A woman wearing a Dexcom G7 sensor plays golf

Dexcom G7

Kraftfull och enkel glukosmätning
Vårt mest kraftfulla CGM-system utformat för bättre diabeteskontroll.
  • Ta reda på mer om Dexcom G7

Skillnaden med Dexcom CGM

Som pionjär och ledare inom realtids-CGM är det Dexcoms mål att förenkla och förbättra diabeteshanteringen för alla människor med diabetes.
No Fingersticks icon

Glukosvärden i realtid.

Inga fler fingerstick*. Ingen skanning.
*Fingerstick krävs för behandlingsbeslut vid diabetes om symptom eller förväntningar inte överensstämmer med värdena.

Exceptionell precision.

Väl underbyggda behandlingsbeslut.
Alarms icon

Intuitiva funktioner.

Anpassningsbara varningar.
HbA1C icon

Beprövade resultat.

Lägre HbA1c. Längre tid i målområdet.1,2,3,4

Hitta rätt Dexcom CGM för dig

Bäst lämpad för människor med T1-diabetes som använder ett anslutet insulindoseringssystem.
Bäst lämpad för människor med T1-diabetes som kan behöva extra hjälp, som t.ex. människor med hypoglykemisk omedveten eller barn
Lucy F., Dexcom Warrior and CGM User

”Diabetes får inte bli ett hinder för att nå dina ambitioner och drömmar.”

”Dexcom CGM har haft en omvälvande betydelse för min diabeteshantering. Rädslan som jag tidigare kände, lättade och hanteringen förbättrades. Jag kunde plötsligt se mina glukosvärden bara genom att titta på min klocka och sedan fatta ett behandlingsbeslut på direkten. Jag är mer självsäker på scen och när jag undervisar.”
Lucy F., Dexcom Warrior
T1D, 22 år
Presenterad Warrior är en sponsrad talesperson för Dexcom.
Referenser:
* Fingerstick krävs för behandlingsbeslut vid diabetes om symptom eller förväntningar inte överensstämmer med värdena.
† Användarguider Dexcom G6 och Dexcom G7
‡ Prata med din läkare om hur du ska använda CGM-informationen för att hantera din diabetes.
§ Se
www.dexcom.com/compatibility för en lista över kompatibla smartenheter.
1 Beck RW, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: The DIAMOND randomized clinical trial. JAMA. 2017;317(4):371-378.
2 Welsh JB, et al. Comparisons of Fifth-, Sixth-, and Seventh-Generation Continuous Glucose Monitoring Systems. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879.
3 Beck RW, et al. Continuous glucose monitoring versus usual care in patients with type 2 diabetes receiving multiple daily insulin injections: A randomized trial. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374.
4 Martens T, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in patients with type 2 diabetes treated with basal insulin: A randomized clinical trial. JAMA. 2021;325(22):2262-2272.

© 2024 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region