Young girl hugging older woman who has a Dexcom ONE+ sensor on her upper arm

Upptäck Dexcoms utbud med system för kontinuerlig glukosmätning i realtid (rtCGM)

Dexcoms CGM-system skickar automatiskt värden i realtid till din smartenhet eller mottagare. Så oavsett vilken typ av diabetes du lever med finns det ett Dexcom-system som passar dig. Med Dexcom CGM kan du hålla koll på dina glukosnivåer och få hjälp att förlänga tiden inom intervallet1,2 så att du kan leva ett friskare§,3 och tryggare liv.
  • Läs mer om Dexcom ONE+

Skillnaden med Dexcom

Dexcom är pionjärer och ledande inom rtCGM-system och arbetar för att underlätta och förbättra hanteringen av diabetes för alla människor med diabetes.
Ingen ikon för stick i fingrarna

Kontinuerlig glukosmätning i realtid

Utan fingerstick* och skanning.
Pil och målsymbol

Exceptionell precision4,5

Välinformerade behandlingsbeslut.
Högtalarikon

Intuitiva funktioner

Justerbara varningar som meddelar dig om höga och låga glukosvärden.
HbA1C-symbol

Bevisade resultat

Sänkte HbA1C-värdet och förbättrade tiden inom intervallet.‖,2,6-8
*Fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut för diabetes om symptom eller förväntningar inte matchar värdena.

Hitta den Dexcom rtCGM som passar dig

Oavsett dina diabetesbehov har vi ett realtids-CGM för dig. Se vårt produktutbud.
Smartphone som visar Dexcom ONE+-appen på skärmen med Dexcom ONE+-logotypen under
Bäst för personer med typ 1- och typ 2-diabetes som använder insulin och vill ha ett, enkelt¶, 9 och effektivt#,2,3,6 rtCGM-system.
Dexcom G6 CGM
Bäst för personer med typ 1-diabetes som vill kunna ansluta till system för insulintillförsel‖, †.
Dexcom G7 CGM
Bäst lämpad för människor med T1-diabetes som kan behöva extra hjälp, t.ex. människor med hypoglykemisk omedvetenhet, barn och unga, gravida, och de som är fysiskt aktiva.
Kvinna som håller i en liten och ler mot en hund framför henne
"Med den här lilla sensorn kan jag ställa in gränsvärden. Den varnar och gör att jag kan anpassa insulinet i förväg. Den visar olika livsmedels påverkan och hjälper mig att välja vad och när jag ska äta. Jag ser hur träning och stress påverkar mig och jag spårar kontinuerligt mina glukostrender."
Gabriela, Dexcom Warrior
Denna Warrior är en sponsrad talesperson för Dexcom.
Leende kvinna i ett fält med solrosor
"Tack vare Dexcom CGM slipper jag tänka så mycket på mina glukosnivåer och kan ägna mer tid åt att göra sånt jag gillar."
Elena, Dexcom Warrior
Elena är en sponsrad talesperson för Dexcom.
Symbol för frågetecken

Vanliga frågor

Har du frågor om Dexcom CGM-systemet? Läs vad andra har frågat om på sidan med vanliga frågor.
Ikon för öppen kartonglåda

Är Dexcom nytt för dig?

Kom igång med vårt enkla självstudieprogram så att du kan börja leva utan fingerstick* och skanning.
* Fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut för diabetes om symptom eller förväntningar inte matchar värdena.
† Smartenhet säljs separat. Du hittar en lista över kompatibla smartenheter på
www.dexcom.com/compatibility.
‡ Mottagare säljs separat som tillval.
§ Baserat på en minskad risk för komplikationer med bättre glykemisk kontroll. Studien DCCT (Diabetes Control and Complication Trial).
‖ Tid inom intervall har definierats som mellan 3,9–10 mmol/L och 70–180 mg/dL. § Resultat uppnådda med en studie av Dexcom G7, som har liknande funktioner.
# Resultat uppnådda med en tidigare generation av Dexcom CGM-system; kan tillämpas på Dexcom ONE+ mot bakgrund av liknande funktioner och bättre prestanda och användbarhet.
** Dexcom G6 är kompatibel med en rad insulinpumpar, inklusive Tandem t:slim, Omnipod 5 och CamAPS FX.
1 Šoupal J, et al. 2020;43:37-43.
2 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378.
3 Lind M, et al. Diabetes Care. 2021;44(1):141-149.
4 Användarguider för Dexcom G6 och ONE+
5 Pemberton JS, et al. Diabetes Obes Metab. 2023;25(4): 916-939.
6 Beck RW et al. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374.
7 Lind M, et al. JAMA. 2017;317(4):379-387.
8 Welsh JB, et al. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879.
9 Dexcom, internt material, 2021 (HF Summative report i Agile 5 juli)

© 2024 Dexcom, Inc. Med ensamrätt.

SE flagga

SE

Ändra region