta affärsmetoder och tillämplig lagstiftning.
 • Tjänsteleverantörer, vilket innebär tredje parts enheter, affärspartner eller andra som tillhandahåller tjänster eller utför funktioner för vår räkning så att vi kan driva och hantera vår verksamhet, inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla våra tjänster och produkter åt dig. Våra tjänsteleverantörer inkluderar enheter som utför följande för vår räkning:
  • Marknadsföring och undersökningar
  • Datahosting, lagring, inhämtning och analystjänster
  • Administrativa funktioner och processer, inklusive men inte begränsade till e-posttjänster och frakttjänster
  • Juridiska funktioner och processer
  • Kontroll- och efterlevnadsprocesser, samt
  • Personalökning.

  VARFÖR Vi delar personuppgifter med våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som krävs för ett av följande syften och i varje fall endast i överensstämmelse med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive erhållande av ditt samtycke där detta krävs:
  • För att bedriva och hantera vår verksamhet (inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster)
  • För att leverera produkter och tjänster till dig
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • När du har gett ditt samtycke särskilt när det gäller marknadskommunikation
  • Skicka undersökningar till dig när detta är tillåtet enligt tillämplig lag
  • För att efterfölja tillämplig lagstiftning, samt
  • För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter.

  Om du befinner dig i Sydkorea eller Japan är våra tjänsteleverantörer:
  • Google (Tyskland) för att lagra data i molnet och utföra analyser
  • SendGrid, Inc. (Storbritannien) för att dirigera e-postmeddelanden och kommunikationer som du initierar via Clarity.

  Om du befinner dig i Australien, samtycker du till att vi använder dina personuppgifter (inklusive känslig information) eller den från en tredje part (till exempel en utsedd mottagare) i syfte att skicka utskick från oss, våra dotterbolag eller tredje parts tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning. Om du vill avstå från utskick (eller om du befinner dig i en jurisdiktion som kräver bekräftande samtycke och vill återkalla detta samtycke) eller från vår delning av dina personuppgifter med tredje parter för dessa ändamål kan du avstå från att ta emot dessa utskick genom den funktion för att avsluta prenumeration som finns tillgänglig för dig i varje utskickskommunikation.
 • Myndigheter och brottsbekämpande myndigheter, vilket innebär alla tillämpliga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ. Dessa inkluderar men är inte begränsade till US Food and Drug Administration (FDA), US Department of Health and Human Services (HHS) samt hälso-, medicintekniska och datatillsynsmyndigheter i alla jurisdiktioner där vi är verksamma.
  VARFÖR Vi kan vara skyldiga att avslöja dina personuppgifter som svar på en laglig begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav och i enlighet med krav som ställs från myndigheter som reglerar medicinsk utrustning i det land där du befinner dig.
 • Domstolar och förvaltningsdomstolar, vilket innebär varje domstol eller annan rättslig instans där vi kan upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter.
  VARFÖR Vi kan vara skyldiga att avslöja dina personuppgifter i en domstol eller vid ett administrativt förfarande för att efterfölja tillämplig lagstiftning och för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter.
 • BBB National Programs, Inc., vilken är en ideell organisation baserad i USA som driver den oberoende tvistlösningsmekanism som kallas BBB EU Privacy Shield.
  VARFÖR Vi kan dela personuppgifter relaterad till aktiva Privacy Shield-klagomål från EEA eller schweiziska personer med BBB National Programs, Inc. för att:
  • Svara på din kommunikationsinformation (definierad ovan)
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning, samt
  • För att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter.
 • Distributörer, vilket innebär varje enhet med vilken vi har upprättat ett förhållande i syfte att distribuera våra produkter och tjänster till dig och som administrerar, hanterar och betjänar kundrelationen som en sådan enhet har med dig.
  VARFÖR Vi delar personuppgifter med distributörer för att:
  • Leverera produkter och tjänster till dig via distributörer
  • Upprätta, utföra och upprätthålla ett kontrakt med dig,
  • Uppfylla det syfte eller de syften som specifikt har identifierats i något samtycke som du ger oss,
  • Svara på din kommunikationsinformation (definierad ovan) som du skickar till oss via distributörer
  • Efterfölja tillämplig lagstiftning
  • Upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter, samt
  • För alla andra ändamål som anges i det samtycke som du ger.

  Om du befinner dig i Sydkorea inbegriper dessa distributörer:
  • Huons Co. Ltd. för att kunna administrera, hantera och betjäna kundrelationen med dig, samt
  • Synex Consulting Ltd. för att de ska kunna utföra sin lagstadgade rapportering.

  Om du befinner dig i Japan inbegriper dessa distributörer:
  • Terumo Corporation för att kunna administrera, hantera och betjäna kundrelationen med dig, samt
  • Cobridge Co. Ltd. för att de ska kunna utföra sin lagstadgade rapportering.
  Om du tillhandahåller oss någon kommunikation för delning med distributörerna kommer vi att dela denna information med distributörerna, och deras respektive servicevillkor och sekretesspolicy gäller för informationen som överförs till dem.
 • Omorganiseringsparter, vilket innebär eventuella företag med vilka en transaktion mellan detta företag och oss skulle resultera i fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av DexCom Inc. och/eller ett eller flera av dess dotterbolag. Omorganiseringsparter inkluderar också ett sådant företags rådgivare och våra rådgivare relaterade till en fusion, förvärv, upplösning eller försäljning.
  VARFÖR Vi kan (med förbehåll för tillämpliga lagar) tillhandahålla dina personuppgifter till omorganiseringsparter i samband med en potentiell eller faktisk företagsförsäljning, fusion, förvärv eller upplösning som involverar DexCom, Inc. och/eller ett eller flera av dess dotterbolag i den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter.

En lista över de tredje parter, eller kategorier av tredje parter, som behandlar personuppgifter kan erhållas på begäran genom att kontakta oss med hjälp av nedanstående information.

HUR VI ÖVERFÖR PERSONUPPGIFTER INTERNATIONELLT

Vi verkar i olika länder över hela världen, inklusive, men inte begränsat till, USA, Kanada, länder belägna inom EU och EES, Australien, Japan, Sydkorea och Filippinerna, så dina personuppgifter kan lagras eller behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller i länder där våra tjänsteleverantörer finns. Dina personuppgifter kan till exempel behandlas på Filippinerna för kundservice och/eller tekniska supportändamål. Dessa länder kanske inte har lagar gällande datasekretess eller skydd som motsvarar lagarna i ditt eget land.

I sådant fall kan vi förlita oss på mekanismer som är tillåtna enligt lagarna i det land där du befinner dig för att påverka överföringen med lämpliga skyddsåtgärder.

Vänligen observera att om du använder våra produkter eller tjänster inom EU, EES eller Schweiz så lagrar och behandlar vi enbart dina personuppgifter som genererats vid sådan användning inom EU, om du inte uttryckligen har samtyckt till överföring av personuppgifter utanför EU eller sådan överföring krävs enligt tillämplig lag. I händelse av sådan överföring har vi åtagit oss att hantera sådana personuppgifter i enlighet med europeisk lagstiftning för internationella överföringar som EU:s standardkontraktsklausuler eller Privacy Shield, som beskrivs vidare i Privacy Shield-meddelandet nedan. När vi överför dina personuppgifter vidtar vi åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Privacy Shield-meddelande – för personer inom EES och i Schweiz

DexCom, Inc. är en enhet som är etablerad i USA och som för de syften som beskrivs i detta avsnitt gällande Privacy Shield kallas Dexcom-US. Dexcom-US efterföljer EU-US Privacy Shield-ramverket samt Swiss-US Privacy Shield-ramverket som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från Europeiska Unionens medlemsstater och Schweiz som överförs till USA i enlighet med Privacy Shield. Dexcom-US har certifierat att de efterföljer Privacy Shield-principerna med avseende på sådan information. Om det uppstår en konflikt mellan reglerna i denna sekretesspolicy och rättigheter för registrerade under Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna styra. För att läsa mer om Privacy Shield-programmet och se vår sida om certifiering besök https://www.privacyshield.gov/. Federal Trade Commission (FTC) har jurisdiktion över Dexcom-US efterlevnad av Privacy Shield.

I enlighet med Privacy Shield-ramverken har personer inom EES och i Schweiz rätt att få vår bekräftelse på om vi upprätthåller personuppgifter gällande dig i USA. På din begäran kommer vi att ge dig åtkomst till de personuppgifter som vi har gällande dig. Du kan även korrigera, ändra eller ta bort de personuppgifter som vi har gällande dig. En person som söker åtkomst till eller som vill korrigera, ändra eller ta bort uppgifter som överförts till USA under Privacy Shield ska rikta sin förfrågan till Dexcoms sekretessportal: https://onetrustapp.dexcom.com/dsarwebform/75f39504-0b24-4647-b3b2-7260802503a1/8ee37a30-29db-4cbd-9cae-70aa744e4432.html eller e-posta oss via privacy@dexcom.com. För mer information se Dina rättigheter och hur du utövar dina rättigheter.

Vi kommer att tillhandahålla ett individuellt val för att välja bort eller dela känslig information innan vi delar dina uppgifter med andra parter än våra agenter, eller innan vi använder dem för ett annat syfte än det som de ursprungligen samlades in för eller därefter godkändes för. För att begära att användningen och utlämnandet av dina personuppgifter begränsas skicka en skriftlig begäran till https://onetrustapp.dexcom.com/dsarwebform/75f39504-0b24-4647-b3b2-7260802503a1/8ee37a30-29db-4cbd-9cae-70aa744e4432.html. För mer information se Dina rättigheter och hur du utövar dina rättigheter.

I samband med en vidare överföring under Privacy Shield har Dexcom-US ansvaret för behandlingen av de personuppgifter som de mottar och därefter överför till en tredje part som agerar som en agent för dess räkning (som dess tjänsteleverantörer). Dexcom-US förblir ansvarigt enligt principerna om dess agenter behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som är inte är förenligt med Privacy Shield-principerna, såvida inte Dexcom-US bevisar att de inte är ansvariga för händelsen som ger upphov till skadan.

Med iakttagande av Privacy Shield-principerna förbinder sig Dexcom-US till att lösa klagomål gällande din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter som överförts till USA i enlighet med Privacy Shield. Personer inom Europeiska unionen (eller EES) och i Schweiz med förfrågningar eller klagomål som inbegriper Privacy Shield bör först kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av denna policy.

Dexcom-US åtar sig vidare att hänvisa olösta klagomål om integritet under Privacy Shield-principerna till en oberoende tvistlösningsmekanism, BBB EU/CH PRIVACY SHIELD. Om du inte får bekräftelse inom rimlig tid gällande ditt klagomål, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, vänligen besök www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och för att lämna in ett klagomål. Denna tjänst tillhandahålls gratis.

Om ditt Privacy Shield-klagomål inte kan lösas via ovanstående kanaler, kan du under vissa förhållanden åberopa en bindande skiljedom för vissa återstående krav som inte löses av andra avhjälpande mekanismer. Se Privacy Shield bilaga 1 på adressen https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

HUR VI SÄKRAR PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi använder lämpliga administrativa, organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda information mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse mot bakgrund av den information som behandlas. Personuppgifter som överförs via våra produkter och tjänster skickas i krypterad form. Vänligen observera att inga dataöverförings- eller lagringssystem kan garanteras vara helt säkra. Meddela oss omedelbart om du känner att din interaktion med oss inte längre är säker. Observera att vi aldrig begär information (inklusive finansiell eller annan känslig information) för att skapa ett konto eller behandla beställningar för våra produkter eller tjänster via telefonkommunikation eller oönskad e-post. Om du utsätts för telefonkommunikation eller ett oönskat e-postmeddelande som påstår sig vara från oss och eftersöker sådan information ska du inte besvara utan omedelbart kontakta oss. För mer information om hur du kan skydda dina personuppgifter samt skydda dig mot identitetsstölder besök https://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity-online-security.

HUR LÄNGE VI FÖRVARAR PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi behåller endast dina personuppgifter under en begränsad tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla behandlingsändamålen som beskrivs ovan. Efter denna tidsperiod kommer dina personuppgifter att raderas.

När vi ingår ett avtal med dig kommer vi att spara dina personuppgifter för varaktigheten av avtalsförhållandet du har med oss, och, i tillåten utsträckning, efter utgången av detta förhållande så länge som behövs för att utföra de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden är lagstadgade och avtalsenliga krav, arten av vår relation med dig, arten av de berörda uppgifterna, samt tekniska nödvändigheter.

När vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke så behandlar vi dessa data tills du ber oss att sluta och under en kort period efter detta (för att vi ska kunna implementera dina önskemål), om det inte finns någon annan rättslig grund för vidare behandling (t.ex. en lagstadgad skyldighet att behålla dina personuppgifter). Vi kan även behålla ett register över det faktum att du har bett oss att inte behandla dina data så att vi kan respektera din begäran i framtiden. Vi kommer vidare att radera dina personuppgifter när du har invändningar mot behandlingen i enlighet med "DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER" (se nedan) eller när vi är skyldiga att radera dem i enlighet med en skyldighet under tillämplig lagstiftning.

I andra fall kan vi spara data under en lämplig tidsperiod efter att alla relationer med dig avslutas, i syfte att skydda oss mot rättsliga anspråk, för att administrera vår verksamhet, eller i den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig lagstiftning, vilken kan kräva att vi kvarhåller dina personuppgifter under specifika perioder.

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter som Dexcom samlar in, använder eller på annat sätt behandlar beskrivs nedan. Om du befinner dig i USA hänvisar vi till våra Notice of Privacy Practices (NOPP) https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices för mer information om hur vi skyddar dina hälsoinformationsrättigheter under US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) och dess implementeringsföreskrifter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att besöka vår sekretessportal på adressen https://onetrustapp.dexcom.com/dsarwebform/75f39504-0b24-4647-b3b2-7260802503a1/8ee37a30-29db-4cbd-9cae-70aa744e4432.html eller på annat sätt kontakta oss via e-post på privacy@dexcom.com. För viss information kan du utöva dina rättigheter via den funktionalitet som vi tillhandahåller på vår webbplats eller programvara som beskrivs vidare nedan.

När du skickar en begäran till oss om att utöva dina rättigheter kommer vi att svara på lämpligt sätt och inom den tidsram som är tillåten enligt tillämplig lagstiftning. Vi kommer att behålla din begäran och vårt svar (inklusive all underlagsdokumentation) i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer även att fortsätta att behålla och på annat sätt behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa tillämplig lagstiftning, eller för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska anspråk och rättigheter.

 • Åtkomst. Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter som vi, eller våra tredje parter som agerar för vår räkning, behandlar i den utsträckning informationen inte innehåller personuppgifter tillhörande en annan person.
 • Korrigering. Du har rätt att korrigera eller rätta dina personuppgifter om du befinner dig i USA. Om du befinner dig i USA har du rätt att korrigera eller rätta dina personuppgifter enligt specifikationen i våra Notice of Privacy Practices i enlighet med HIPAA https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices.
 • Radering. Med begränsade undantag har du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Specifikt har du rätt att få dina personuppgifter raderade om ett undantag inte gäller och dina personuppgifter inte längre krävs för det syfte eller de syften som de samlades in för eller på annat sätt behandlas, om vår behandling är baserad på ditt samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke, om du har invänt mot vår behandling och det inte finns några åsidosättande berättigade skäl för behandling (inklusive men inte begränsat till att genomföra en transaktion med dig, uppfylla ett avtal med dig, skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägeri, skadlig eller olaglig aktivitet), om vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt lag, eller om radering krävs enligt tillämplig lagstiftning.

  Din rätt att få dina personuppgifter raderade gäller inte när: tillämplig lagstiftning kräver något annat, en behandling krävs för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, en behandling krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet, en behandling krävs för arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska syften i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning och då en radering allvarligt kommer att försämra eller förhindra uppnåendet av sådana behandlingsmål, eller, en behandling krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter. När det gäller dina personuppgifter som finns i våra säkerhetskopior och som inte omfattas av något av de föregående undantagen kommer vi att radera dina personuppgifter permanent och säkert i enlighet med vårt schema för avyttring av säkerhetskopior.
 • Begränsa behandlingen. Du har rätt att begränsa användningen eller på annat sätt tillfälligt begränsa Dexcoms behandling av dina personuppgifter under en definierad tidsperiod.
 • Invända mot behandlingen. Med begränsade undantag har du rätt att invända mot Dexcoms behandling av dina personuppgifter då behandlingen bygger på legitima intressen som vi förfogar över, då behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring, eller då behandlingen är för vetenskaplig, historisk forskning eller statistiska ändamål. Du har dock inte rätt att invända mot behandling då vi kan uppvisa legitima grunder som åsidosätter denna rätt, då behandlingen krävs för att följa tillämplig lagstiftning, då behandlingen krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk och rättigheter, eller då du befinner dig i USA, där våra Notice of Privacy Practices https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices enligt HIPAA gäller och en begränsning av vår användning eller delning kommer att påverka din vård.
 • Återkalla samtycke. Du kan välja bort eller återkalla ditt samtycke till att, i förekommande fall, ta emot kampanjkommunikation från oss genom att välja länken "avsluta prenumeration" i kampanjmeddelandet vi skickar dig, genom att ringa oss på vårt telefonnummer som meddelats dig i kampanjmeddelandet, eller genom att kontakta oss med hjälp av nedanstående information. Vänligen observera att även efter att du har valt bort eller återkallat ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial från oss kommer du att fortsätta att få transaktionsmeddelanden om du har ett konto hos oss eller på annat sätt använder våra produkter eller tjänster. Vi kan även behöva spara viss information för registerföringsändamål.

  Du kan även välja bort eller återkalla ditt samtycke till att, i tillämpliga fall, ta emot webbaserade personanpassade annonser från företag som är medlemmar i Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1 eller som deltar i Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program http://www.aboutads.info/. Du kan använda alla inställningar som erbjuds av ditt mobila operativsystem för att begränsa annonsspårning på mobila enheter, och du kan installera Aphonics mobilapp för att lära dig mer om hur du kan välja bort personanpassade annonser i mobilappar.
 • Delning med utsedda mottagare. Gällande utsedda mottagare som är följare eller integreringar från tredje part kan du återkalla din delning med dessa avsedda mottagare via den relevanta Dexcom- eller Clarity-appen inom vilken du har lagt till de utsedda mottagarna. För alla andra utsedda mottagare kan du sluta dela genom att kontakta oss.
 • Portabilitet. Du har rätt att under vissa omständigheter begära överföring av dina personuppgifter. Detta inkluderar uppgifter som vi behandlar på ett automatiserat sätt baserat på ditt samtycke, för att uppfylla ett kontrakt med dig, eller för att vidta åtgärder du begär innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Rätt att inlämna klagomål. Om du har olösta problem har du också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheter. Den relevanta dataskyddsmyndigheten kommer att vara tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du är bosatt.

Vänligen observera att om vi behöver dina personuppgifter för att efterfölja rättsliga bestämmelser eller avtalsbestämmelser så är tillhandahållandet av sådana uppgifter obligatorisk: om inte sådana uppgifter lämnas så vi kommer inte att kunna hantera relationen, eller uppfylla våra skyldigheter. I alla andra fall tillhandahålls begärda Personuppgifter frivilligt.

ANNAN VIKTIG SEKRETESSINFORMATION

Minderårigas personuppgifter

Våra produkter och tjänster riktas inte till barn under 13 års ålder (eller om de befinner sig inom EES, 16 år), och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från dem utan samtycke från deras respektive föräldrar eller vårdnadshavare. Om vi får kännedom om att ett barn under 13 års ålder (eller om de befinner sig inom EES, 16 år) har lämnat oss sina personuppgifter utan samtycke från hans/hennes föräldrar eller vårdnadshavare kommer vi att radera dessa uppgifter. Om du tror att ett barn under 13 års ålder (eller om de befinner sig inom EES, 16 år) har lämnat oss sina personuppgifter utan samtycke från hans/hennes föräldrar eller vårdnadshavare, kontakta oss.

Organisatoriska slutanvändare

Vi gör vissa webbplatser, produkter och tjänster tillgängliga för organisationer. Om din användning av våra webbplatser eller tjänster ligger inom ramen för din anställning eller har annan koppling till en organisation så hanteras ditt konto av din organisations administratör och din användning (och den relaterade behandlingen av dina personuppgifter) är underlagd organisationens sekretesspolicy och informationspraxis. Din organisations kontoadministratör kan skapa ditt konto, kräva att du skapar eller återställer ditt lösenord, begränsa, avbryta eller avsluta din åtkomst till våra webbplatser och tjänster (inklusive ditt konto på dessa webbplatser och tjänster), få åtkomst till information i eller om ditt konto, ändra informationen som är kopplad till din kontoprofil och tillhandahålla ditt konto. Eventuella frågor om din organisations sekretesspolicy och informationspraxis ska riktas till din organisation.

Vänligen observera att domänägaren för eventuella e-postadresser som används för att skapa ett konto eller på annat sätt interagera med våra produkter och tjänster kan tillämpa administrativ kontroll över ditt konto och den information som du får via den e-postadress som denne äger.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Från tid till annan kan vi ändra vår sekretesspolicy. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Om vi ändrar vår sekretesspolicy avsevärt kommer vi att informera dig genom att lägga till ett framträdande meddelande på våra webbplatser och i tjänster eller genom att skicka ett sådant e-postmeddelande som krävs enligt tillämplig lagstiftning. I den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning så träder ändringar i kraft när vi publicerar den uppdaterade sekretesspolicyn på vår webbplats, och din användning av våra produkter och tjänster efter dessa ändringar innebär att du accepterar den uppdaterade sekretesspolicyn. Vi uppmuntrar dig att läsa vår sekretesspolicy när du använder våra produkter och tjänster för att hålla dig uppdaterad om vår informationspraxis.

Om vi gör en ändring av vår sekretesspolicy och du inte godkänner ändringen måste du sluta lämna oss din information, avsluta din åtkomst till och på annat sätt sluta använda våra produkter och tjänster, och, om du har ett konto, avsluta ditt konto och välja att inte skicka några ytterligare personuppgifter.

KONTAKTA OSS

För frågor om sekretess, klagomål eller för att utöva någon av dina rättigheter kan vi kontaktas:

Om du befinner dig i Kanada och inte längre vill få marknadsföring från oss, e-posta oss via privacy@dexcom.com; skriv till oss via 501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4; eller ring oss på 1-844-832-1810.

Om du befinner dig inom EES kan vi kontaktas:

Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker, vänligen inkludera inte kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i något okrypterat e-postmeddelande till oss.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

California Consumer Privacy Act (”CCPA”) kräver att vi delger invånare i Kalifornien viss information om hur vi hanterar deras personuppgifter. Det här avsnittet behandlar eller tillämpas inte på vår hantering av skyddad hälsoinformation som omfattas av HIPAA eller California Medical Information Act, inklusive information som vi samlar in via din Dexcom CGM-enhet, eller några andra personuppgifter som omfattas av ett undantag enligt CCPA avsnitt 1798.145(c) – (f). Läs denna Sekretesspolicy och vårt Meddelande om sekretesspraxis för att lära dig hur vi hanterar information som omfattas av dessa lagar.

Dexcom samlar personuppgifter inom olika kategorier inklusive identifierare, slutledningar och användardata. Dexcom samlar denna information när du besöker vår webbplats för att driva, hantera och marknadsföra vår verksamhet, inklusive utveckling, underhåll och support av våra produkter och tjänster, och för att skräddarsy din upplevelse när du har åtkomst till eller använder våra webbplatser. Dexcom lämnar ut denna information till tredje parter i syfte att räkna annonsvisningar för unika besökare, verifiera placering och kvalitet på annonsvisningar, visar dig Dexcom-annonser som vi tror kan intressera dig och granska efterlevnaden av lagar och andra standarder. Dexcom säljer inte din information, men vi lämnar ut din information till vissa tredje parter som tillhandahåller värdefulla tjänster till oss, till exempel analys- och reklamtjänster, vilket kan betraktas som en ”försäljning” enligt CCPA. Kategorier av tredje parter till vilka vi har delat personuppgifter under de senaste 12 månaderna inkluderar tredjepartsintegrationer för reklam och webbplatsanalys.

Invånare i Kalifornien har rätt att begära följande, upp till två gånger var 12:e månad:

 • Rätt att begära specifika personuppgifter som Dexcom har samlat om dig.
 • Rätt att begära att Dexcom ska avslöja vilka personuppgifter vi samlar in, använder, lämnar ut eller säljer.
 • Rätt att begära att Dexcom raderar personuppgifter som Dexcom har samlat om dig (med vissa undantag).
 • Rätt att välja bort försäljning av dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst och att radera data genom att besöka vår sekretessportal via adressen https://onetrustapp.dexcom.com/dsarwebform/75f39504-0b24-4647-b3b2-7260802503a1/8ee37a30-29db-4cbd-9cae-70aa744e4432.html eller genom att skicka e-post till oss på privacy@dexcom.com.

Du kan välja bort försäljning av dina uppgifter genom att klicka på länken ”Sälj inte mina personuppgifter” på vår webbsida via adressen https://www.dexcom.com. Om du väljer att utöva dina rättigheter i överensstämmelse med Kaliforniens lagstiftning kommer vi inte att debitera dig olika priser eller tillhandahålla olika kvalitet på tjänsterna om inte dessa skillnader är relaterade till värdet på din information.

DCP-000011 Rev008